Ask Google

Results for vertrouwelijkheidsredenen translation from Dutch to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Finnish

Info

Dutch

Om vertrouwelijkheidsredenen werd het echter niet opportuun geacht om dermate gedetailleerde gegevens te verstrekken.

Finnish

Näin yksityiskohtaisten tietojen ilmoittamista ei kuitenkaan pidetty asianmukaisena luottamuksellisuussyistä.

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Specifieke gebruikers mogen gegevens voor regelingen of voor groepen regelingen publiceren voor landen die om vertrouwelijkheidsredenen geen expliciete toestemming voor volledige verspreiding geven.

Finnish

Tietyt käyttäjät saavat julkaista järjestelmä- tai järjestelmäryhmäkohtaisia tietoja niiden maiden osalta, jotka eivät luottamuksellisuussyistä anna suostumusta kaikkien tietojen julkaisemiseen.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Vreemd genoeg beschouwde EXIM geen enkele van deze cijfers als vertrouwelijk, maar toen de Commissie naar de gegevensbron vroeg om ze te controleren, weigerde EXIM toegang en riep ze vertrouwelijkheidsredenen in.

Finnish

Mielenkiintoista kyllä, EXIM ei pitänyt mitään näistä luvuista luottamuksellisina, mutta kun komissio pyysi lähdetietoja niiden tarkastamiseksi, EXIM kieltäytyi vedoten luottamuksellisuuteen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Wegens vertrouwelijkheidsredenen bevat deze lijst alleen de onderzoeken en gevallen die openbaar zijn gemaakt. Wegens vertrouwelijkheidsredenen bevat deze lijst alleen de onderzoeken en gevallen die openbaar zijn gemaakt.

Finnish

Luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä tämä luettelo sisältää vun ne yhdysvaltalaiset tutkimukset täi asut jotka Yhdysvaltojen viranomaiset ovat julkistaneet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De GOC betoogde ook dat de China Development Bank de gevraagde kredietrisicobeoordelingsverslagen niet kon verstrekken om vertrouwelijkheidsredenen en dat zij een sjabloon van de kredietrating alsmede een concreet voorbeeld van een kredietrisicobeoordeling waarop de naam van het bedrijf was onzichtbaar was gemaakt, had overgelegd.

Finnish

Kiinan viranomaiset väittivät myös, että CDB ei voinut toimittaa pyydettyjä luottoriskinarviointia koskevia raportteja luottamuksellisuussyistä ja että se toimitti mallin luottokelpoisuusluokituksesta ja konkreettisen esimerkin luottoriskien arvioinnista, josta yrityksen nimi oli poistettu.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De bewering dat deze informatie niet vrijgegeven kon worden om vertrouwelijkheidsredenen kon niet worden aanvaard, aangezien in antidumpingonderzoeken alle vertrouwelijke documenten die tijdens het controlebezoek ter beschikking worden gesteld door de autoriteiten ook als vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig artikel 19, lid 1, van de basisverordening en dus hoe dan ook niet bekendgemaakt zouden zijn.

Finnish

Väitettä siitä, että tietoja ei voitu antaa liikesalaisuuden suojelemiseksi, ei voida hyväksyä, sillä polkumyyntitutkimuksissa viranomaiset kohtelevat kaikkia tarkastuskäynneillä saamiaan luottamuksellisia asiakirjoja luottamuksellisina perusasetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä niistä siis missään tapauksessa toimitettaisi tietoja ulkopuolisille.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Integendeel: uit een vergelijking tussen Eurostat-gegevens over de invoer van oorsprong uit India en het volume en de waarde van de door de medewerkende producenten/exporteurs gemelde uitvoer naar de Gemeenschap blijkt dat i) het volume van de invoer in de Gemeenschap van elk van de niet-medewerkende producenten/exporteurs in het onderzoekstijdvak minder dan 20 % van de totale invoer uit India bedroeg (de exacte gegevens kunnen om vertrouwelijkheidsredenen niet worden bekendgemaakt), en ii) de door de niet-medewerkende producenten/exporteurs aangerekende prijzen op de Gemeenschapsmarkt kennelijk hoger waren dan die welke door de medewerkende ondernemingen in rekening werden gebracht.

Finnish

Päinvastoin, kun vertailtiin Intiasta peräisin olevaa tuontia koskevia Eurostatin tietoja ja yhteistyötä tehneiden vientiä harjoittavien tuottajien ilmoittamaa yhteisöön suuntautuneen viennin määrää ja arvoa, havaittiin seuraavaa: i) kaikkien yhteistyöhön osallistumattomien vientiä harjoittavien tuottajien yhteisöön suuntautuneen tuonnin määrä oli alle 20 prosenttia Intiasta tutkimusajanjaksolla tapahtuneesta kokonaistuonnista (täsmällistä lukua ei voida esittää luottamuksellisuussyistä) ja ii) kaikkien yhteistyöhön osallistumattomien vientiä harjoittavien tuottajien yhteisön markkinoilla veloittamat hinnat olivat selvästi korkeammat kuin yhteistyöhön osallistuneiden yritysten veloittamat hinnat.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Hieruit bleek dat i) de winstmarge van de producent in de Verenigde Staten hoger was dan de winstmarge die werd gebruikt om de normale waarde te berekenen op basis van de gegevens van de bedrijfstak van de Unie en ii) de kostenstructuur van de bedrijfstak van de Unie globaal overeenstemt met die van de producent in het referentieland (het exacte verschil kan om vertrouwelijkheidsredenen niet worden bekendgemaakt).

Finnish

Todettiin, että i) yhdysvaltalaistuottajan voittomarginaali oli korkeampi kuin normaaliarvon laskemisessa unionin tuotannonalan tietojen perusteella käytetty voittomarginaali, ja ii) unionin tuotannonalan kustannusrakenne on yleisesti ottaen samanlainen kuin vertailumaan tuottajan kustannusrakenne (luottamuksellisuussyistä eroa ei voida ilmoittaa tarkasti).

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

(29) Onderneming 4 voerde aan dat de Commissie geen plausibele redenen had om te concluderen dat de prijs die de aandeelhouders bij de privatisering betaalden te laag was. Uit het onderzoek bleek evenwel dat de onderneming slechts op 25% van haar nettoboekwaarde gewaardeerd was ten tijde van de privatisering, hetgeen twijfel omtrent de betrouwbaarheid van het taxatierapport deed rijzen. Bovendien bleek — en dit is belangrijker — dat de nieuwe aandeelhouders slechts een gedeelte van die prijs betaalden om in het bezit te komen van de onderneming. Het overige gedeelte bleek te zijn betaald door een derde onderneming waarvan onderneming 4 de eigenaar weigerde bekend te maken. De twijfel dat deze derde onderneming een staatsonderneming was, werd derhalve niet weggenomen. De bewering dat deze informatie niet vrijgegeven kon worden om vertrouwelijkheidsredenen kon niet worden aanvaard, aangezien in antidumpingonderzoeken alle vertrouwelijke documenten die tijdens het controlebezoek ter beschikking worden gesteld door de autoriteiten ook als vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig artikel 19, lid 1, van de basisverordening en dus hoe dan ook niet bekendgemaakt zouden zijn. De opmerking werd derhalve niet aanvaard.

Finnish

(29) Yritys nro 4 väitti, että komissio ei voinut perustellusti päätellä, että osakkaat saivat yksityistämisen yhteydessä alennusta maksamastaan hinnasta. Tutkimuksesta kävi kuitenkin ensinnäkin ilmi, että yrityksen arvoksi määritettiin vain 25 prosenttia sen nettokirjanpitoarvosta yksityistämisen aikaan, mikä antaa aihetta epäillä arvonmääritysraportin luotettavuutta. Vieläkin merkittävämpää oli, että yrityksen uudet osakkaat maksoivat osakkuudestaan vain osan kyseisestä hinnasta. Todettiin, että jäljelle jäävän osan maksoi kolmas yritys, jota koskevia tietoja (erityisesti sen omistusta koskevia tietoja) yritys nro 4 ei suostunut luovuttamaan. Tämän vuoksi epäilyjä siitä, että kyseinen kolmas yritys oli valtion omistama, ei voitu poistaa. Väitettä siitä, että tietoja ei voitu antaa liikesalaisuuden suojelemiseksi, ei voida hyväksyä, sillä polkumyyntitutkimuksissa viranomaiset kohtelevat kaikkia tarkastuskäynneillä saamiaan luottamuksellisia asiakirjoja luottamuksellisina perusasetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä niistä siis missään tapauksessa toimitettaisi tietoja ulkopuolisille. Tämän vuoksi väite hylättiin.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

30. Onderneming 4 voerde aan dat de Commissie geen plausibele redenen had om te concluderen dat de prijs die de aandeelhouders bij de privatisering betaalden te laag was. Uit het onderzoek bleek evenwel dat de onderneming slechts op 25% van haar netto boekwaarde gewaardeerd was ten tijde van de privatisering, hetgeen twijfel omtrent de betrouwbaarheid van het taxatierapport deed rijzen. Bovendien bleek – en dit is belangrijker – dat de nieuwe aandeelhouders slechts een gedeelte van die prijs betaalden om in het bezit te komen van de onderneming. Het overige gedeelte bleek te zijn betaald door een derde onderneming waarvan onderneming 4 de eigenaar weigerde bekend te maken. De twijfel dat deze derde onderneming een staatsonderneming was, werd derhalve niet weggenomen. De bewering dat deze informatie niet vrijgegeven kon worden om vertrouwelijkheidsredenen kon niet worden aanvaard, aangezien in antidumpingonderzoeken alle vertrouwelijke documenten die tijdens het controlebezoek ter beschikking worden gesteld door de autoriteiten ook als vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig artikel 19, lid 1, van de basisverordening en dus hoe dan ook niet bekendgemaakt zouden zijn. De opmerking werd derhalve niet aanvaard.

Finnish

30. Yritys nro 4 väitti, että komissio ei voinut perustellusti päätellä, että osakkaat saivat yksityistämisen yhteydessä alennusta maksamastaan hinnasta. Tutkimuksesta kävi kuitenkin ensinnäkin ilmi, että yrityksen arvoksi määritettiin vain 25 prosenttia sen nettokirjanpitoarvosta yksityistämisen aikaan, mikä antaa aíhetta epäillä arvonmääritysraportin luotettavuutta. Vieläkin merkittävämpää oli, että yrityksen uudet osakkaat maksoivat osakkuudestaan vain osan kyseisestä hinnasta. Todettiin, että jäljelle jäävän osan maksoi kolmas yritys, jota koskevia tietoja (erityisesti sen omistusta koskevia tietoja) yritys nro 4 ei suostunut luovuttamaan. Tämän vuoksi epäilyjä siitä, että kyseinen kolmas yritys oli valtion omistama, ei voitu poistaa. Väitettä siitä, että tietoja ei voitu antaa liikesalaisuuden suojelemiseksi, ei voida hyväksyä, sillä polkumyyntitutkimuksissa viranomaiset kohtelevat kaikkia tarkastuskäynneillä saamiaan luottamuksellisia asiakirjoja luottamuksellisina perusasetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä niistä siis missään tapauksessa toimitettaisi tietoja ulkopuolisille. Tämän vuoksi väite hylättiin.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK