Results for opslagsysteem translation from Dutch to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Finnish

Info

Dutch

opslagsysteem

Finnish

varastojärjestelmä

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

langs het spoor geïnstalleerd opslagsysteem

Finnish

radanvarressa oleva varastointijärjestelmä

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

het turkse systeem is met name gebaseerd op zeer hoge ad valorem-tarieven en voorziet niet in de schorsing van accijns binnen een opslagsysteem.

Finnish

maiden välisten aluevesien ja ilmatilan rajat ovat nekin ongelmallisia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

c) in voorkomend geval, over een zodanig opslagsysteem beschikken dat ten genoegen van de betrokken lidstaat de herkomst van olijfolie met een oorsprongsbenaming kan worden gecontroleerd.

Finnish

c) yrityksellä on tarvittaessa käytössään varastointijärjestelmä, jonka avulla voidaan kyseistä jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla valvoa alkuperämerkittyjen öljyjen lähtöisyyttä.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

„verwijderbaar opslagsysteem”: een verwijderbaar systeem binnen een voertuig, dat één of meer tanks of een tankcombinatie bevat en beschermt;

Finnish

’irrotettavalla varastointijärjestelmällä’ irrotettavaa ajoneuvon sisäistä järjestelmää, joka ympäröi ja suojaa yhtä tai useampaa säiliötä tai säiliöasennelmaa;

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

-een opslagsysteem voor elektrische energie/vermogen (bv. accu, condensator, vliegwiel/generator enz.).

Finnish

-sähköenergian/-tehon varastointilaite (esim. akku, kondensaattori, vauhtipyörä/generaattori …).

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 10
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

„verbinding voor een verwijderbaar opslagsysteem”: de voorziening die een verwijderbaar opslagsysteem en het permanent in het voertuig geïnstalleerde deel van het waterstofsysteem met elkaar verbindt;

Finnish

’irrotettavan varastointijärjestelmän liittimellä’ vetyliitinlaitetta, joka on irrotettavan varastointijärjestelmän ja ajoneuvoon pysyvästi asennetun vetyjärjestelmän osan välissä;

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

-acties voor verbetering van de opslagsystemen om de verliezen te reduceren of om in noodgevallen over voldoende opslagcapaciteit te beschikken. deze acties kunnen tevens bestaan uit het opzetten van infrastructuren, met name installaties voor het verpakken in zakken, uitladen, verwijderen van ongedierte, verwerking en opslag die noodzakelijk zijn voor het hanteren van de voedingsmiddelen in deze landen in het kader van voedselhulpacties of acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid;

Finnish

-toimet, joiden tarkoituksena on parantaa varastointijärjestelmiä hävikkien vähenemisen varmistamiseksi ja hätätilanteen varalta riittävien varastointimahdollisuuksien takaamiseksi. näihin toimiin voi lisäksi sisältyä näissä maissa elintarvikkeiden käsittelyn edellyttämän infrastruktuurin rakentaminen, erityisesti säkitys-, lastinpurku-, desinfiointi-, käsittely-ja varastointiyksiköt, elintarvikeaputoimien tukemiseksi ja elintarviketurvaan liittyvien tukitoimien edistämiseksi

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

de lid-staten treffen de nodige maatregelen om in nieuwe niet-industriële gebouwen een economisch verantwoorde isolatie van het distributie -en opslagsysteem zowel voor het warmtetransportmedium als voor water voor huishoudelijke doeleinden, verplicht te stellen.

Finnish

jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jakelu-ja varastointijärjestelmän taloudellisesti perusteltu eristys tehdään pakolliseksi uusissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa sekä lämmönsiirtonesteen että kuuman talousveden osalta.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

zonthermische systemen moeten vooral concurreren met conventionele verwarmingssystemen die op fossiele brandstoffen of elektriciteit draaien. in vergelijking daarmee vergen ze verhoudingsgewijs hoge investeringen (90 tot 99% van de totale kosten) maar zijn de operationele kosten laag. de kosten van een gewone zonneboiler voor een eengezinswoning liggen tussen de 700 en 5000 euro. efficiënt ontworpen zonthermische systemen produceren/vervangen momenteel warmte voor 3 tot 9 eurocent/kwh. gezien de huidige prijzen voor elektriciteit, olie en gas en de verwachte stijging is er voor deze systemen in combinatie met moderne opslagsystemen met efficiënte warmte-isolatie een grote rol weggelegd bij de productie van warmte en warm water

Finnish

aurinkolämpö kilpailee lähinnä perinteisten fossiilisiin polttoaineisiin tai sähköön perustuvien lämmitysjärjestelmien kanssa. niihin verrattuna sillä on korkeat investointikustannukset (90–99% kokonaiskustannuksista), mutta varsin alhaiset käyttökustannukset. tavallisen omakotitalon aurinkoenergialla toimivan vedenlämmitysjärjestelmän kustannukset ovat noin 700–5000 euroa. hyvin suunnitellut aurinkolämpöjärjestelmät voivat nykyään tuottaa/korvata lämpöä hintaan 3–9 senttiä/kwh. tällaiset järjestelmät ovatkin varsin käyttökelpoisia vedenlämmityksessä ja lämmöntuotannossa, kun ajatellaan yhtäältä sähkön, öljyn ja kaasun nykyhintaa sekä sen todennäköistä kallistumista ja toisaalta nykyaikaisia tehokkaasti eristettyjä varastointijärjestelmiä.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

de commissie heeft op 30 september 1999 besloten goedkeuring te verlenen voor de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming door fujitsu en siemens (89)· de operatie heeft tot doel de activiteiten van de twee ondernemingen in europa samen te voegen met het oog op de ontwikkeling, productie en verkoop van informaticamateriaal en aanverwante producten, waaronder desktop-pc's, draagbare pc's, werkstations, servers en opslagsystemen.

Finnish

euroopan komissio päätti 30. syyskuuta 1999 hyväksyä fujitsun ja siemensin välisen yhteisyrityksen perustamisen (88). päätöksen kohteena olevan toimenpiteen tarkoituksena on yhdistää kyseisten yritysten toiminnot euroopassa tietotekniikan ja siihen liittyvien tuotteiden kuten pöytätietokoneiden, kannettavien tietokoneiden, työasemien, palvelemien ja muistijärjestelmien kehittämisen, valmistamisen

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

de nieuwe eenheid hergroepeert de eu ropese activiteiten van de twee ondernemingen voor de ontwikkeling, de productie en de verkoop van computers en aanverwante producten, met in begrip van computers, draagbare computers, werkstations, servers en opslagsystemen.

Finnish

-keskusten perustamiseen ja toimintaan yhteisön ulkopuolisissa maissa. koska kreikka ilmoitti komissiolle päätöksestään olla panematta täytäntöön menettelyyn liittyviä toimenpiteitä, menettelyyn ei ollut enää aihetta.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

deze kolom toont de io-statistieken voor elk proces. de tekstballon levert de volgende informatie:gelezen tekenshet aantal bytes dat deze taak heeft gelezen uit het opslagsysteem. dit is eenvoudig de som van de bytes die dit proces is gepasseerd door read () en pread (). het is inclusief zaken als tty io en het is onafhankelijk van het al dan niet echt doen van fysieke disk-io (de read () kan zijn gedaan vanaf een pagecache). geschreven tekenshet aantal bytes waarvan deze taak de oorzaak was or zal zijn om naar schijf te schrijven. dezelfde ingewikkelde zaken gelden hier als met gelezen tekens.lees-syscallshet aantal lees-i/o-operations, bijv. syscalls zoals read () en pread (). schrijf-syscallshet aantal schrijf-i/o-operations, bijv. syscalls zoals write () en pwrite (). echt gelezen byteshet aantal bytes dat dit proces echt ophaalde uit de opslaglaag. gedaan op het submit_bio () niveau, zodat het accuraat is voor blokgeoriënteerde bestandssystemen. dit zou geen zinvolle waarden geven voor nfs en cifs bestandssystemen.echte geschreven bytespoging om het aantal bytes te tellen dat dit proces naar de opslaglaag heeft gezonden. dit wordt gedaan op de pagina-vervuilingstijd.het getal in de haakjes toont de snelheid waarmee eike waarde wijzigt, bepaald door het verschil te nemen tussen de voorgaande en de neiuwe waarde en en te delen door het bijwerkinterval.technische informatie: deze data wordt verzameld uit / proc / * / io en is verder gedocumenteerd in documentation/accounting en documentation/filesystems/proc.txt in de broncode van de kernel.

Finnish

tässä sarakkeessa näkyvät kunkin prosessin i/ o- tilastot. työkaluvihjeessä näkyvät seuraavat tiedot: merkkejä luettutämän tehtävän luetuttama tavumäärä. tämä on yksinkertaisesti prosessin read () - ja pread () - kutsuille välittämien tavujen summa. siihen sisältyy pääte- i/ o, eikä siihen vaikuta, vaadittiinko todellista levy- i/ o: ta (pyyntö on voitu täyttää sivuvälimuistista). merkkejä kirjoitettutämän tehtävän kirjoituttama tavumäärä. ks. huomautuksia merkkejä luettu - kohdasta. järjestelmäkutsuja luettuluku- i/ o- kutsujen, esim. read () - ja pread () - järjestelmäkutsujen, määrä. järjestelmäkutsuja kirjoitettukirjoitus- i/ o- kutsujen, esim. write () - ja pwrite () - järjestelmäkutsujen, määrä. todellisia tavuja luettuprosessin todella varastotasolta luetuttamien tavujen määrä. laskettu submit_ bio () - tasolla, joten määrä on tarkka lohkoperustaisille tiedostojärjestelmille. nfs - ja cifs- tiedostojärjestelmille ei välttämättä anna mielekkäitä arvoja. todellisia tavuja kirjoitettu yrittää laskea prosessin varastotasolle kirjoittamien tavujen määrä. hakasulkeissa oleva numero kertoo nopeuden, jolla arvo muuttuu; luku on laskettu uuden ja edellisen arvon erotuksesta jaettuna verestysvälillä. teknistä tietoa: tiedot kerätään / proc / * / io- puusta. lisätietoa löytyy ytimen lähdekoodin kohdista documentation/ accounting ja documentation/ filesystems/ proc. txt.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

deze operatic bestaat in een samenvoeging van de activiteiten van siemens en fujitsu in europa op het gebied van de ontwikkeling, de productie en de verkoop van computerhardware en aanverwante producten, waaronder desktop-pe's. laptops, werkstations, servers en opslagsystemen.

Finnish

toimenpiteellä yhdistetään siemensin ja fujitsun euroopassa harjoittama liiketoiminta, joka koskee tietokoneiden ja niihin liittyvien tuotteiden kehittämistä,valmistusta ja myyntiä, mukaan lukien pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, työasemat, palvelimet ja muistijärjestelmät.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

dit is het men, opslagsystemen, oplossingen voor hinder enz. ­ is een van

Finnish

euroopalla on hallussaan alan johtavaa teknistä taitotie­ haittojen ratkaisujen tehoa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

het gaat hier om fundamentele zaken, zoals distributie- en opslagsystemen, mogelijke gevaren en zorgvuldig onderzoek van de sectoren waar de vraag en de voordelen voor het milieu waarschijnlijk het grootst zullen zijn.

Finnish

tällä hetkellä esim. miljoonan auton tarvitsema määrä ylittäisi nykyisen vuosituotannon, josta 75 prosenttia on peräisin etelä-afrikasta.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

in de gecentraliseerde opslagsystemen zijn de regelingen die worden toegepast in de lidstaten, gebaseerd op financiering van de centrale opslaginstantie, bijvoorbeeld door een fiscale heffing op aardolieproducten die aan deze instantie wordt uitgekeerd, of door een geldelijke bijdrage van de marktpartijen die gebruikmaken van de diensten van de instantie.

Finnish

yhteisö myönsi vuosina 1975-1998 lähes 750 miljoonaa euroa tutkimusta ja innovatiivisten tekniikoiden esittelyä koskeviin hiilivetyalan hankkeisiin (ks. liite 7.2: yhteisön tuki hiilivetyalan tekniseen kehittämiseen).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK