Ask Google

Results for onbevoegdverklaring translation from Dutch to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Polish

Info

Dutch

„Onbevoegdverklaring”

Polish

Stwierdzenie niewłaściwości

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Artikel 73 Onbevoegdverklaring

Polish

Artykuł 73

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

VAN DE SCHORSING VAN DE BEHANDELING EN DE ONBEVOEGDVERKLARING VAN HET GERECHT

Polish

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA I STWIERDZENIE NIEWŁAŚCIWOŚCI PRZEZ SĄD

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

VAN DE SCHORSING VAN DE BEHANDELING EN DE ONBEVOEGDVERKLARING TEN VOORDELE VAN HET HOF VAN JUSTITIE EN HET GERECHT VAN DE EUROPESE UNIE

Polish

Stwierdzenie przez Sąd jego niewłaściwości

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het Gerecht moet dus besluiten tot een eventuele opschorting van de behandeling dan wel tot een eventuele onbevoegdverklaring in de onderhavige zaak.

Polish

A zatem to do Sądu należy podjęcie decyzji o ewentualnym zawieszeniu postępowania lub o stwierdzeniu niewłaściwości w niniejszej sprawie.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Er moet namelijk in de mogelijkheid van een onbevoegdverklaring worden voorzien wanneer bij het Hof en het Gerecht verwante zaken aanhangig zijn waarvan de beslissingen onderling afhankelijk kunnen zijn,

Polish

Niezbędne jest dopuścić odmowę właściwości w przypadku gdy do Trybunału Sprawiedliwości i do Sądu Pierwszej Instancji zostały wniesione sprawy powiązane, gdy rozstrzygnięcie jednej z nich może być zależne od rozstrzygnięcia drugiej,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het Parlement gaf de voorkeur aan de onbevoegdverklaring van het Gerecht, terwijl Donnici zich verzette tegen de opschorting van de behandeling en tegen de onbevoegdverklaring van het Gerecht en zich uitsprak ten gunste van de voortzetting van de procedure voor het Gerecht, ter eerbiediging van het beginsel van rechtspraak in twee instanties en van de behandeling op tegenspraak.

Polish

Parlament opowiedział się za stwierdzeniem przez Sąd niewłaściwości, natomiast B. Donnici, sprzeciwiając się zarówno zawieszeniu postępowania, jak i stwierdzeniu przez Sąd niewłaściwości, opowiedział się za dalszym prowadzeniem postępowania przed Sądem, tak aby — w jego przekonaniu — zagwarantować przestrzeganie zasad dwuinstancyjności sądownictwa i kontradyktoryjności.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Aangezien het Hof de behandeling van de bij hem aanhangige zaak C-393/07 niet heeft geschorst en het Gerecht kan besluiten tot opschorting of onbevoegdverklaring in zaak T-215/07, is het in het belang van een goede rechtsbedeling en van de bescherming van de rechten van de verdediging van de justitiabelen dat de rechterlijke instantie die bevoegd is om kennis te nemen van het beroep van een lidstaat, de verschillende middelen en argumenten, feitelijk en rechtens, van natuurlijke of rechtspersonen ter ondersteuning van hun vorderingen tot nietigverklaring van eenzelfde handeling in aanmerking kan nemen.

Polish

W zakresie w jakim Trybunał nie zawiesił postępowania w sprawie C-393/07 i Sąd ma swobodę w zadecydowaniu bądź o zawieszeniu postępowania bądź o stwierdzeniu braku właściwości w sprawie T-215/07, w interesie prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości i zagwarantowania prawa stron do obrony pozostaje to, by sąd właściwy do rozpoznania skargi wniesionej przez państwo członkowskie mógł wziąć pod uwagę poszczególne zarzuty i argumenty o charakterze faktycznym i prawnym przedstawione przez osoby fizyczne lub prawne na poparcie ich wniosków dotyczących stwierdzenia nieważności tego samego aktu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Artikel 73 Onbevoegdverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Polish

Artykuł 73 Stwierdzenie przez Sąd jego niewłaściwości . . . . . . . . . . . . .............................

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

EP P6_TA(2008)0177); - op 21 februari een mensenrechtenresolutie over de politieke onbevoegdverklaringen in Venezuela (doc.

Polish

PE P6_TA(2008)0177); - w dniu 23 października 2008 r. rezolucję dotyczącą praw człowieka w sprawie przypadków pozbawiania praw politycznych w Wenezueli (dok.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Overeenkomstig artikel 54, derde alinea, van het Statuut van het Hof werden partijen bij brief van de griffier van het Gerecht van 25 oktober 2007 uitgenodigd hun opmerkingen te maken over een eventuele onbevoegdverklaring van het Gerecht om het Hof de gelegenheid te geven gelijktijdig uitspraak te doen over de twee beroepen tot nietigverklaring, dan wel over een eventuele opschorting van de voor het Gerecht aanhangige procedure totdat het Hof arrest heeft gewezen.

Polish

Zgodnie z art. 54 akapit trzeci statutu Trybunału strony zostały wezwane pismem sekretarza Sądu z dnia 25 października 2007 r. do przedstawienia uwag w przedmiocie ewentualnego stwierdzenia przez Sąd niewłaściwości, tak aby Trybunał mógł wydać orzeczenie w sprawie dwóch skarg o stwierdzenie nieważności jednocześnie, lub w przedmiocie ewentualnego zawieszenia postępowania przed Sądem do czasu wydania wyroku przez Trybunał.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Vijfde hoofdstuk VAN DE SCHORSING VAN DE BEHANDELING EN DE ONBEVOEGDVERKLARING TEN VOORDELE VAN HET HOF VAN JUSTITIE EN HET GERECHT VAN DE EUROPESE UNIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Polish

Rozdział piąty ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA, STWIERDZENIE PRZEZ SĄD JEGO NIEWŁAŚCI-WOŚCI I PRZEKAZANIE SPRAWY DO ROZPOZNANIA TRYBUNAŁOWI SPRAWIED-LIWOŚCI I SĄDOWI UNII EUROPEJSKIEJ. . . . . . . . . . . . . . . .............................

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Zaak T-215/07: Beniamino Donnici tegen Europees Parlement („Onbevoegdverklaring”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Polish

Sprawa T-215/07: Beniamino Donnici przeciwko Parlamentowi Europejskiemu (Stwierdzenie niewłaściwości) . . . . . . . . . . . . . . . .

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

(6) De bepalingen van artikel 54 van het Protocol betreffende het statuut van het Hof betreffende de gevallen waarin het Gerecht zich onbevoegd kan verklaren ten behoeve van het Hof, moeten worden aangepast in verband met de nieuwe bevoegdheden van het Gerecht. Er moet namelijk in de mogelijkheid van een onbevoegdverklaring worden voorzien wanneer bij het Hof en het Gerecht verwante zaken aanhangig zijn waarvan de beslissingen onderling afhankelijk kunnen zijn,

Polish

(6) Przepisy art. 54 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości dotyczące okoliczności, w których Sąd Pierwszej Instancji może odmówić właściwości na rzecz Trybunału należy zmienić, aby pozostawały w zgodzie z nowymi uprawnieniami Sądu Pierwszej Instancji. Niezbędne jest dopuścić odmowę właściwości w przypadku gdy do Trybunału Sprawiedliwości i do Sądu Pierwszej Instancji zostały wniesione sprawy powiązane, gdy rozstrzygnięcie jednej z nich może być zależne od rozstrzygnięcia drugiej,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:



We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK