Ask Google

Results for zamieszkania translation from English to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

French

Info

English

Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania rodziny zastępczej udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

French

Rada powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu (miasta na prawach powiatu).

Last Update: 2015-05-14
Usage Frequency: 1
Quality:

English

W razie rozwiązania umowy powierzenia dziecka, starosta właściwy dla miejsca zamieszkania rodziny zastępczej, ma obowiązek zapewnienia dziecku dalszej pieczy i wychowania.

French

4, podlega niezwłocznemu wykonaniu. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie.

Last Update: 2015-05-14
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Gmina właściwa ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy bezdomnego, jest obowiązana do zwrotu gminie lub powiatowi, które udzieliły pomocy w miejscu pobytu świadczeniobiorcy bezdomnego, poniesionych wydatków na świadczenia pomocy społecznej określonej w ust.

French

W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć: 1) gmina, powiat lub samorząd województwa, 2) organizatorzy imprez masowych.

Last Update: 2015-05-14
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Decyzję administracyjną o skierowaniu do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej wydaje, w imieniu starosty, kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, po uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym dom, jeżeli okres oczekiwania w domu pomocy społecznej nie przekracza 3 miesięcy.

French

Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii organów samorządów zawodów medycznych ustala, w drodze rozporządzenia, plan rozmieszczenia szpitali publicznych."; 5) w art.

Last Update: 2015-05-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania rodziny zastępczej może rozwiązać z tą rodziną umowę powierzenia dziecka bez wypowiedzenia w razie: 1) rażącego niewywiązywania się rodziny zastępczej z przyjętych zadań, 2) ustania warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wymienionych w art.

French

Starosta lub wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść i skutki, polecenia, o którym mowa w ust.

Last Update: 2015-05-14
Usage Frequency: 1
Quality:

English

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.", b) skreśla się ust 2; 9) po art.

French

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest przełożonym strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej."; 7) art.

Last Update: 2015-05-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

ORYGINALNE DOKUMENTY (zawierające imię, nazwisko i adres) Credit Card Statement Bank Statement Utility Bill (residential telephone, cable TV, public utilities commission, hydro, gas or water) Attestation of Residence issued by the responsible authority of an Indian band or reserve Local Property Tax Assessment School, College or University Report Card or Transcript Residential Lease, Residential Mortgage Statement or Agreement Canada Child Tax Benefit Statement Income Tax Assessment Notice Insurance Policy Government Cheque or Government Cheque Stub with elector name Statement of Employment Insurance Benefits Paid (T4E) Canada Pension Plan Statement of Contributions / Quebec Pension Plan Statement of Participation Statement of Old Age Security (T4A) or Statement of Canada Pension Plan Benefits (T4AP) Statement of Benefits from provincial workplace safety or insurance board Statement of Direct Deposit for provincial works or provincial disability support program Vehicle Ownership Vehicle Insurance Attestation of Residence issued by the responsible authorities (shelters, soup kitchens, student/senior residences, long-term care facilities) Letter from public curator Zestawienie Transakcji Karty Kredytowej Zestawienie Transakcji Bankowych Rachunek za Usługi (telefoniczny, telewizji kablowej, public utilities commission, za światło, gaz lub wodę) Poświadczenie zamieszkania wydane przez odpowiednie władze szczepu lub rezerwatu Indian.

French

ORYGINALNE DOKUMENTY (zawierające imię, nazwisko i adres) Relevé de carte de crédit État de compte bancaire Facture d’un service public (téléphone résidentiel, télédistribution, commission des services publics, électricité, gaz ou eau) Attestation de résidence délivrée par une autorité responsable d’une bande ou d’une réserve indienne Évaluation municipale de l’impôt foncier Bulletin scolaire ou relevé de notes d’études secondaires, collégiales ou universitaires Bail d’habitation, état de compte de prêt hypothécaire, acte d’hypothèque Prestation fiscale canadienne pour enfants – État des revenus Avis de cotisation de l’impôt sur le revenu Police d’assurance Chèque ou talon de paie du gouvernement avec nom de l’électeur État des prestations d’assurance-emploi versées (T4E) État de compte du cotisant au Régime de pensions du Canada/Relevé de participation au Régime des rentes du Québec Relevé de la sécurité de la vieillesse (T4A) ou État des prestations du Régime de pensions du Canada (T4AP) États des prestations d’une commission provinciale de santé et sécurité au travail ou de l’assurance contre les accidents du travail Relevé de dépôt direct d’un régime provincial d’accidents du travail ou d’un programme de soutien aux personnes handicapées Document de propriété d’un véhicule Document d’assurance d’un véhicule Attestation de résidence délivrée par des autorités responsables (refuges, soupes populaires, résidences pour étudiants ou personnes âgées, établissements de soins de longue durée) Lettre du curateur public Zestawienie Transakcji Karty Kredytowej Zestawienie Transakcji Bankowych Rachunek za Usługi (telefoniczny, telewizji kablowej, public utilities commission, za światło, gaz lub wodę) Poświadczenie zamieszkania wydane przez odpowiednie władze szczepu lub rezerwatu Indian.

Last Update: 2015-05-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK