Ask Google

Results for partijtegoedrekeningen translation from Dutch to German

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

German

Info

Dutch

Partijtegoedrekeningen

German

Konten der Vertragsparteien

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Afdeling 3 Partijtegoedrekeningen

German

Abschnitt 3 Konten der Vertragsparteien

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Afsluiten van partijtegoedrekeningen

German

Schließung von Konten der Vertragsparteien

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Creëren van partijtegoedrekeningen

German

Einrichtung der Konten der Vertragsparteien

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De registeradministrateur stelt de rekeninghouder onmiddellijk in kennis van het creëren of de bijwerking respectievelijk de afsluiting van zijn partijtegoedrekeningen.

German

Der Registerführer unterrichtet den Kontoinhaber unverzüglich über die Einrichtung bzw. Aktualisierung der Konten der Vertragspartei sowie gegebenenfalls ihre Schließung.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

partijtegoedrekening

German

Besitzkonto der Vertragspartei

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

(4) Elk register dient een partijtegoedrekening, een afboekingsrekening en de bij Besluit 19/CP.7 van de Conferentie van de Partijen bij het UNFCCC voor elke verbintenisperiode vereiste annulerings- en vervangingsrekeningen te omvatten, en elk overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/87/EG aangelegd register dient de nodige tegoedrekeningen te omvatten voor de tenuitvoerlegging van de voorschriften van die richtlijn voor exploitanten en andere personen.

German

(4) Jedes Register umfasst für jeden Verpflichtungszeitraum ein Konto einer Vertragspartei, ein Ausbuchungskonto sowie die Löschungs- und Ersatzkonten gemäß dem Beschluss 19/CP.7 der Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC. Jedes gemäß Artikel 19 der Richtlinie 2003/87/EG eingerichtete Register muss die zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie an Betreiber und sonstige Personen erforderlichen Konten enthalten.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

1. Indien de betrokken instantie van de lidstaat daartoe opdracht geeft, draagt de registeradministrateur alle door die instantie aangegeven hoeveelheden en types Kyoto-eenheden die nog niet overeenkomstig artikel 59 zijn afgeboekt over van de partijtegoedrekening naar de desbetreffende afboekingsrekening in zijn register volgens het in bijlage IX omschreven afboekingsproces (vanaf 2008-2012).

German

1. Erhält ein Registerführer von der zuständigen Stelle des jeweiligen Mitgliedstaates eine entsprechende Anweisung, überträgt er die von dieser Stelle angegebenen Mengen und Arten von Kyoto-Einheiten, die noch nicht gemäß Artikel 59 aus dem Konto der Vertragspartei ausgebucht sind, auf das entsprechende Ausbuchungskonto in seinem Register, im Einklang mit dem in Anhang IX beschriebenen Verfahren für die Ausbuchung (ab 2008-2012).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

1. Indien de bevoegde autoriteit daartoe opdracht geeft, verleent de registeradministrateur het krachtens artikel 29 van Richtlijn 2003/87/EG door de Commissie voor de periode 2005-2007 toegestane aantal emissierechten wegens overmacht en boekt dit op de partijtegoedrekening.

German

1. Erhält ein Registerführer von der zuständigen Behörde eine entsprechende Anweisung, vergibt er die Anzahl der von der Kommission gemäß Artikel 29 der Richtlinie 2003/87/EG für den Zeitraum 2005-2007 für Fälle höherer Gewalt genehmigten Zertifikate an das Konto der Vertragspartei.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

1. Vanaf 1 januari 2005 omvat elk register ten minste één overeenkomstig artikel 12 gecreëerde partijtegoedrekening.

German

1. Ab dem 1. Januar 2005 muss jedes Register mindestens ein im Einklang mit Artikel 12 eingerichtetes Konto einer Vertragspartei enthalten.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Annulering vindt plaats door CER’s, met uitzondering van CER’s die voortvloeien uit projecten als bedoeld in artikel 11 bis, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG, over te dragen van de partijtegoedrekening naar de annuleringsrekening voor de periode 2008-2012, en door emissierechten en emissierechten wegens overmacht over te dragen van de partijtegoedrekening naar de afboekingsrekening voor de periode 2005-2007, volgens het in bijlage IX omschreven afboekingsproces (2005-2007).

German

Die Löschung wird durch Übertragung der CER — mit Ausnahme der CER im Zusammenhang mit Projekten gemäß Artikel 11 a) Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG — vom Konto der Vertragspartei auf das Löschungskonto für den Zeitraum 2008-2012 vorgenommen, sowie durch Übertragung der Zertifikate und Zertifikate für Fälle höherer Gewalt vom Konto der Vertragspartei auf das Ausbuchungskonto für den Zeitraum 2005-2007, im Einklang mit dem in Anhang IX beschriebenen Verfahren für die Löschung (2005-2007).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Binnen 10 dagen na ontvangst van een aanvraag van de desbetreffende instantie van de lidstaat of van de Commissie om een partijtegoedrekening af te sluiten, sluit de registeradministrateur de rekening af overeenkomstig het in bijlage VIII omschreven proces voor het afsluiten van rekeningen.

German

Innerhalb von 10 Tagen nach Eingang eines Antrags der zuständigen Stelle eines Mitgliedstaates oder der Kommission auf Schließung des Kontos einer Vertragspartei muss dessen Registerführer das Konto gemäß dem in Anhang VIII beschriebenen Schließungsverfahren schließen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Deze ingeleverde emissierechten blijven op de partijtegoedrekening staan.

German

Die zurückgegebenen Zertifikate verbleiben im Konto der Vertragspartei.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Indien de bevoegde autoriteit daartoe opdracht geeft draagt de registeradministrateur een deel van de totale hoeveelheid aan krachtens artikel 39 verleende en nog op de partijtegoedrekening staande emissierechten over naar de exploitanttegoedrekening van een nieuwkomer.

German

Erhält ein Registerführer von der zuständigen Behörde eine entsprechende Anweisung, überträgt er einen Teil der Gesamtmenge der nach Artikel 39 vergebenen und noch im Konto der Vertragspartei verbuchten Zertifikate auf das Betreiberkonto eines neuen Marktteilnehmers.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Indien de exploitant niet binnen 60 dagen op het verzoek van de registeradministrateur heeft gereageerd, draagt de registeradministrateur het saldo over naar de partijtegoedrekening.

German

Antwortet der Betreiber innerhalb von 60 Tagen nicht auf die Anfrage des Registerführers, überträgt dieser die restlichen Zertifikate bzw. Einheiten auf das Konto der Vertragspartei.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Nadat de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan is ingevoerd in het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap en, behoudens het bepaalde in artikel 38, lid 2, uiterlijk per 28 februari 2005, verleent de registeradministrateur de in de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan vermelde totale hoeveelheid aan emissierechten en boekt deze op de partijtegoedrekening.

German

Nach Aufnahme der nationalen Zuteilungstabelle in die unabhängige Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft vergibt der Registerführer vorbehaltlich Artikel 38 Absatz 2 bis zum 28. Februar 2005 die Gesamtmenge aller in der nationalen Zuteilungstabelle aufgeführten Zertifikate und registriert sie im Konto der Vertragspartei.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Nadat de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan is ingevoerd in het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap en, behoudens het bepaalde in artikel 44, lid 2, uiterlijk per 28 februari van het eerste jaar van de periode 2008-2012 en per 28 februari van het eerste jaar van elke volgende periode van vijf jaar, verleent de registeradministrateur de in de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan vermelde totale hoeveelheid aan emissierechten en boekt deze op de partijtegoedrekening door een zelfde hoeveelheid op die tegoedrekening staande AAU’s om te zetten in emissierechten.

German

Nach Aufnahme der nationalen Zuteilungstabelle in die unabhängige Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft und vorbehaltlich Artikel 44 Absatz 2 vergibt der Registerführer bis zum 28. Februar des ersten Jahres des Zeitraums 2008-2012 und danach bis zum 28. Februar des ersten Jahres jedes darauf folgenden Fünfjahreszeitraums die Gesamtmenge der im nationalen Zuteilungsplan aufgeführten Zertifikate und nimmt sie in das Konto der Vertragspartei auf, indem er die gleiche Menge an AAU aus diesem Konto in Zertifikate umwandelt.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Onverminderd de artikelen 38, lid 2, en 41, draagt de registeradministrateur, uiterlijk per 28 februari 2005 en per 28 februari van elk volgend jaar voor de periode 2005-2007, van de partijtegoedrekening naar de betrokken exploitanttegoedrekening het aandeel van de krachtens artikel 39 verleende totale hoeveelheid aan emissierechten over dat voor dat jaar aan de betrokken installatie is toegewezen overeenkomstig de desbetreffende afdeling van de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan.

German

Unbeschadet Artikel 38 Absatz 2 und Artikel 41 überträgt der Registerführer bis zum 28. Februar 2005 sowie bis zum 28. Februar jedes darauf folgenden Jahres des Zeitraumes 2005-2007 den Anteil der Gesamtmenge der nach Artikel 39 vergebenen Zertifikate vom Konto der Vertragspartei auf das jeweilige Betreiberkonto, der der entsprechenden Anlage für dieses Jahr im Einklang mit dem entsprechenden Abschnitt der nationalen Zuteilungstabelle zugeteilt wurde.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Onverminderd de artikelen 44, lid 2, en 47, draagt de registeradministrateur, uiterlijk per 28 februari 2008 en per 28 februari van elk volgend jaar, van de partijtegoedrekening naar de betrokken exploitanttegoedrekening het aandeel van de krachtens artikel 45 verleende totale hoeveelheid aan emissierechten over dat voor dat jaar aan de betrokken installatie is toegewezen overeenkomstig de desbetreffende afdeling van de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan.

German

Unbeschadet des Artikels 44 Absatz 2 und des Artikels 47 überträgt der Registerführer bis zum 28. Februar 2008 sowie bis zum 28. Februar jedes darauf folgenden Jahres den Anteil der Gesamtmenge der nach Artikel 45 vergebenen Zertifikate vom Konto der Vertragspartei auf das jeweilige Betreiberkonto, der der entsprechenden Anlage für dieses Jahr im Einklang mit dem entsprechenden Abschnitt der nationalen Zuteilungstabelle zugeteilt wurde.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Op 30 juni 2006, 2007 en 2008 annuleert de registeradministrateur een aantal emissierechten, CER’s en emissierechten wegens overmacht die op grond van de artikelen 52, 53 en 54 op de partijtegoedrekening staan.

German

Am 30. Juni 2006, 2007 und 2008 löscht der Registerführer eine bestimmte Anzahl der Zertifikate, CER und Zertifikate für Fälle höherer Gewalt, die gemäß den Artikeln 52, 53 und 54 auf dem Konto der Vertragspartei verbucht sind.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK