Ask Google

Results for doorstorten translation from Dutch to German

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

German

Info

Dutch

Het contract kan onder meer bepalen dat het CRL een deel van de ontvangen bijdragen in de kosten moet doorstorten naar de andere leden van het consortium.

German

Der Vertrag kann vorsehen, dass das GRL einen Teil der eingenommenen Gebühren an die übrigen Mitglieder des Verbands verteilt.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

(13) De uitbetalende instantie is de marktdeelnemer die rente uitbetaalt aan, of invordert en rechtstreeks doorstort ten gunste van de uiteindelijk gerechtigde; de louter passieve ontvangst van een betaling door een bank of financiële instelling voor het bijschrijven op de rekening van de uiteindelijk gerechtigde wordt niet als uitbetaling van rente aangemerkt.

German

(13) Die Zahlstelle ist derjenige Wirtschaftsbeteiligte, der dem wirtschaftlichen Eigentümer Zinsen zahlt oder eine Zinszahlung zu dessen unmittelbaren Gunsten einzieht; die rein passive Entgegennahme einer Zahlung durch eine Bank oder ein Finanzinstitut zugunsten des Kontos des wirtschaftlichen Eigentümers ist keine Zinszahlung.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De uitbetalende instantie is in een keten van intermediairs steeds de laatste intermediair die de rente uitbetaalt aan, of invordert en rechtstreeks doorstort ten gunste van de uiteindelijk gerechtigde.

German

Die Zahlstelle ist die letzte zwischengeschaltete Stelle in jeglicher Kette von Intermediären, die Zinsen dem wirtschaftlichen Eigentümer direkt auszahlt oder zu dessen unmittelbaren Gunsten einzieht.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Een entiteit die ingevolge het bepaalde in dit lid als uitbetalende instantie wordt aangemerkt en geen gebruik heeft gemaakt van de onder lid 3 bedoelde keuzemogelijkheid, is niet gehouden tot het uitvoeren van de taken van de richtlijn wanneer deze vervolgens rente uitbetaalt aan, of invordert en rechtstreeks doorstort ten gunste van de uiteindelijk gerechtigde.

German

Eine als Zahlstelle im Sinne dieses Absatzes geltende Einrichtung, die nicht die Wahlmöglichkeit gemäß Absatz 3 in Anspruch genommen hat, muss die Pflichten gemäß der Richtlinie nicht erfüllen, wenn sie anschließend Zinsen an den wirtschaftlichen Eigentümer zahlt oder zu dessen unmittelbaren Gunsten einzieht.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het is dus de marktdeelnemer die de rente uitbetaalt aan, of invordert en rechtstreeks doorstort ten gunste van de uiteindelijk gerechtigde die de informatie inzamelt of de bronbelasting toepast.

German

Somit hat der Wirtschaftsbetei­ligte, der dem wirtschaftlichen Eigentümer Zinsen zahlt oder eine Zinszahlung zu dessen unmittel­baren Gunsten einzieht, auch die Auskünfte einzuholen bzw. den Quellensteuerabzug vorzunehmen.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In openbare-dienstcontracten en algemene regels wordt een verdeelsleutel opgenomen voor de ontvangsten uit de verkoop van vervoerbewijzen, die de exploitant mag houden, hetzij doorstort aan de bevoegde instanties, hetzij worden verdeeld tussen beide partijen.

German

In den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen und den allgemeinen Vorschriften sind die Modalitäten der Aufteilung der Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf festzulegen, die entweder beim Betreiber verbleiben, an die zuständige Behörde übergehen oder unter ihnen aufgeteilt werden.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 3
Quality:

Dutch

Voor de toepassing van deze richtlijn is een uitbetalende instantie elke marktdeelnemer die rente uitbetaalt aan, of invordert en rechtstreeks doorstort ten gunste van de uiteindelijk gerechtigde, ongeacht of de marktdeelnemer de debiteur van het rentedragende schuldinstrument is of degene die door de debiteur of de uiteindelijk gerechtigde is belast met de uitbetaling van de rente of de invordering van de rente.

German

Für Zwecke dieser Richtlinie gilt als "Zahlstelle" jeder Wirtschaftsbeteiligte, der dem wirtschaftlichen Eigentümer Zinsen zahlt oder eine Zinszahlung zu dessen unmittelbaren Gunsten bewirkt, und zwar unabhängig davon, ob er der Schuldner der den Zinsen zugrunde liegenden Forderung ist oder der vom Schuldner oder dem wirtschaftlichen Eigentümer mit der Zinszahlung oder deren Einziehung beauftragte Wirtschaftsbeteiligte.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

c) een controle om na te gaan of een correct boekhoudkundig beheer is gevoerd, met name door verificatie van de waarheidsgetrouwheid van de opgaven van de door de telersverenigingen verkregen netto-ontvangsten in de betalingsaanvragen, van de evenredigheid van de kosten die eventueel voor het uit de markt nemen van producten in rekening zijn gebracht, en van de boekingen inzake de inning door de telersverenigingen van de communautaire ophoudvergoeding en inzake de eventuele doorstorting daarvan aan de leden en de onderlinge samenhang tussen deze boekingen;

German

c) die Kontrolle einer ordnungsgemäßen Rechnungsführung, insbesondere die Überprüfung der Richtigkeit der in den Zahlungsanträgen von den Erzeugerorganisationen angegebenen Nettoeinnahmen, der Verhältnismäßigkeit etwaiger erhobener Rücknahmekosten, der Buchungseinträge über den Erhalt der gemeinschaftlichen Rücknahmevergütung durch die Erzeugerorganisationen und die etwaige Übertragung dieser Vergütung an ihre Mitglieder sowie der Stimmigkeit der Einträge;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening van de herziening van het verdrag inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging alsmede van de Protocollen inzake de voorkoming van verontreiniging doorstorten vanuit schepen en luchtvaartuigen en inzake speciaal beschermde gebieden (Verdrag van Barcelona) (door de Commissie ingediend)

German

Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Eröffnung und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für bestimmte industrielle Waren (2. Serie 1995) (von der Kommission vorgelegt)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Wanneer de Commissie Europese middelen naar de lidstaten doorstort, gaat zij na of de goedgekeurde ontwikkelingsprogramma's ook daadwerkelijk ter plaatse uitgevoerd worden (zie "Van theorie tot praktijk").

German

Bevor die Europäische Kommission europäische Gelder an die Mitgliedstaaten überweist, überprüft sie zunächst, ob ihre Entwicklungsprogramme vor Ort auch wirklich konkret umgesetzt werden (siehe: „Von der Theorie zur Praxis").

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Wanneer de Commissie Europese middelen naar de lidstaten doorstort, gaat zij na of de goedgekeurde ontwikkelingsprogramma’s ook daadwerkelijk ter plaatse uitgevoerd worden (zie „Welke stappen?”, blz. 18).

German

Bevor die Europäische Kommission europäische Gelder an die Mitgliedstaaten überweist, überprüft sie zunächst, ob ihre Entwicklungsprogramme vor Ort auch wirklich konkret umgesetzt werden (vgl. Von der Theorie zur Praxis, S. 18).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

3. De leden van het consortium, met inbegrip van het CRL, sluiten een contract om hun onderlinge verhoudingen vast te stellen, met name op financieel gebied. Het contract kan onder meer bepalen dat het CRL een deel van de ontvangen bijdragen in de kosten moet doorstorten naar de andere leden van het consortium. Overeenkomstig artikel 12 kan het CRL volgens dit contract richtsnoeren uitvaardigen voor de leden van het consortium.

German

(3) Die Mitglieder des Verbands, einschließlich des GRL, schließen einen Vertrag, mit dem sie ihre Beziehungen untereinander regeln, insbesondere was finanzielle Fragen anbelangt. Der Vertrag kann vorsehen, dass das GRL einen Teil der eingenommenen Gebühren an die übrigen Mitglieder des Verbands verteilt. Auf der Grundlage dieses Vertrags kann das GRL gemäß Artikel 12 Leitlinien für die Mitglieder des Verbands herausgeben.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Dient richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal, zoals gewijzigd bij richtlijn 85/303/EEG van de Raad van 10 juni 1985 [1], aldus te worden uitgelegd dat rechten die een als ambtenaar werkzame notaris int voor het verlijden van een akte tot vaststelling van een onder deze richtlijn, zoals gewijzigd, vallende verrichting, belastingen in de zin van deze richtlijn vormen, wanneer overeenkomstig de toepasselijke nationale regeling eveneens als ambtenaar werkzame notarissen gemachtigd zijn, het ambt van notaris uit te oefenen, en zelf schuldeiser van de betrokken rechten zijn, en bovendien de als ambtenaar werkzame notarissen weliswaar van de rechten voor het opmaken van de akte in vennootschapsrechtelijke aangelegenheden die onder deze richtlijn vallen, slechts een vaste onkostenvergoeding ten belope van 15% van deze rechten aan de schatkist moeten doorstorten, maar voor andere werkzaamheden bovenop een (vaste) onkostenvergoeding rechten aan de schatkist moeten doorstorten, die de overheid gebruikt ter financiering van haar taken?

German

Ist die Richtlinie 69/335/EWG des Rates vom 17. Juli 1969 betreffend die indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital in der Fassung der Richtlinie 85/303/EWG des Rates vom 10. Juni 1985 [1] dahin auszulegen, dass die Gebühren, die ein beamteter Notar für die notarielle Beurkundung eines unter diese Richtlinie in der geänderten Fassung fallenden Rechtsgeschäftes erhebt, Steuern i.S.d. Richtlinie sind, wenn nach den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften einerseits auch beamtete Notare als Notare tätig werden können und diese selbst Gläubiger der betreffenden Gebühren sind und andererseits die beamteten Notare zwar von den Beurkundungsgebühren in gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten, die unter diese Richtlinie fallen, lediglich eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 15% dieser Gebühren an die Staatskasse abzuführen haben, aber für andere Tätigkeiten über eine (pauschale) Aufwandsentschädigung hinaus Gebühren an die Staatskasse abzuführen haben, die der Staat zur Finanzierung seiner Aufgaben verwendet.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK