Results for inkomensaandelen translation from Dutch to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

French

Info

Dutch

inkomensaandelen, tijdreeksen inzake de winst

French

parts de revenu et séries chronologiques relatives aux profits

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

gegevens inzake inkomensaandelen actuele winsttendensen

French

tendances actuelles des profits

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

ten eerste komen de studies van het investeringsrendement aan de orde, ten tweede het vermogensrendement, en ten derde materiaal over inkomensaandelen.

French

nous analyserons tout d'abord les études du taux de rendement du capital investi, puis celles du taux de rentabilité des capitaux propres, et enfin des données concernant les parts de revenu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

in de komende periode moet op het gebied van de aanpassing van kosten en inkomensaandelen nog veel worden gedaan om een duurzaam economisch herstel mogelijk te maken :

French

il devient de plus en plus évident que beaucoup d'actions ou de mécanismes régulateurs n'atteignent pas leur but et que, lorsqu'il l'atteignent, le coût en est excessif aussi bien par le fardeau administratif qu'ils représentent que par l'effet dissuasif qu'ils ont sur l'innovation et l'efficacité de l'allocation des ressources.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

aangezien de gestandaardiseerde nationale rekeningen geen gegevens betreffende vaste activa of financiële activa en passiva bevatten, zullen de gegevens betreffende de inkomensaandelen, zoals het nettobedrijfsoverschot in per centen van het netto nationale inkomen normalerwijze de gemakkelijkst beschikbare macroeconomische indicator voor de winst zijn.

French

Étant donné que les comptes nationaux standardisés ne contiennent pas de données sur le capital fixe ou sur les créances et engagements, les données relatives aux parts de revenu, comme par exemple l'excédent net d'exploitation en pourcentage du revenu national net, fourniront normalement l'indicateur macroéconomique des profits le plus aisé ment accessible.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

terwijl de relatieve inkomensaandelen een zekere kortetermijnindicatie kunnen geven van de ontwikkeling van de financiële situatie van de ondernemingen, is het niet waar schijnlijk dat dergelijke cijfers onpartijdige informatie kun nen verstrekken over de rentabiliteitsvoorwaarden die het investerings- en werkgelegenheidsbeleid bepalen.

French

— l'accroissement plus rapide des coûts salariaux par rapport au coût du capital dans la communauté et, en comparaison avec les États-unis et le japon, a peut-être contribué au processus d'augmentation de l'intensité capitalistique.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

in feite kan, voor zover arbeid door kapitaal kan worden vervangen in het produktieproces, een wijziging van de ar beidskosten in verhouding tot de kapitaalkosten, tot een wijziging van de factoraandelen leiden, terwijl de relatieve inkomensaandelen in feite op lange termijn ongewijzigd kun nen blijven.

French

en fait, dans la mesure où le travail peut être remplacé par du capital dans le processus de production, une modification du rapport coût du travail/coût du capital risque d'entraîner une modification de la proportion des facteurs, tandis que les parts relatives de revenu peuvent rester inchangées à long terme.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

2.1 inkomensaandelen landen (met name tussen de vs en de eg), hoewel specificatieproblemen, die tevens punten omvatten als identificatie en correlatie van reeksen, het veelal moeilijk maken via econometrische weg een juiste raming van de coëfficiënten te verkrijgen.

French

États-unis et la communauté) tandis que des problèmes de spécification, dont surtout les problèmes d'identification et l'autocorrélation des résidus rendent difficile l'estimation correcte des coefficients dans les travaux économétriques.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

bij een dicht bij i liggende substitutie-elasticiteit van de produktiefactoren op langere termijn (als gesuggereerd door de beschikbare econometrische studies) zouden de inkomensaandelen tendentieel constant blijven, waarbij een stijging van de relatieve prijs van één factor grotendeels wordt gecompenseerd door een geringer volumevraag naar deze factor.

French

si l'élasticité de substitution entre les facteurs de production à long terme est proche de 1 (comme en témoignent certaines études économétriques actuellement disponibles), les parts de revenu de ces facteurs tendraient à rester constantes — un accroissement du prix relatif d'un facteur étant largement compensé par une baisse de la demande en volume de ce facteur.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de inkomensongelijkheid was in 2013 nog steeds zeer groot in bulgarije, griekenland, spanje, litouwen, letland, portugal en roemenië, waarbij het inkomensaandeel van de hoogste 20 % ten minste zeven keer zo hoog is als dat van de laagste 20 %.

French

en 2013, l’inégalité des revenus est restée particulièrement élevée en bulgarie, en grèce, en espagne, en lituanie, en lettonie, au portugal et en roumanie, où le revenu global des 20 % d’habitants aux revenus les plus élevés est six fois supérieur à celui des 20 % aux revenus les plus faibles.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de ontwikkelingen van de inkomensaandelen en de recente rentabiliteitstendensen worden in deel 4 behandeld, terwijl de kloof tussen de investeringsrendementen en de rentelasten geanalyseerd wordt in deel 5, waarin ook het waarderingsquotiënt (de „q"- verhouding van tobin) wordt gedefinieerd en besproken.

French

l'évolution des parts de revenu et les tendances récentes de la rentabilité font l'objet du chapitre quatrième, tandis que l'écart entre le taux de rendement de l'investissement et le coût des capitaux empruntés est examiné dans le chapitre cinquième qui propose également une définition et une discussion du ratio d'évaluation (le coefficient «q» de tobin).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

de verschillende ren tabiliteitsbegrippen kunnen worden ingedeeld in drie hoofd categorieën, die bepaald worden door de aard van de bij de berekening gebruikte basisgegevens: i) inkomensaandelen (indicatoren voor de inkomensverdeling) en tijdreeksen over de winst, ii) investeringsrendement (inkomen in verhouding tot de met de investering overeenkomende goederenvoorraad), iii) vermogensrendement (inkomen in verhouding tot eigen vermogen).

French

(i) parts de revenu (indicateurs de répartition du revenu) et séries chronologiques relatives aux profits.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

deze factoren hebben echter vaak een uiteenlopend effect op het inkomensaandeel van de verschillende kwalificatieniveaus.

French

cependant, ces facteurs ont souvent des répercussions distinctes sur la part des revenus du travail correspondant à chaque niveau de qualification de la main-d’œuvre.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

een zekere mate van arbeidsflexibiliteit in een veilig klimaat moet de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen en de vernietiging van onproductief geworden arbeidsplaatsen bevorderen, alsook de snelle doorstroming van werknemers naar meer voldoening biedende banen vergemakkelijken, zodat zij niet gevangen blijven zitten in laaggeschoolde banen, waarvan het inkomensaandeel negatief beïnvloed wordt door kapitaalverdieping en de technologische vooruitgang.

French

une dose de flexibilité de l’emploi dans un environnement sécurisé pourrait faciliter la création d'emplois et la suppression des postes devenant improductifs, tout en favorisant une transition rapide, vers des emplois plus gratifiants, des travailleurs pris au piège d’emplois peu qualifiés, qui procurent des revenus dont la part dans la valeur ajoutée pâtit de l’extension du capital et des avancées de la technologie.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

na behandeling van de voornaamste rentabiliteitsbegrippen — inkomensaandelen, investeringsrendement en rendement van het eigen vermogen — wordt aangetoond (deel 2) dat inkomensaandelen (het aandeel van winst- of arbeidsinkomen in het nationale inkomen) op zijn best alleen onvolledige (en op zijn slechtst volledig misleidende) informatie kunnen verstrekken over de rentabiliteitsvoorwaarden die ten grondslag liggen aan het investerings- en personeelsbeleid van de ondernemingen.

French

après avoir exposé les principales notions de rentabilité — parts de revenu, taux de rendement du capital investi et taux de rentabilité des capitaux propres — le présent document montre (chapitre 2) que les parts de revenu (la part des profits et des revenus du travail dans le revenu national) ne peuvent, dans le meilleur des cas, donner qu'un aperçu très incomplet (et dans le pire des cas, très trompeur) des conditions de rentabilité sur lesquelles se fondent les décisions d'investisse­ment et d'emploi des entreprises.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK