Ask Google

Results for overrompeling translation from Dutch to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

French

Info

Dutch

De oorzaken van die sociale onvrede zijn - om er maar enkele te noemen - terug te voeren op de massale werkloosheid, het ontbreken of tekortschieten van niet alleen een behoorlijk gezinsbeleid dat gericht is op het creëren van de nodige infrastructuur voor de opvang van kinderen, maar ook van andere instrumenten die het mogelijk maken om gezins- en beroepstaken met elkaar te verenigen, een relatieve onmacht om de huidige veranderingen in de gezinsstructuur te ondervangen en te zorgen voor mainstreaming in het nationale beleid, en de onzekerheid die het gevolg is van een reeks overrompelende sociale, productie- en gedragsveranderingen waaraan de Europese bevolking zich nog helemaal niet heeft aangepast.

French

Les causes de ce malaise - pour n'en citer que quelques-unes - ont principalement trait à l'ampleur du chômage, à l'absence ou à l'insuffisance d'une politique familiale appropriée visant à fournir des infrastructures de soins destinés aux enfants et d'autres instruments permettant de concilier vie familiale et vie active, à la faible capacité de prendre en compte les transformations affectant la structure familiale et d'intégrer les politiques nationales, aux incertitudes générées par une série de transformations sociales, productives et comportementales rapides auxquelles la population européenne ne s'est pas encore tout à fait adaptée.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1

Dutch

De redenen waarom ervoor wordt gekozen om weinig kinderen te hebben en groot te brengen zijn - om er maar enkele te noemen - terug te voeren op de hoge werkloosheid, het ontbreken of tekortschieten van niet alleen een behoorlijk gezinsbeleid dat gericht is op het creëren van de nodige infrastructuur van kwaliteit voor de opvang van kinderen en op het garanderen van economische zekerheid en de arbeidsplaats voor de ouder die met ouderschapsverlof gaat, maar ook van andere instrumenten die het mogelijk maken om gezins- en beroepstaken met elkaar te verenigen, een relatieve onmacht om de huidige veranderingen in de gezinsstructuur te ondervangen en te zorgen voor mainstreaming in het nationale beleid, en de onzekerheid die het gevolg is van een reeks overrompelende sociale, productie- en gedragsveranderingen waaraan de Europese bevolking zich nog helemaal niet heeft aangepast.

French

Les raisons pour lesquelles l'envie de fonder une famille et d'élever des enfants se fait de plus en plus rare - pour n'en citer que quelques-unes - ont principalement trait au taux de chômage élevé, à l'absence ou à l'insuffisance d'une politique familiale appropriée visant à fournir des infrastructures de soins de qualité destinés aux enfants, à garantir la sécurité du revenu et de l'emploi lorsque les parents cessent de travailler pour s'occuper des enfants et à fournir d'autres instruments permettant de concilier vie familiale et vie active, à la faible capacité de prendre en compte les transformations affectant la structure familiale et d'intégrer les politiques nationales, aux incertitudes générées par une série de transformations sociales, productives et comportementales rapides auxquelles la population européenne ne s'est pas encore tout à fait adaptée.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1

Dutch

De redenen waarom ervoor wordt gekozen om weinig kinderen te hebben en groot te brengen, zijn - om er maar enkele te noemen - terug te voeren op de hoge werkloosheid; het ontbreken of tekortschieten van een behoorlijk gezinsbeleid dat gericht is op het creëren van de nodige hoogwaardige infrastructuur voor de opvang van kinderen en het garanderen van een inkomen en de arbeidsplaats voor de ouder die met ouderschapsverlof gaat, maar ook van andere instrumenten die het mogelijk maken om gezins- en beroepstaken met elkaar te verenigen; een relatieve onmacht om de huidige veranderingen in de gezinsstructuur te ondervangen en te zorgen voor mainstreaming in het nationale beleid, en de onzekerheid die het gevolg is van een reeks overrompelende sociale, productie- en gedragsveranderingen waaraan de Europese bevolking zich nog helemaal niet heeft aangepast.

French

Les raisons pour lesquelles l'envie de fonder une famille et d'élever des enfants se fait de plus en plus rare - pour n'en citer que quelques-unes - ont principalement trait au taux de chômage élevé, à l'absence ou à l'insuffisance d'une politique familiale appropriée visant à fournir des infrastructures de soins de qualité destinés aux enfants, à garantir la sécurité du revenu et de l'emploi lorsque les parents cessent de travailler pour s'occuper des enfants et à fournir d'autres instruments permettant de concilier vie familiale et vie active, à la faible capacité de prendre en compte les transformations affectant la structure familiale et d'intégrer les politiques nationales, aux incertitudes générées par une série de transformations sociales, productives et comportementales rapides auxquelles la population européenne ne s'est pas encore tout à fait adaptée.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1

Dutch

"Ja! want Ben Joyce zal het vaartuig overrompelen antwoordde de majoor, "en dan...."

French

-- Oui! Car Ben Joyce surprendra le navire, répondit le major, et alors...

Last Update: 2014-07-30
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Bij de komst der vlugtelingen week een menigte luchtbewoners naar de hoogste takken, door hun geschreeuw verzet aanteekenende tegen zulk een schandelijke overrompeling van hun verblijf.

French

À l’arrivée des fugitifs, un monde ailé s’enfuit sur les hautes ramures, protestant par ses cris contre une si flagrante usurpation de domicile.

Last Update: 2014-07-30
Usage Frequency: 1

Dutch

De belegerden waren nu betrekkelijk veilig; zoo lang zij kruid hadden, zoo lang de slagboom van vuur de omheining afsloot, was er geen overrompeling te vreezen.

French

Les assiégés se trouvaient alors dans une situation relativement moins dangereuse; tant que dureraient les munitions, tant que la barrière de feu se dresserait à l’entrée de la _ramada_, l’envahissement n’était pas à craindre.

Last Update: 2014-07-30
Usage Frequency: 1

Dutch

De overrompeling der _Duncan_ was alleen mislukt door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil.

French

La prise du _Duncan_ n’avait manqué que par une cause indépendante de sa volonté.

Last Update: 2014-07-30
Usage Frequency: 1

Dutch

Maar gij, mijnheer Aronnax," vroeg Ned Land, die, zoo het scheen altijd bij zijn denkbeeld van overrompeling bleef, "zoudt gij niet kunnen zeggen, hoe sterk ze hier aan boord zijn: tien, twintig, vijftig, honderd?"

French

Mais vous, monsieur Aronnax, demanda Ned Land, qui avait toujours son idée, vous ne pouvez me dire combien d'hommes il y a à bord ? Dix, vingt, cinquante, cent ?

Last Update: 2014-07-30
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Ook was Glenarvan niet de eenige, wien deze stand van zaken bezorgd maakte. In de afgelegene gehuchten, op de stations namen de bewoners en de squatters voorzorgen tegen een mogelijken aanval of overrompeling.

French

Dans les bourgs isolés, dans les stations, les habitants et les squatters se précautionnaient contre toute attaque ou surprise.

Last Update: 2014-07-30
Usage Frequency: 1

Dutch

Als onze gemeenschappelijke toekomst op zulke aanvallen moet berusten, dan zal ik eerlijk gezegd bedanken voor samenwerking! Technische handelsbelemmeringen zoals wij die vandaag kennen, zullen verbleken naast deze oncollegiale overrompelingen waar wij blijkbaar in de toekomst maar mee moeten leren leven.

French

Sait-il qu'un des scientifiques les plus eminents d'Allemagne a exprimé son manque de confiance dans la pureté de la viande, depuis l'existence de l'interdiction, précisément en raison du danger des substances toxiques utilisées?

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Dutch

De heer Van der Waal (NI). - Mijnheer de Voorzitter, mede door het overrompelende voorstel tot hergroepering van de afgevaardigden in de interparlementaire vergadering is een grondige discussie tussen nationale en europarlementariërs in Rome nauwelijks gevoerd.

French

La responsabilité de cette situation n'incombe pas uniquement à la Commission, elle s'étend au Conseil et même au Parlement européen. Ce rapport a essentielle ment pour mérite d'attirer l'attention de l'opinion publique et des institutions sur un secteur qui figure au dernier rang des préoccupations de la Communauté.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Dutch

De na de inwerkingtreding van de Europese Akte te verwachten ontwikkelingen in de Gemeenschap en de overrompeling van de Europese markt door de Amerikaanse en Japanse technologie vereisen nieuwe en gunstige regelingen voor de kleine en middelgrote ondernemingen en hun werknemers, zodat ze beter tegen de concurrentie zijn opgewassen. De Commissie

French

Giannakou-Koutsikou (PPE), rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales et de l'emploi. — (GR) Monsieur le Président, la nécessité d'appliquer une politique globale en faveur de la conservation et du développement ultérieur des pe tites et moyennes entreprises apparaît, aujourd'hui plus que jamais, impérative.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Dutch

De proef werd genomen in een pijler waar de omstandigheden voor ons bekken buitengewoon gunstig waren : regelmatig verloop van de lagen, een zeer goede daklaag, instorting niet overrompelend.

French

L'essai a été effectué dans une taille dont les conditions étaient exceptionnellement favorables pour notre Bassin : gisement très régulier, très bon toit, foudroyage non envahissant.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Deze nadruk op de benadering vanuit het standpunt van de te verwerven kennis is ook van beiang gezien de snelle en overrompelende ontwikkeling van de technologie; opleidingen moeten niet beperkt blijven tot de verwerving van vaardigheden voor het blindelings sturen van een technologisch proces, ze moeten ook bijdragen tot een beter begrip van het proces zelf.

French

Cet accent mis sur l'approche «connaissance» est important, aussi du fait des bouleversements rapides dus aux progrès de la technique; la formation ne devrait pas se limiter à l'acquisition de simples savoir-faire permettant seulement de manipuleraveuglément des procédés technologiques; elle devrait également contribuera une meilleure compréhension de ces procédés euxmêmes.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Een te vroege toepassing hiervan zou enkele Lid-Staten misschien te veel overrompelen. Verzoeken om vrijwaring en afwijkingen zouden dan onvermijdelijk zijn en het instrument zelf en de inspanningen van bepaalde landen voor het ondersteunen van het ritme van andere kunnen afzwakken, waardoor de tijdige bewerkstelliging van weer andere doelstellingen in gevaar komt.

French

C'est pour quoi, exception faite de la durée de l'exemption prévue au titre des limites territoriales, la proposition de règlement dans sa version remaniée est encore plus favorable, à certains égards, aux don neurs de licences que le règlement relatif aux licences de brevet, pour la raison que le donneur de licence doit être mieux protégé lorsqu'il s'agit d'une technologie secrète et non brevetée que le donneur de licence de brevet. Outre que nous

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Dutch

En het is die openbare omertà die de mafia in staat heeft gesteld, in een paar jaar, een gigantische, praktisch onmeetbare fianciële macht te worden, een monsterlijke en overrompelende organisatie.

French

C'est précisé ment cette loi du silence sur les places publiques qui a permis à la mafia d'acquérir, en quelques années, une force financière inimaginable, un pouvoir monstrueux et terrificant.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Het ene punt is het in volume, intensiteit en duur overrompelende applaus voor de rede van de voorzitter van de Commissie, een rede die de bewondering opriep van een overweldigende meerderheid van ons Parlement door de kwaliteit ervan en voor de unieke combinatie van visie en realiteitszin, een recordapplaus, zoals ik dat in de acht jaar van mijn lidmaatschap van dit Parlement niet eerder heb meegemaakt.

French

Le premier est la vague d'applaudissements, surprenante par son importance, son intensité et sa durée, qui a salué le discours du Président de la Commission — un discours qui a forcé l'admiration de l'écrasante majorité de notre Parlement par sa qualité, par ce qui est un mélange unique de vision et de réalisme — un record d'applaudissements, que je rencontre pour la première fois en huit ans de mandat dans ce Parlement.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Het verzet, de overrompelende gebeurtenissen en de poging van de huidige regering om haar taken beter te vervullen, moeten worden afgewogen tegen de incidenten van de afgelopen paar dagen, toen onder andere werd geweigerd 300 mensen, die in de gevangenis zitten om ideologische redenen, te bevrijden.

French

Le président Chun Do Hwan et son dauphin, Roh Tae Woo, se sont résignés, sous une grande pression, à accepter le principe d'élections présidentielles directes ainsi que le rétablissement des droits civils de Kim Dae-Jung, l'un des deux grands dirigeants de l'opposition. Kim Dae-Jung n'est pas un socialiste, il est plutôt l'équivalent coréen d'un démocratechrétien européen, voire d'un démocrate américain.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Ik wil er met klem op wijzen dat ik nooit voorstander ben geweest van harde maatregelen, overrompelende daden en massale ontslagen.

French

Personne ne peut rester indifférent aux difficultés que rencontrent bon nombre de citoyens de l'Union européenne.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Dutch

Ik zeg dit omdat er in de publieke opinie anders een zeker ongenoegen zal ontstaan, dat zou kunnen uitmonden in onverdraagzaamheid. We hebben dus een uiterst proactieve aanpak nodig: we moeten ons niet langer eenvoudigweg door de gebeurtenissen laten overrompelen, maar deze gebeurtenissen zelf proberen te beïnvloeden.

French

Je le dis parce qu'autrement, on crée au sein de l'opinion publique une sorte d'impatience, pouvant déboucher même sur des scènes d'intolérance vis-à-vis des personnes concernées.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK