MyMemory, World's Largest Translation Memory
Language pair:
 Subject   
Ask Google

Results for want lower co2 translation from English to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Czech

Info

English

For a lower CO2 footprint

Czech

Pro nižší emise CO2

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

English

implement goals set to lower CO2 emissions from passenger and light commercial vehicles by 2020;

Czech

provádět cíle týkající se snížení CO2, plánované pro osobní automobily a lehká užitková vozidla do roku 2020;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

But if political leaders and policymakers want lower oil prices, they should be promoting policies that strengthen the dollar.

Czech

Pokud ale političtí lídři a tvůrci politických strategií chtějí nižší ceny ropy, měli by propagovat politiky posilující dolar.

Last Update: 2015-05-18
Usage Frequency: 1

English

A phase-in ending later than 2020 would undermine the ambition of the Regulation and thus lead to lower CO2 savings.

Czech

Progresivní integrace končící později než v roce 2020 by ohrozila ambice nařízení, a vedla tak k menšímu snížení emisí CO2.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

For example, making sure radio frequencies are available for cooperative driving systems that will cut accidents, reduce congestion and lower CO2 emissions.

Czech

Například zajištěním dostupnosti rádiových frekvencí pro kooperativní řídící systémy bychom docílili snížení počtu dopravních nehod, omezili dopravní přetížení a snížili emise CO2.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

English

An important improvement of environmental conditions implying lower CO2, and potentially polluting emission levels, will be the clear benefit from this proposal.

Czech

Jasným přínosem tohoto návrhu bude významné zlepšení stavu životního prostředí spojené se snížením hodnot CO2 a případně i dalších znečišťujících látek.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

Recommended for: People who wants lower body trimming(thighs and buttocks)

Czech

Doporučuje se pro: Lidé, kteří chce dolní části těla výřezu (stehen a hýždí)

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

English

Renewable energy offers numerous advantages for Europe: lower CO2 emissions, reduced European dependency and a contribution to job creation and growth.

Czech

Obnovitelné zdroje energie znamenají pro Evropu mnoho výhod: nižší emise CO2, snížení evropské závislosti a příspěvek k vytváření pracovních míst a růstu.

Last Update: 2012-02-28
Usage Frequency: 1

English

From day one, the new Volvo trucks will be unique in using gas as fuel in long haul transports, opening the door to better fuel economy and lower CO2 emissions on the open road.

Czech

Díky použití plynu i běžného paliva se otevírají nové možnosti v oblasti snižování spotřeby paliva a tvorby zplodin CO2.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1

English

In total, new passenger cars registered in the EU15 in the year 2008 have lower CO2 emissions than new passenger cars in the EU10 for the first time since the beginning of monitoring the CO2 emissions of new passenger cars.

Czech

Nové osobní automobily registrované v roce 2008 v EU-15 mají po prvé od zahájení sledování emisí CO2 z nových osobních automobilů celkově nižší emise CO2 než nové osobní automobily v EU-10.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

The observation from previous monitoring reports, that new passenger cars registered in the EU15 have lower CO2 emissions than new passenger cars in the EU10, is re-confirmed in 2009.

Czech

V roce 2009 se znovu potvrdily postřehy z minulých zpráv o sledování, že nové osobní automobily registrované v EU-15 mají nižší emise CO2 než nové osobní automobily v EU-10.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

The difference between the EU15 and EU10 in CO2 emissions of petrol vehicles decreased from almost 10 grams per kilometre in 2005 to less then 1 gram per kilometre in 2008 – new cars in the EU10 having lower CO2 emissions per kilometre.

Czech

Rozdíl mezi EU-15 a EU-10 v emisích CO2 z vozidel na benzin se z téměř 10 gramů na kilometr v roce 2005 snížil v roce 2008 na méně než 1 gram na kilometr – nové automobily v EU-10 měly nižší emise CO2 na kilometr.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

The company claims that such saving will not be able to distort competition, particularly as, under the emission quota system, they have to spend approximately DKK 400000 in order to achieve lower CO2 emissions.

Czech

Společnost uvedla, že tato úspora nemůže narušit hospodářskou soutěž, zejména proto, že na základě systému povolenek na emise musí vynaložit přibližně 400000 DKK, aby dosáhla snížení emisí CO2.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

English

Given that the overall increase in energy consumption is set to continue and given that those energies which emit most CO2 are also the most expensive, it is easy to see why the adoption of energies with lower CO2 emissions is both an environmental and an economic necessity.

Czech

Vzhledem k tomu, že celkové zvyšování spotřeby energie bude jistě pokračovat a vzhledem k tomu, že ty energie, které vypouštějí nejvíce CO2, jsou také nejdražší, je snadné vidět, proč přijetí energií s nižšími emisemi CO2 je jak ekologickou, tak ekonomickou nezbytností.

Last Update: 2012-02-28
Usage Frequency: 1

English

Even though there have been significant improvements in vehicle technology – in particular in fuel efficiency which also means lower CO2 emissions - this has not been enough to neutralise the effect of increased traffic and car size.

Czech

Přestože došlo k významnému pokroku v oblasti technologií vozidel – zejména ke zvýšení účinnosti paliv, což znamená současné snížení emisí CO2 –, nestačilo to k tomu, aby byly neutralizovány následky růstu dopravní zátěže a velikosti vozidel.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

Regarding the promotion of innovations leading to reduced fuel use and lower CO2 emissions, the EESC wishes to draw the European institutions' attention to new technologies which combine the production of electricity and cement in hybrid plants.

Czech

V souvislosti s podporou inovací vedoucích k minimalizaci spotřeby paliv a snížení emisí CO2 by chtěl EHSV upozornit evropské instituce na nové technologie založené na spojení výroby elektrické energie s výrobou cementu v tzv.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

In the EU we must strive to achieve the transition to industry based on lower CO2 production and efficient use of resources, allowing a reduction in environmental pollution, the export of pollution to third countries and the effect on climate change.

Czech

V EU se musíme snažit o dosažení přechodu k průmyslu, který je založen na produkci nízkého objemu CO2 a na účinném využívání zdrojů, které umožní snížení znečistění životního prostředí, vývozu znečištění do třetích zemí a vlivu na změnu klimatu.

Last Update: 2012-02-28
Usage Frequency: 1

English

The advantages are self-evident: lower CO2 emissions, less dependence on energy imports from unstable states, growth and employment opportunities, especially in rural areas.

Czech

Výhody jsou zřejmé: nižší emise CO2 , menší závislost na dovozech energie z nestabilních států, růst a pracovní příležitosti, zejména ve venkovských oblastech.

Last Update: 2012-02-28
Usage Frequency: 1

English

Beyond this target, we must also strive to improve road infrastructure and tyre efficiency, to foster alternative fuels and to inform consumers, steering their choices towards lower CO2 emission options and providing incentives for eco-driving1.

Czech

Kromě tohoto cíle je třeba trvat na zlepšení účinnosti infrastruktur a pneumatik, alternativních paliv a na informovanosti a usměrnění nákupů spotřebitelů k řešením s nižšími emisemi CO2 a povzbuzovat ekologickou jízdu1.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

Regarding the promotion of innovations leading to reduced fuel use and lower CO2 emissions, the EESC's CCMI wishes to draw the European institutions' attention to new technologies which combine the production of electricity and cement in hybrid plants.

Czech

V souvislosti s podporou inovací vedoucích k minimalizaci spotřeby paliv a snížení emisí CO2 by chtěl CCMI EHSV upozornit evropské instituce na nové technologie založené na spojení výroby elektrické energie s výrobou cementu v tzv.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Add a translation

Get a better translation with human contributionsReport Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language:  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK