Ask Google

Results for vereffeningsstelsel translation from Dutch to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

French

Info

Dutch

Artikel 32 van het ontwerp rekent daarom de Interprofessionele Kas tot de entiteiten die de Koning kan erkennen als fiscaal vereffeningsstelsel .

French

Artikel 32 van het ontwerp rekent daarom de Interprofessionele Kas tot de entiteiten die de Koning kan erkennen als fiscaal vereffeningsstelsel .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

gegeven voor de toepassing van de vervangbaarheidsregelm g en zonder dat het aangesloten lid deze moe t storten bij het ins trumen ten vereffeningsstelsel .

French

gegeven voor de toepassing van de vervangbaarheidsregelm g en zonder dat het aangesloten lid deze moe t storten bij het ins trumen ten vereffeningsstelsel .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De wet van 6 augustus 1993 voorziet dat de Koning als fiscaal vereffeningsstelsel de Nationale Bank van België kan erkemen evenals één of meerdere kredietinstellingen .

French

De wet van 6 augustus 1993 voorziet dat de Koning als fiscaal vereffeningsstelsel de Nationale Bank van België kan erkemen evenals één of meerdere kredietinstellingen .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

tot het creëren van gedematerialiseerde effecten in functie van de behoeften van het vereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België, overeenkomstig de overeenkomst van 5 januari 1994 met deze Instelling;

French

de créer des titres dématérialisés en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec cette Institution;

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

a ) tot het creëren van gedematerialiseerde effecten in functie van de behoeften van het vereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België, overeenkomstig de overeenkomst van 5 januari 1994 met deze Instelling;

French

de créer des titres dématérialisés en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec cette Institution;

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In dit opzicht kan men bijvoorbeeld de ) wet van 2 januari 1991 aanhalen die voorziet dat een speciale pandrekening kan geopend worden zowel bij het vereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België als bij een instelling die rekeningen bijhoudt .

French

In dit opzicht kan men bijvoorbeeld de ) wet van 2 januari 1991 aanhalen die voorziet dat een speciale pandrekening kan geopend worden zowel bij het vereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België als bij een instelling die rekeningen bijhoudt .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Wanneer een tussenpersoon voor andermans rekening in artikel 469 bedoelde gedematerialiseerde effecten heeft laten inschrijven op zijn naam of op naam van een derde persoon, mag de eigenaar voor rekening waarvan deze inschrijving is genomen, van de erkende rekeninghouder of van het vereffeningsstelsel teruggave vorderen van het tegoed dat op naam van deze tussenpersoon of derde persoon is ingeschreven.

French

Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 469 a son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise peut exercer son action en revendication auprès du teneur de comptes agréé ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne.

Last Update: 2013-10-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

Het is aangewezen dat elke instelling aan het hoofd van de twee hierarchieën van effectenrekeningen gecreëerd door dit ontwerp , te weten niet enkel de Nationale ) Bank van Belgig maar ook de Interprofessionele Kas , de taak van fiscaal vereffeningsstelsel op zich kan nemen .

French

Het is aangewezen dat elke instelling aan het hoofd van de twee hierarchieën van effectenrekeningen gecreëerd door dit ontwerp , te weten niet enkel de Nationale ) Bank van Belgig maar ook de Interprofessionele Kas , de taak van fiscaal vereffeningsstelsel op zich kan nemen .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

Alle mogelijke opties dienen te worden onderzocht, inclusief collectieve licentieverlening, eventueel aangevuld met een stelsel van verruimde collectieve licenties, waarbij een rechtenbeheerder geacht wordt "buitenstaanders" – rechthebbenden die formeel geen lid zijn van het vereffeningsstelsel – te vertegenwoordigen, en regels inzake het zorgvuldig zoeken naar rechthebbenden.

French

Toutes les options possibles devraient être étudiées dans ce cadre, y compris le système des licences collectives, qui pourrait être complété par un système de licences collectives étendues, selon lequel un gestionnaire de droits est réputé représenter également les «outsiders», c’est-à-dire les titulaires de droits qui ne sont pas officiellement membres du système d’octroi des droits, et basé sur le principe d’une recherche diligente des titulaires de droits.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid, kan de Koning bijzondere regels uitvaardigen betreffende het aanhouden op rekening van in dit artikel bedoelde gedematerialiseerde effecten, door een instelling die een vereffeningsstelsel van effecten beheert, bij een andere soortgelijke instelling, teneinde de overdracht van de genoemde effecten tussen deze vereffeningsstelsels van effecten te vergemakkelijken.

French

Le Roi peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, arrêter des règles specifiques relatives au maintien en compte, par un établissement qui gère un système de liquidation de valeurs mobilières, de valeurs mobilières dématérialisées visées au présent article, auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert desdites valeurs entre ces systèmes de liquidation de valeurs mobilières.

Last Update: 2013-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

Deze lijst van verkrijgers is gebaseerd op de categorieën van personen waarvoor wordt verzaakt aan de inning van de roerende voorheffing op basis van artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende transacties met bepaalde effecten (vereffeningsstelsel X/N beheerd door de Nationale Bank van België).

French

Cette liste de bénéficiaires est inspirée des catégories de personnes pour lesquelles il est renoncé à la perception du précompte mobilier sur la base de l'article 4 de arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre 1er de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (système de liquidation X/N géré par la Banque Nationale de Belgique).

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

om over te gaan tot de uitgifte van schatkistcertificaten en lineaire obligaties, te boeken op een rekening van de Schatkist binnen het vereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België om de verrichtingen bedoeld in artikel 8, § 3, 1°, g), van de voornoemde wet mogelijk te maken, gedelegeerd, in 2005, aan de personen aangeduid onder categoriën C en D.

French

de procéder à l'émission de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique en vue de permettre les opérations visées à l'article 8, § 3, 1°, g), de la loi précitée, sont délégués, en 2005, aux personnes désignées dans les catégories C et D.

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

om over te gaan tot de uitgifte van schatkistcertificaten en lineaire obligaties, te boeken op een rekening van de Schatkist binnen het vereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België om de verrichtingen bedoeld in artikel 8, § 3, 1°, g), van de voornoemde wet mogelijk te maken, gedelegeerd, in 2006, aan de personen aangeduid onder categorieën C en D.

French

de procéder à l'émission de certificats de trésorerie et d'obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique en vue de permettre les opérations visées à l'article 8, § 3, 1°, g), de la loi précitée, sont délégués, en 2006, aux personnes désignées dans les catégories C et D.

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

2° In lid 5 worden de woorden « of van het vereffeningsstelsel » ingevoegd tussen de woorden « erkende rekeninghouder » en « teruggave ».

French

2° Dans l'alinéa 5, les mots « ou de l'organisme de liquidation » sont insérés entre les mots « teneur de comptes agréé » et « sur l'avoir ».

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

Overwegende dat voor nieuwe categorieën van emittenten behorend tot de openbare sector de dringende behoefte is vastgesteld om emissies uit te geven die kunnen opgenomen worden in de vereffeningsstelsels;

French

Considérant que le besoin urgent a été constaté pour des nouvelles catégories d'émetteurs appartenant au secteur public de lancer des émissions qui puissent être admises dans les systèmes de liquidation;

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

Overwegende dat de grensoverschrijdende werking van de vereffeningsstelsels de samenwerking vereist met andere clearing- en vereffeningsstelsels;

French

Considérant que le fonctionnement transfrontalier des systèmes de liquidation nécessite la collaboration avec d'autres systèmes de clearing et de liquidation;

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

2° In lid 5 worden de woorden « of van het vereffeningsstelsel » ingevoegd tussen de woorden « erkende rekeninghouder » en « teruggave ».

French

2° Dans l'alinéa 5, les mots « ou de l'organisme de liquidation » sont insérés entre les mots « teneur de comptes agréé » et « sur l'avoir ».

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

Deze lijst van verkrijgers is gebaseerd op de categorieën van personen waarvoor wordt verzaakt aan de inning van de roerende voorheffing op basis van artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende transacties met bepaalde effecten (vereffeningsstelsel X/N beheerd door de Nationale Bank van België).

French

Cette liste de bénéficiaires est inspirée des catégories de personnes pour lesquelles il est renoncé à la perception du précompte mobilier sur la base de l'article 4 de arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre 1er de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (système de liquidation X/N géré par la Banque Nationale de Belgique).

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

Overwegende dat de grensoverschrijdende werking van de vereffeningsstelsels de samenwerking vereist met andere clearing- en vereffeningsstelsels;

French

Considérant que le fonctionnement transfrontalier des systèmes de liquidation nécessite la collaboration avec d'autres systèmes de clearing et de liquidation;

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Dutch

Overwegende dat voor nieuwe categorieën van emittenten behorend tot de openbare sector de dringende behoefte is vastgesteld om emissies uit te geven die kunnen opgenomen worden in de vereffeningsstelsels;

French

Considérant que le besoin urgent a été constaté pour des nouvelles catégories d'émetteurs appartenant au secteur public de lancer des émissions qui puissent être admises dans les systèmes de liquidation;

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rstephan67

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK