Ask Google

Results for verzekeringsrecht translation from Dutch to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Greek

Info

Dutch

Internationale Vereniging voor verzekeringsrecht

Greek

Διεθνής Ενωση για το Ασφαλιστικό Δίκαιο

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Daarom moet hierbij een aanpassing op fiscaal en verzekeringsrechtelijk gebied plaatsvinden.

Greek

Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνει εδώ μια αναπροσαρμογή στον τομέα της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Het onderhavige voorstel is een onderdeel van het algemene kader van de Europese Unie voor de werkgelegenheid. Het uitgangspunt hiervan is enerzijds de bevordering van het ondernemersinitiatief en anderzijds de afschaffing van de bestaande arbeidsrechtelijke en verzekeringsrechtelijke voorschriften door middel van" actieve" maatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid.

Greek

Η υπό συζήτηση πρόταση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο που διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή' Ενωση για την απασχόληση, και βασίζεται στην προώθηση του λεγόμενου επιχειρηματικού πνεύματος και στην ανατροπή των μέχρι σήμερα ισχυόντων κανόνων εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου με την προώθηση « ενεργών » μέτρων προώθησης της απασχόλησης.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

1.4 Het was vanaf het begin van de werkzaamheden betreffende onderhavig advies van doorslaggevend belang te kunnen rekenen op de medewerking van de leden van de groep "Restatement of European Insurance Contract Law", onder leiding van prof. F. REICHERT-FACILIDES (universiteit van Innsbruck); deze groep is samengesteld uit eminente juristen en specialisten ter zake van het verzekeringsrecht die uit 15 lidstaten afkomstig zijn.

Greek

-εντοπισμού των κοινών αρχών στα διαφορετικά εθνικά συστήματα, που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση, καθώς και των τομέων που θα μπορούσαν, από τεχνικής και νομικής απόψεως, να αποτελέσουν αντικείμενο εργασιών εναρμόνισης,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

3.4.2 De harmonisatie van het verzekeringsrecht in de EU laat zeer te wensen over, met alle gevolgen van dien voor de totstandbrenging van de interne markt op dit vlak.3.4.3 Met name voor de kleine en middelgrote verzekeringnemers (particulieren en MKB) is een zekere mate van harmonisatie wenselijk dan wel noodzakelijk om ongelijkheden en discriminatie (collectieve risico's) te voorkomen.

Greek

β) Αυτή η κατάσταση αποτελεί εμπόδιο στην παροχή κάλυψης από ξένους ασφαλιστές εκ μέρους πελατών που αναζητούν ασφάλιση, ενώ παρατίθενται και πολυάριθμα σχετικά παραδείγματα.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

3.4.4 Bij de harmonisatie van het verzekeringsrecht moet stap voor stap en niet al te rigide te werk worden gegaan. Harmonisatie is immers geen doel op zich maar een instrument om de interne markt tot stand te brengen, dat in principe noodzakelijk is en evenredig moet worden doorgevoerd.3.4.5 Harmonisatie moet in de eerste plaats gericht zijn op:

Greek

γ) Το γεγονός αυτό αποτελεί εμπόδιο στην παροχή, εκ μέρους των ασφαλειομεσιτών, των υπηρεσιών τους διασυνοριακά, ενώ παρατίθενται και πολλά σχετικά παραδείγματα.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

3.4.7 Het meest aangewezen communautair instrument voor vaststelling van een dergelijk model is een verordening; hiermee wordt volledige harmonisatie het best gegarandeerd.3.4.8 De richtlijnvoorstellen van de Commissie uit 1979 en 1980, zoals gewijzigd naar aanleiding van voorstellen van het EP en het EESC, kunnen een uitgangspunt vormen, maar moeten grondig worden herzien in het licht van de ontwikkeling die het verzekeringsrecht sindsdien heeft ondergaan.

Greek

ε) Η οδηγία της Επιτροπής του 1979/1980 συνεχίζει να αποτελεί καλή βάση για τη συζήτηση αυτού του θέματος, αν και θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί βάσει νέων όρων και σύμφωνα με άλλες παραμέτρους, όπως ορισμένοι από τους απαντήσαντες εξηγούν και προτείνουν.3.3 Στην ακρόαση παρέστησαν 46 προσωπικότητες εκπροσωπώντας 36 φορείς από 17 χώρες.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

4.1.2.1 Gegeven deze waaier aan interacties tussen verzekeringen/verzekeringsrecht en de in het Verdrag verankerde vrijheden heeft de EG belangrijke onderdelen van de regels geharmoniseerd ten behoeve van het goed functioneren van de interne markt. Het toezicht op het verzekeringswezen is in de EG en de EER in hoge mate geharmoniseerd via de zg. "drie generaties" richtlijnen op verzekeringsgebied.

Greek

3.4.9 Η εναρμόνιση, στο πλαίσιο των προηγουμένως ορισθέντων ορίων, προορίζεται να διευκολύνει την αύξηση των διασυνοριακών ασφαλιστικών συναλλαγών και να συμβάλει στη μεγαλύτερη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς σε αυτόν τον τομέα.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

4.2.3.1 Verzekeraars bieden dekking op basis van een risico-evaluatie en mede in het licht van de op een polis toepasselijke voorschriften. Kan een verzekeraar in de gehele EG onder uniforme regelingen zijn product verkopen, dan kan hij — zonder onderscheid als gevolg van verschillen in nationale wetgeving — door hem in de Gemeenschap gedekte risico's bundelen. In dat geval vormen verschillen tussen het verzekeringsrecht van de lidstaten geen obstakel voor de vrijheden van de verzekeraar.

Greek

4.1.2.2 Βάσει αυτών των επιτευγμάτων, θεσπίσθηκε ένα σύστημα ενιαίας χορήγησης αδειών και ελέγχου στη χώρα της έδρας — όπως είχε ήδη υποδειχθεί από το ΔΕΚ στην απόφασή του, της 4ης Δεκεμβρίου 1986 [15] Ωστόσο, στον τομέα του δικαίου των ασφαλιστικών συμβάσεων, η εναρμόνιση, κατά το μάλλον ή ήττον, περιορίζεται σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και διεθνούς δικονομικού δικαίου [16].

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

4.3.1 Per 1 mei 2004 zijn er tien landen toegetreden, waarvan er zich acht in een overgangsfase bevinden. Als voorwaarde voor toetreding moest daar het verzekeringsrecht op één lijn met de communautaire verworvenheden worden gebracht. [39] Verder is moderne wetgeving betreffende het verzekeringsovereenkomstenrecht onmisbaar voor de verzekeringsmarkten van deze landen. Sommige nieuwe lidstaten hebben die moderne wetgeving al ingevoerd, andere landen laten echter nog op zich wachten.4.3.2 Harmonisatie van het verzekeringsovereenkomstenrecht lijkt daarom de beste route op weg naar een grotere interne verzekeringsmarkt. Op die manier worden de nieuwe lidstaten immers geholpen om hun wetgeving te moderniseren en worden nieuwe dispariteiten tussen nationale regelingen vermeden. Het zou een goede zaak zijn indien de Commissie deze lidstaten zo snel mogelijk kan mededelen wanneer zij tot harmonisatie denkt over te gaan.

Greek

4.2.6 Παρόμοιες ανησυχίες για ασφάλειες που συνάπτονται από υποκαταστήματα4.2.6.1 Αναφέρθηκε συχνά ότι οι ασφάλειες από τη φύση τους απαιτούν μία σχετική γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ του ασφαλιστή και του πελάτη. Στο μέλλον, βάσει αυτής της παρατήρησης πιθανόν να διαφανεί ότι οι διασυνοριακές πωλήσεις στον τομέα των ασφαλειών δεν θα είναι τόσο συχνές όσο σε άλλους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. η πώληση βιβλίων μέσω του Διαδικτύου, κλπ.). Για λόγους που συνδέονται με τις σχέσεις με τους πελάτες, οι ασφαλιστές πιθανόν να προτιμούν να δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη μέσω υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιρειών.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

6.3.4 Indien het IPR zou worden gewijzigd, zou er dus een situatie ontstaan waarin de bevoegde rechtbanken dus negen van de tien keer buitenlands recht zouden moeten toepassen. Dat zou geschilbeslechting in verzekeringskwesties een stuk lastiger en duurder maken, zelfs indien het verzekeringsrecht zèlf zou worden geharmoniseerd. Deze aanpak is dan ook niet aan te bevelen. Het IPR moet in principe blijven zoals het is en het verzekeringsovereenkomstenrecht moet volledig worden geharmoniseerd. Dat wil echter niet zeggen dat het huidige IPR niet kan worden verbeterd; zo kan "euromobiele" burgers bijvoorbeeld worden toegestaan om, zolang het verzekeringsovereenkomstenrecht niet is geharmoniseerd, te kiezen tussen het recht van het land waarvan zij ingezetene zijn en het recht van het land waarvan zij de nationaliteit hebben.

Greek

6.1.3 Βάσει των παρατηρήσεων αυτών, οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εσωτερικής ασφαλιστικής αγοράς πρέπει να εστιάζονται στους υποχρεωτικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν απαραίτητο πλαίσιο για την αυτόνομη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, συγχρόνως όμως συνιστούν εμπόδιο στην εσωτερική ασφαλιστική αγορά εφόσον δεν είναι εναρμονισμένοι. Ως αποτέλεσμα, οι ανάγκες ρύθμισης στον τομέα της ασφάλισης συνάδουν με τις απαιτήσεις εναρμόνισης της εσωτερικής ασφαλιστικής αγοράς.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

7.2 Verzekeringsrecht bestaat doorgaans uit een algemeen gedeelte, dat regels voor alle soorten verzekeringsovereenkomsten bevat, en een bijzonder gedeelte dat specifieke regels voor bepaalde soorten verzekeringen bevat. Het is de vraag of de interne verzekeringsmarkt tot harmonisatie van de algemene bepalingen of van de specifieke bepalingen voor bepaalde soorten verzekeringen of tot harmonisatie van beide noopt.

Greek

7. Τομείς εναρμόνισης7.1 Όπως καταδείχθηκε ανωτέρω, η εναρμόνιση πρέπει να αφορά τους υποχρεωτικούς κανόνες του δικαίου των ασφαλιστικών συμβάσεων. Ένα άλλο ερώτημα είναι αν πρέπει να εναρμονιστούν όλοι οι τομείς του δικαίου των ασφαλιστικών συμβάσεων ή μόνο ορισμένοι.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

7.3 In theorie zijn beide nodig: zowel algemene als bijzondere bepalingen van verzekeringsrecht zijn van invloed op het product en belemmeren dientengevolge de werking van de interne verzekeringsmarkt. Zo zijn bijv. de bepalingen inzake promesses, die regelmatig in het algemene gedeelte worden aangetroffen, evenveel van invloed op de risicoverhouding en de premie als bijzondere bepalingen aangaande bijv. een specifieke verzekering als levensverzekeringen. Daarom mag bij harmonisatie in principe geen onderscheid worden gemaakt tussen deze twee soorten bepalingen.

Greek

7.2. Το ασφαλιστικό δίκαιο χωρίζεται συνήθως σε ένα γενικό μέρος, το οποίο περιλαμβάνει κανόνες που εφαρμόζονται σε όλες τις ασφαλιστικές συμβάσεις, και στο δίκαιο των ειδικών κλάδων ασφάλισης. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η εσωτερική ασφαλιστική αγορά απαιτεί την εναρμόνιση των γενικών κανόνων, των ειδικών κανόνων για συγκεκριμένους κλάδους ή και των δύο.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

8.4 Door de dwingende bepalingen van het zogeheten "algemene gedeelte" van het verzekeringsrecht tot op zekere hoogte te harmoniseren kan een doorslaggevende bijdrage worden geleverd tot het uit de weg ruimen van een groot aantal obstakels en moeilijkheden die door de verzekeringsmaatschappijen, assurantiemakelaars en particuliere of institutionele verzekeringnemers worden ondervonden bij hun grensoverschrijdende verzekeringstransacties.8.5 Dit standpunt wordt zonder uitzondering gedeeld door alle belanghebbenden die over dit onderwerp zijn geraadpleegd en gehoord.

Greek

8.4 Μία σχετική εναρμόνιση των υποχρεωτικών κανόνων του αποκαλούμενου "γενικού μέρους" του ασφαλιστικού δικαίου θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην άρση μεγάλου αριθμού εμποδίων και δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ασφαλειομεσίτες, καθώς και οι ασφαλισμένοι ή οι αντισυμβαλλόμενοι, είτε είναι επαγγελματίες είτε καταναλωτές, κατά την πραγματοποίηση διασυνοριακών ασφαλιστικών συναλλαγών.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

c) dit laatste er ook toe leidt dat verzekeringsagenten hun diensten niet gauw over de grens zullen aanbieden (tal van voorbeelden);d) harmonisatie van de dwingende bepalingen van verzekeringsrecht ertoe zal bijdragen dat verzekeraars, consumenten en verzekeringsagenten aan weerszijden van de grens vaker met elkaar in zee zullen gaan;

Greek

3.1.1 Όσον αφορά τις χώρες, παρελήφθησαν απαντήσεις από τη Γερμανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, το Λίχτενστάιν, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Νορβηγία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK