Ask Google

Results for book keeping accountancy translation from English to Bulgarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Bulgarian

Info

English

Book-keeping services

Bulgarian

Услуги по водене на счетоводни книги

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Accounting, auditing and book-keeping services

Bulgarian

Счетоводни, одиторски услуги и водене на счетоводство

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Accounting, auditing and book-keeping services

Bulgarian

Услуги, свързани със счетоводство, одит и водене на счетоводни книги

Last Update: 2016-12-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Accounting, auditing and book-keeping services

Bulgarian

Счетоводство, одит и счетоводни услуги

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

book keeping and preparing accounting records and financial statements;

Bulgarian

водене на счетоводство, изготвяне на счетоводна документация и на финансови отчети;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy

Bulgarian

Счетоводна, деловодителска и одиторска дейност; данъчно консултантство

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

CPA 74.12 - Accounting, book-keeping and auditing services; tax consultancy services

Bulgarian

CPA 74.12 — Счетоводство и одит, данъчни консултации

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Discrepancies in book-keeping interfere with tracking economic and financial wrongdoing," said the report.

Bulgarian

Несъответствията във воденето на счетоводството пречат на проследяването на икономически и финансови закононарушения," се казва в доклада.

Last Update: 2016-01-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

The book keeping must allow identification of the origin of the credit in relation to the payment to the beneficiary of the aid in question.

Bulgarian

Воденето на счетоводство трябва да позволи идентифицирането на произхода на кредита във връзка с изплащането на въпросната помощ на бенефициента.

Last Update: 2016-12-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However, such a system entails a heavy administrative and book-keeping burden for both the European Commission and the Member States.

Bulgarian

Въпреки това такава система предполага голяма административна тежест и водене на счетоводство както за Европейската комисия, така и за държавите членки.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

These considerations must not, however, jeopardise budgetary sustainability and rigorous book-keeping, which are crucial in any institution.

Bulgarian

Тези съображения обаче не трябва да застрашават устойчивостта на бюджета и прецизното счетоводство, които са от решаващо значение за всяка институция.

Last Update: 2012-02-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

direct evidence of the operations carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal book-keeping;

Bulgarian

преки доказателства за операциите, извършени от износителя или доставчика с цел получаване на дадените стоки, взети примерно от сметките му или от вътрешната отчетност;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

This is the case for the streamlining of proposal and grant management under the existing rules or the broader acceptance of the awardees' usual and nationally recognised book-keeping and accounting practices.

Bulgarian

Това се отнася например до оптимизиране на управлението на предложенията и на финансовото подпомагане в рамките на съществуващите правила или до по-широкото възприемане на признатите на национално равнище обичайни счетоводни процедури и практики на бенефициерите.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

FAS support also increased farmers’ financial management skills (accountancy) and improved their book-keeping as regards cross-compliance obligations.

Bulgarian

Помощта на СССС е увеличила освен това уменията на земеделските производители за финансово управление (отчетността) и е подобрила счетоводството им във връзка със задълженията за кръстосано спазване.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Legal, accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy; market research and public opinion polling; business and management consultancy; holdings

Bulgarian

Юридическа, счетоводна, деловодителска и одиторска дейности; данъчно консултантство; проучване на пазара и проучване на общественото мнение; бизнес и управленско консултантство; холдинги

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Where appropriate, Community coverage of certain cost elements will be limited to items which are real, identifiable and verifiable in the beneficiary’s book-keeping arrangements, so as to facilitate checking and auditing of projects in receipt of funding.

Bulgarian

Където е целесъобразно, покритието на определени разходни елементи от страна на Общността ще бъде ограничено до позиции, които са реални, подлежат на идентифициране и потвърждаване в съответствие с вътрешната счетоводна политика на бенефициера, за да бъде улеснено ревизирането и одитирането на проектите, обект на финансиране.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

undertake in writing to provide, at the request of the competent authorities, any further substantiation which the latter consider necessary for the issuing of licences and to accept, where applicable, any checks by those authorities of the book-keeping and manufacturing conditions of the products concerned.

Bulgarian

се задължават писмено да осигурят, по молба на компетентните органи, всякакво допълнително доказателство, което последните считат за необходимо за издаване на лицензии и да допускат, когато е приложимо, всякакви проверки от тези органи на отчетността и производствените условия на съответния продукт.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

undertake in writing to provide, at the request of the competent authorities, any further substantiation which the latter consider necessary for the issuing of licences and to accept, where applicable, any checks by those authorities on the book-keeping and manufacturing conditions of the products concerned.

Bulgarian

се задължават писмено да осигурят по искане на компетентните органи всяко допълнително доказателство, което последните считат за необходимо за издаването на лицензии и да приемат, когато е приложимо, всякакви проверки от тези органи във връзка с отчетността и производствените условия на съответните продукти.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Legal, accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy; market research and public opinion polling; business and management consultancy; holdings excluding NACE Rev.1.1 74.15 activities of holding companies (Annex IX)

Bulgarian

Юридическа дейност, счетоводна, деловодителска и одиторска дейност; данъчно консултантство; Проучване на пазара и проучване на общественото мнение; Бизнес и управленско консултантство; Холдингови компании, с изключение на NACE Rev.1.1 74.15 „Управленска дейност на холдингови компании“ (приложение IХ)

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

74.11+7412+7413+7414 Legal, accounting, book-keeping and auditing activities; tax consultancy; market research and public opinion polling; business and management consultancy

Bulgarian

74.11+7412+7413+7414 Юридическа дейност; Счетоводна, деловодителска и одиторска дейност; данъчно консултантство; Проучване на пазара и проучване на общественото мнение; Бизнес и управленско консултантство

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK