Results for makeno provision whatsoever translation from English to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Greek

Info

English

there is no provision whatsoever for exerting political influence on the adoption of individual measures.

Greek

Δεν ασκείται κατ'ουδένα τρόπο καμία πολιτική επιρροή στον καθορισμό των ιδιαίτερων απαραίτητων μέτρων.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

but even so it says nothing about employment and makes no provision whatsoever for specific measures to help workers who will lose their jobs.

Greek

Η ψηφοφορία ύα διεξαχύεί αύριο στις 12 το μεσημέρι.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

English

but under our regulations there is no provision whatsoever for citizens- either on tourism or business- to claim such compensation.

Greek

Σύμφωνα όμως με τους κανονισμούς μας, δεν υπάρχει καμία διάταξη για τους πολίτες που ταξιδεύουν, είτε για λόγους τουριστικούς είτε επιχειρηματικούς, ώστε να μπορούν και εκείνοι να ζητούν αποζημίωση.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 3
Quality:

English

what is more, no provision whatsoever has been made for an effective system of legal protection, should the charter become legally binding, god forbid.

Greek

Εξάλλου δεν προβλέπεται με κανένα τρόπο ένα καλό σύστημα νομικής προστασίας σε περίπτωση που ο Χάρτης καταστεί παρ' ελπίδα νομικά δεσμευτικός.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 3
Quality:

English

however, the committee on employment and social affairs feels there is a more serious problem still to be addressed, namely that the budget makes no provision whatsoever for the observatory for industrial change.

Greek

Για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υπάρχει, ωστόσο, ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, που είναι το γεγονός ότι πουθενά στον προϋπολογισμό δεν ήταν δυνατόν να εγγραφεί το παρατηρητήριο για τη βιομηχανική αλλαγή.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 3
Quality:

English

the government in the united kingdom is now proposing to abolish all minimum-wage legislation to leave us as the only member state without any minimum-wage provision whatsoever.

Greek

Για τον λόγο αυτό και υποστήριξα με όλη μου την θέληση το ψήφισμα της Σοσιαλιστικής Ομάδας.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

English

there are at present no ec provisions whatsoever with regard to the improvement of safety and health protection for workers in the extractive industries.

Greek

΄Εως σήμερα δεν έχουν θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο διατάξεις νομοθετικού χαρακτήρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές βιομηχανίες.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

there are at present no ec provisions whatsoever with regard to the improvement of safety and health protection for workers in the extractive industries.

Greek

΄Εως σήμερα δεν έχουν θεσπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο διατάξεις νομοθετικού χαρακτήρα για την βελτίωση της ασφάλειας και τις υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές βιομηχανίες.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

there are at present no ec provisions whatsoever with regard to the improvement of safety and health protection for workers in the extractive industries.

Greek

Προς το παρόν δεν υφίστανται σε κοινοτική κλίμακα νομικές διατάξεις για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές βιομηχανίες.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

furthermore, no provisions whatsoever are laid down with regarded to the body which is to be responsible for determining the reference measurement procedures and reference materials.

Greek

Ακόμη, δεν αναφέρεται ποια είναι η αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των διαδικασιών μετρήσεων αναφοράς και των υλικών αναφοράς.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

there are approximately 120 million elderly people in europe, most of whom receive a pension, although there are a few, less fortunate people who do not, but these guidelines make no provision whatsoever for a european union policy for pensioners and the elderly.

Greek

Στην Ευρώπη έχουμε περίπου 120 εκατομμύρια ηλικιωμένων- οι περισσότεροι συνταξιούχοι, κάποιοι άτυχοι χωρίς καν σύνταξη- αλλά σε αυτές τις διαδικασίες του προϋπολογισμού, σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές δεν υπάρχει καμία αναφορά σε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των ηλικιωμένων και των συνταξιούχων.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 3
Quality:

English

it is unacceptable that article 16, entitled "separation", refers only to mixtures and makes no provision whatsoever with a view to proposing that hazardous waste be separated from non-hazardous waste.

Greek

Είναι απαραίτητο το γεγονός ότι στο άρθρο 16 με τίτλο «Διαχωρισμός», γίνεται αναφορά μόνο στην ανάμειξη, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη με σκοπό να προταθεί ο διαχωρισμός των επικίνδυνων από τα ακίνδυνα απόβλητα.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

president. - mr graefe zu baringdorf, there are no provisions whatsoever in the rules of procedure whereby the assembly has to vote on the request made.

Greek

langer (v). - (de) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ρωτήσετε το Σώμα αν συμφωνεί να δοθούν πριν από την τελική ψηφοφορία τουλάχιστον οι επεξηγήσεις ψήφου των ομάδων.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

English

a coordination procedure involving the representatives of the member states on the one hand and of the commission and the council on the other, but without, i must stress, any provision whatsoever for input by or consultation with the european parliament, has been adopted to ensure that as far as possible a common position can be arrived at in such cir cumstances.

Greek

Είχε ασκηθεί έντονη κριτική κατά της Επιτρο­πής όταν ζήτησε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικο­νομικών και Κοινωνικών θεμάτων.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

English

whereas the application of these common rules is a sufficient guarantee to permit collective investment undertakings situated in member states, subject to the applicable provisions relating to capital movements, to market their units in other member states without those member states' being able to subject those undertakings or their units to any provision whatsoever other than provisions which, in those states, do not fall within the field covered by this directive;

Greek

ότι η εφαρμογή των εν λόγω κοινών κανόνων αποτελεί επαρκή εγγύηση, χάρη στην οποία, με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που εδρεύουν σε ένα κράτος μέλος θα μπορούν να διαθέτουν τα μερίδιά τους στα άλλα κράτη μέλη, χωρίς τα κράτη αυτά να μπορούν να υπάγουν τους οργανισμούς αυτούς ή τα μερίδιά τους σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη εκτός από εκείνες οι οποίες, στα κράτη αυτά, δεν διέπουν τομείς που ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία

Last Update: 2017-03-13
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Translated.com

English

subject to the provisions governing capital movements and to articles 44, 45 and 52 (2) no member state may apply any other provisions whatsoever in the field covered by this directive to ucits situated in another member state or to the units issued by such ucits, where they market their units within its territory.

Greek

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κίνηση των κεφαλαίων καθώς και των άρθρων 44 και 45 και του άρθρου 52 παράγραφος 2, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υπάγει τους ΟΣΕΚΑ που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος ούτε τα μερίδια που εκδίδουν οι ΟΣΕΚΑ αυτοί σε κανενός είδους άλλη διάταξη στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία, όταν οι ΟΣΕΚΑ αυτοί διαθέτουν τα μερίδιά τους στο έδαφός του.

Last Update: 2017-03-13
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Translated.com

English

that said, i still subscribe to the report because, as matters stand, there are no provisions whatsoever for guaranteeing eu data protection standards in the exchange of data with other continents. the'safe harbour ' scheme does at least represent an attempt to guarantee data protection beyond eu borders.

Greek

Παρ' όλ' αυτά εγκρίνω την έκθεση, επειδή σήμερα δεν υπάρχει απολύτως καμία ρύθμιση για τη διασφάλιση των κοινοτικών προδιαγραφών προστασίας δεδομένων κατά την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες ηπείρους. ο" ασφαλής λιμένας" είναι τουλάχιστον μια αρχή για τη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

first of all, regarding the remarks of mr crowley, who asked whether the second proposal could not simply consist in taking over a pure isd approach; the objections of the commission to that proposal would be the following: such an approach would pose difficulties which would arise from two different authorisations which may even involve different authorities and non-consistent sets of rules; moreover there would be no provisions whatsoever on conflicts of interest.

Greek

( ΕΝ) Κατ' αρχάς, όσον αφορά τις παρατηρήσεις του κ. crowley, ο οποίος ρώτησε εάν η δεύτερη πρόταση δεν θα μπορούσε να τροποποιηθεί ώστε να αποκτήσει μια σαφή μορφή isd( Οδηγία για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες), οι αντιρρήσεις της Επιτροπής σε αυτή την πρόταση είναι οι εξής: μια τέτοια προσέγγιση θα δημιουργούσε δυσκολίες που θα ανέκυπταν από δύο διαφορετικές εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες μάλιστα ίσως να ενέπλεκαν διαφορετικές αρχές που θα διέπονται από διαφορετικές διατάξεις. Επιπροσθέτως, δεν θα υπήρχαν καθόλου διατάξεις για την περίπτωση της σύγκρουσης συμφερόντων.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

English

the application of these common rules is a sufficient guarantee to permit collective investment undertakings situated in member states, subject to the applicable provisions relating to capital movements, to market their units in other member states without those member states' being able to subject those undertakings or their units to any provision whatsoever other than provisions which, in those states, do not fall within the field covered by this directive.

Greek

Η εφαρμογή των εν λόγω κοινών κανόνων αποτελεί επαρκή εγγύηση, χάρη στην οποία, με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που εδρεύουν σε ένα κράτος μέλος θα μπορούν να διαθέτουν τα μερίδιά τους στα άλλα κράτη μέλη, χωρίς τα κράτη αυτά να μπορούν να υπάγουν τους οργανισμούς αυτούς ή τα μερίδιά τους σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη, εκτός από εκείνες οι οποίες, στα κράτη αυτά, δεν διέπουν τομείς που ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

bonde (edn). - (da) i should like to ask the president-in-office of the council whether the taxation of alcohol should not be regarded as a health policy matter, in respect of which the treaty makes no provision whatsoever for harmonisation.

Greek

τρομοκρατίας και επιμένουμε σχετικά με το γεγονός ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας στην Τουρκία και οπουδήποτε αλλού πρέπει να συμφωνούν με την αντίληψη που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη σχετικά με τις ελευύερίες, τη δικαιοσύνη και τα ανύρώπινα δικαιώματα.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK