Ask Google

Results for informatietechnologieproducten translation from Dutch to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Polish

Info

Dutch

Overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten

Polish

Umowa o technologii informacyjnej

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

MINISTERIËLE VERKLARING INZAKE DE HANDEL IN INFORMATIETECHNOLOGIEPRODUCTEN

Polish

Załącznik: -Sposoby wywiązywania się ze zobowiązań -załącznik A: -Wykaz pozycji HS -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overeenkomstig punt 4 van de bijlage bij de ministeriële verklaring inzake de handel in informatietechnologieproducten:

Polish

Zgodnie z zapisem ust. 4 Załącznika do Deklaracji Ministerialnej w sprawie handlu produktami technologii informacyjnej, Rada:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten en de mededeling betreffende de uitvoering daarvan worden namens de Gemeenschap goedgekeurd.

Polish

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę w sprawie handlu produktami technologii informacyjnej wraz z Komunikatem w sprawie jej wykonania.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat de overeenkomst inzake informatietechnologieproducten en de mededeling betreffende de uitvoering daarvan namens de Gemeenschap dienen te worden goedgekeurd,

Polish

Umowa w sprawie handlu produktami technologii informacyjnej wraz z Komunikatem dotyczącym jej wykonania powinna być zatwierdzona w imieniu Wspólnoty,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat de ministeriële verklaring inzake de handel in informatietechnologieproducten en de bijbehorende bijlagen en aanhangsels samen de overeenkomst inzake de handel in informatietechnologiepoducten vormen;

Polish

Deklaracja Ministerialna w sprawie handlu produktami technologii informacyjnej wraz z załącznikami i aneksami tworzy Umowę o handlu produktami technologii informacyjnej;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

i) neemt de Raad ervan nota dat deelnemers die gezamenlijk circa 90 % van de wereldhandel in informatietechnologieproducten voor hun rekening nemen van hun aanvaarding kennis hebben gegeven;

Polish

i) przyjmuje do wiadomości, że uczestnicy reprezentujący około 90 procent światowego handlu produktami technologii informacyjnej zatwierdzili powyższe dokumenty; oraz

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

BESLUIT VAN DE RAAD van 24 maart 1997 (1) betreffende afschaffing van de rechten op informatietechnologieproducten (97/359/EG)

Polish

Decyzja Rady z dnia 24 marca 1997 r. [1] dotycząca zniesienia ceł na produkty technologii informacyjnej (97/359/WE)

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

BESLUIT VAN DE RAAD van 24 maart 1997 (1) betreffende afschaffing van de rechten op informatietechnologieproducten (97/359/EG)

Polish

z dnia 24 marca 1997 r. [1]dotycząca zniesienia ceł na produkty technologii informacyjnej

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Zelfs als een instrument geschikt of zelfs specifiek geschikt is voor het plegen van de in deze richtlijn opgesomde strafbare feiten, kan het toch voor legitieme doeleinden zijn vervaardigd. Aangezien strafbaarstelling moet worden voorkomen wanneer dergelijke instrumenten worden vervaardigd en in de handel worden gebracht voor legitieme doeleinden, zoals het testen van de betrouwbaarheid van informatietechnologieproducten of de beveiliging van informatiesystemen, moet er, naast het algemene vereiste van opzet, ook een bijzonder oogmerk zijn vereist om deze hulpmiddelen te gebruiken voor het plegen van een van de in deze richtlijn opgesomde strafbare feiten.

Polish

Nawet jeśli tego rodzaju narzędzie jest zdatne lub szczególnie zdatne do dokonania jednego z przestępstw ustanowionych w niniejszej dyrektywie, mogło ono jednak zostać produkowane w celach legalnych. Aby nie dopuścić do kryminalizacji przypadków produkowania takich narzędzi i wprowadzania ich na rynek w celach zgodnych z prawem - takich jak testowanie niezawodności produktów informatycznych lub bezpieczeństwa systemów informatycznych - musi być spełniony wymóg istnienia ogólnego, lecz także bezpośredniego zamiaru wykorzystania tych narzędzi do popełnienia jednego lub więcej przestępstw, ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

(1) Geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s) zijn een nieuwe soort halfgeleiders die nog niet bestonden ten tijde van de onderhandelingen over de WTO-overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten.

Polish

(1) Wielokostkowe układy scalone (MCP) są nową formą półprzewodników, która nie istniała w czasie rokowań w sprawie Porozumienia o handlu produktami informatycznymi (ITA) w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

(7) Artikel 167, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 had ten doel de heffing van douanerechten op programmatuur die zich op ingevoerde gegevensdragers bevindt, te vermijden, een doelstelling die sedertdien dankzij de ondertekening van de Overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten (ITA-overeenkomst), goedkeurd bij Besluit 97/359/EG van de Raad(5) is bereikt en het is derhalve, onverminderd de toepassing van Besluit 4.1 van 12 mei 1995 van de GATT, niet meer noodzakelijk in specifieke uitvoeringsbepalingen voor de vaststelling van de douanewaarde van gegevensdragers te voorzien.

Polish

(7) Celem art. 167 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 było uniknięcie nakładania należności celnych na oprogramowanie przywożone na nośnikach informacji. Cel ten został osiągnięty przez Porozumienie w sprawie handlu produktami technologii informacyjnej (ITA), zatwierdzone decyzją Rady 97/359/WE [5]. Bez uszczerbku dla stosowania decyzji GATT 4.1 z dnia 12 maja 1995 r. nie jest konieczne dalsze przyjmowanie specjalnych przepisów wykonawczych dotyczących określania wartości celnej nośników informacji.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Deze monitoren vallen derhalve niet onder de Overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten [2] of onder de mededeling betreffende de uitvoering daarvan, die beide namens de Gemeenschap door de Raad zijn goedgekeurd bij Besluit 97/359/EG van 24 maart 1997 betreffende afschaffing van de rechten op informatietechnologieproducten [3].

Polish

Dlatego, monitory takie nie są objęte Umową o handlu produktami technologii informacyjnej [2] ani komunikatem w sprawie jej wykonania, zatwierdzonymi w imieniu Wspólnoty decyzją Rady 97/359/WE z dnia 24 marca 1997 r. dotyczącą zniesienia ceł na produkty technologii informacyjnej [3].

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Overwegende dat de Europese Gemeenschap op 13 december 1996 in Singapore haar goedkeuring hechtte aan de verklaring inzake de handel in informatietechnologieproducten; dat deze verklaring een aantal noodzakelijke voorwaarden stelt voor de tenuitvoerlegging van de afschaffing van de tarieven voor informatietechnologieproducten; dat aan deze voorwaarden thans is voldaan;

Polish

w dniu 13 grudnia 1996 r. na pierwszej Konferencji Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Singapurze, przyjęto Deklarację Ministerialną w sprawie handlu produktami technologii informacyjnej; deklaracja ta określa pewne warunki konieczne do zniesienia ceł na produkty technologii informacyjnej; warunki te zostały spełnione;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

(1) Geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s) zijn een nieuwe soort halfgeleiders die nog niet bestonden ten tijde van de onderhandelingen over de WTO-overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten. Was dat wel het geval geweest, dan waren zij waarschijnlijk tegen het nultarief opgenomen. De handel in deze belangrijke technologie moet worden vergemakkelijkt.(2) De Commissie heeft in het kader van de GAMS, (Government/Authorities Meeting on Semiconductors), de vergadering van regeringen/autoriteiten over halfgeleiders, namens de Gemeenschap onderhandelingen gevoerd over een Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s) (hierna de "overeenkomst" genoemd).

Polish

(1) Wielokostkowe układy scalone (MCP) są nową formą półprzewodników, która nie istniała w czasie rokowań w sprawie Porozumienia o handlu produktami informatycznymi (ITA) w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Gdyby istniały one w tym czasie, zostałyby prawdopodobnie włączone do Porozumienia i objęte zerową stawką celną. Handel w zakresie tej istotnej technologii powinien zostać ułatwiony.(2) Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych (MCP) (zwaną dalej "Umową"), w ramach spotkania rządów/władz w sprawie półprzewodników (GAMS).

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

(3) Uit handelsgegevens blijkt dat videomonitors met vloeibare-kristallenschermen met een diagonaal van het beeldscherm van 48,5 cm of minder en een aspectverhouding (van het scherm) van 4:3 of 5:4 hoofdzakelijk worden gebruikt als productie-eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines. Met dergelijke monitors kunnen echter ook in vele gevallen videobeelden van andere bronnen dan een automatische gegevensverwerkende machine worden gereproduceerd zodat zij niet voldoen aan de voorwaarde dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor gebruik met dergelijke machines. Deze monitoren vallen derhalve niet onder de Overeenkomst inzake de handel in informatietechnologieproducten [2] of onder de mededeling betreffende de uitvoering daarvan, die beide namens de Gemeenschap door de Raad zijn goedgekeurd bij Besluit 97/359/EG van 24 maart 1997 betreffende afschaffing van de rechten op informatietechnologieproducten [3].

Polish

(3) Dane handlowe wskazują, iż aktualnie monitory wykorzystujące wyświetlacze ciekłokrystaliczne z ekranem o przekątnej 48,5 cm lub mniejszej oraz z proporcjami ekranu 4:3 lub 5:4 są głównie stosowane jako urządzenia wyjściowe w maszynach do automatycznego przetwarzania danych. Jednakże takie monitory mogą również, w częstych przypadkach, odtwarzać obrazy wideo z innego źródła niż maszyna do automatycznego przetwarzania danych, nie spełniają zatem warunku wyłącznego lub głównego przeznaczenia do stosowania w z takimi maszynami. Dlatego, monitory takie nie są objęte Umową o handlu produktami technologii informacyjnej [2] ani komunikatem w sprawie jej wykonania, zatwierdzonymi w imieniu Wspólnoty decyzją Rady 97/359/WE z dnia 24 marca 1997 r. dotyczącą zniesienia ceł na produkty technologii informacyjnej [3].

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK