Ask Google

Results for deceive translation from English to Cebuano

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Cebuano

Info

English

And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

Cebuano

Ug motungha ang daghang mga mini nga profeta ug magapahisalaag sa daghan.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.

Cebuano

Ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, "Magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you:

Cebuano

Ug si Jesus misugod sa pag-ingon kanila, "Magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

Cebuano

Kon kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon, ug wala kanato ang kamatuoran.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Be not a witness against thy neighbour without cause; and deceive not with thy lips.

Cebuano

Dili ka magsaksi batok sa imong isigkatawo sa walay gipasikaran; Ug dili ka maglimbong uban sa imong mga ngabil.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

Cebuano

Daghan unya ang motungha dinala ang akong ngalan, ug manag-ingon, `Ako mao ang Cristo!` Ug daghan ang ilang pahisalaagon.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

Cebuano

Kay daghan unya ang motungha dinala ang akong ngalan, nga manag-ingon, `Ako mao ang Cristo,` ug daghan ang ilang pahisa-laagon.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you: for he shall not be able to deliver you.

Cebuano

Mao kini ang giingon sa hari: Ayaw ni Ezechias palimbonga kaninyo; kay siya dili makahimo pagluwas kaninyo:

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Then she said, Did I desire a son of my lord? did I not say, Do not deceive me?

Cebuano

Unya siya miingon: Nagtinguha ba ako ug usa ka anak sa akong ginoo? Wala ba ako umingon: Ayaw ako paglimbongi?

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.

Cebuano

Mga anak, kinahanglan walay magapahisalaag kaninyo. Ang nagahimog pagkamatarung, matarung man maingon nga kadto siya matarung.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience.

Cebuano

Ayaw kamo patonto ni bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan, kay tungod niining mga butanga ang kapungot sa Dios magaabut diha sa mga tawong masupilon.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you: for he shall not be able to deliver you out of his hand:

Cebuano

Sa ingon niini namulong ang hari: Ayaw pagpalimbonga ninyo si Ezechias; kay siya dili makapagawas kaninyo gikan sa iyang kamot.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

Cebuano

Wala untay bisan kinsa nga maglimbong sa iyang kaugalingon. Kon aduna kaninyoy magadahum nga siya manggialamon niining kapanahonan karon, magpakaboang unta siya aron mahimo siyang manggialamon.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Thou knowest Abner the son of Ner, that he came to deceive thee, and to know thy going out and thy coming in, and to know all that thou doest.

Cebuano

Ikaw nahibalo kang Abner, ang anak nga lalake ni Ner, mga siya mianhi sa paglimbong kanimo, ug sa pagpakisayud sa imong pagula ug sa imong pagsulod, ug sa pagpakisayud sa tanan nga imong ginabuhat.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.

Cebuano

Kay kini sila wala mag-alagad sa atong Ginoong Cristo, kondili sa ilang kaugalingong pangibog, ug pinaagi sa matahum ug malamatong mga pulong ginalimbongan nila ang mga kasingkasing sa mga matootoohon.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Thus saith the LORD; Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us: for they shall not depart.

Cebuano

Mao kini ang giingon ni Jehova: Ayaw kamo paglimbong sa inyong mga kaugalingon, nga magaingon: Ang mga Caldeahanon sa pagkatinuod motalikod kanato: kay sila dili motalikod.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And they will deceive every one his neighbour, and will not speak the truth: they have taught their tongue to speak lies, and weary themselves to commit iniquity.

Cebuano

Ug ang tagsatagsa kanila molimbong sa iyang isigkatawo, ug dili mosulti sa matuod: sila nagtudlo sa ilang dila sa pagsulti ug mga bakak, ug sila nanaghago sa ilang kaugalingon sa pagbuhat ug kasal-anan.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea.

Cebuano

ug mogowa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasud nga anaa sa upat ka tumoy sa yuta, sa Gog ug sa Magog, sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakiggubat; ang ilang gidaghanon ingon sa bonbon sa dagat.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And it shall come to pass in that day, that the prophets shall be ashamed every one of his vision, when he hath prophesied; neither shall they wear a rough garment to deceive:

Cebuano

Ug mahitabo niadtong adlawa nga ang mga manalagna mangaulaw, ang tagsatagsa maulaw tungod sa iyang panan-awon, sa diha nga magapanagna siya; ni magasul-ob sila ug balhiboon nga panapton aron sa paglimbong:

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Thus shall ye speak to Hezekiah king of Judah, saying, Let not thy God in whom thou trustest deceive thee, saying, Jerusalem shall not be delivered into the hand of the king of Assyria.

Cebuano

Kini mao ang igasulti ninyo kang Ezechias hari sa Juda, nga magaingon: Ayaw palimbonga kanimo ang imong Dios kang kansa ikaw nagasalig, nga nagaingon. Ang Jerusalem dili igahatag ngadto sa kamot sa hari sa Asiria.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK