Ask Google

Results for affluent translation from English to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Maltese

Info

English

Credit and social exclusion in an affluent society

Maltese

Il-kreditu u l-esklużjoni soċjali f’soċjetà għanja

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

Credit and social exclusion in an affluent society.

Maltese

Il-kreditu u l-esklużjoni soċjali f’soċjetà għanja.(Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

Some are affluent and dynamic, others fragile, depopulating and fractured.

Maltese

Xi wħud huma affluwenti u dinamiċi, oħrajn fraġli, għandhom populazzjoni li qed tonqos u huma dgħajfa.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

Most importantly, the UK is now one of the more affluent EU Member States.

Maltese

L-aktar importanti, illum il-ġurnata r-Renju Unit huwa wieħed mill-aktar Stati Membri għonja tal-UE.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

These areas consistently show higher rates of smoking than more affluent groups.

Maltese

• it-titjib tal-modi ta’ ħidma mal-Istati Membri, il-partijiet interessati u r-reġjuni;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

English

Credit and social exclusion in an affluent society (own-initiative opinion)

Maltese

Il-kreditu u l-esklużjoni soċjali f’soċjetà għanja (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

This group will be not only more numerous, but more affluent and aspirational in their consumption habits.

Maltese

Dan il-grupp ser ikun mhux biss aktar numeruż, iżda aktar affluwenti u jaspira għal aktar fid-drawwiet tal-konsum tiegħu.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

4.7 Cultural tourism is also a significant and growing sector, attracting relatively affluent and educated visitors.

Maltese

4.7 It-turiżmu kulturali wkoll huwa settur importanti u li qiegħed jikber, li jattira viżitaturi relattivament sinjuri u edukati.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

Some research has suggested that poorer social groups use health care less for equivalent levels of medical need than more affluent groups.

Maltese

Xi riċerka ssuġġeriet li gruppi soċjali li huma ifqar jużaw il-kura tas-saħħa inqas għal-livelli ekwivalenti ta' ħtieġa medika minn gruppi aktar sinjuri.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

The UK is now one of the most affluent EU Member States, able to fully contribute to solidarity with the poorer Members of the Union.

Maltese

Ir-Renju Unit issa huwa wieħed mill-aktar Stati Membri għani tal-UE, li kapaċi jikkontribwixxi bis-sħiħ għal solidarjetà mal-Membri aktar foqra tal-Unjoni.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

English

By global standards, European societies are affluent and when polled, Europeans say they are happy and satisfied with their lives.

Maltese

Skond standards globali, is-soċjetajiet Ewropej ma jonqoshom xejn, u meta mistħarrġa, l-Ewropej jgħidu li huma kuntenti u sodisfatti b’ħajjithom.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

This would entail that Erasmus in effect helps students from less affluent families to study abroad in a way that would not otherwise be possible.

Maltese

Dan jindika li l-Erasmus jgħin lill studenti minn familji inqas sinjuri sabiex jistudjaw barra, b'mod li li kieku ma setgħux jagħmlu dan.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

Evidence has consistently shown that areas which have a greater proportion of people living in poverty also have poorer health in comparison to more affluent areas2.

Maltese

L-evidenza ilha turi b'mod konsistenti li żoni li għandhom proporzjon akbar ta' persuni jgħixu fil-faqar għandhom ukoll livell ta' saħħa agħar meta mqabblin ma' żoni aktar għonja2.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

the need to feed an increasing global population (projected to reach just over 9 billion in 2050) that becomes more affluent in general;

Maltese

il-ħtieġa li tintema’ popolazzjoni globali dejjem tikber (ipprojetta li tilħaq aktar minn 9 biljuni fl-2050) u li qiegħda ssir aktar affluwenti b’mod ġenerali;

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

English

3.3 The protection and improvement of the quality of life of all Europeans are predicated on their commitment that poverty and social marginalisation need to be dealt with effectively in the relatively affluent Europe.

Maltese

3.3 Il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja ta’ l-Ewropej kollha jiddependu mill-impenn li nitrattaw il-faqar u l-marġinalizzazzjoni soċjali b’mod effettiv f’Ewropa pjuttost sinjura.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

3.3 The protection and improvement of the quality of life of all Europeans are predicated on their commitment that poverty and social marginalisation need to be dealt with effectively in the relatively affluent Europe.

Maltese

3.3 Il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja ta’ l-Ewropej kollha jiddependu mill-impenn li nittrattaw il-faqar u l-marġinalizzazzjoni soċjali b’mod effettiv f’Ewropa pjuttost sinjura.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

3.3 The protection and improvement of the quality of life of all Europeans are predicated on their commitment that poverty and social marginalisation need to be dealt with effectively in the relatively affluent Europe.

Maltese

3.3 Il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja ta’ l-Ewropej kollha jiddpendu mill-impenn li nitrattaw il-faqar u l-marġinalizzazzjoni soċjali b’mod effettiv f’Ewropa pjuttost sinjura.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

Europe must be given new impetus if we want to preserve our model of society, our standard of living and our ability to be generous to those of us in difficulty and to less affluent countries.

Maltese

Irridu nagħtu spinta ġdida lill-Ewropa jekk irridu nħarsu l-mudell tassoċjetà tagħna, il-livell ta’ l-għajxien tagħna u l-kapaċità li għandna li nkunu ġenerużi fil-konfront taċ-ċittadini tagħna li jinsabu f’dikultà u tal-pajjiżi anqas żviluppati minna.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

English

In parts of the UK, for example, it was found that men from less affluent areas die approximately eleven years earlier and women seven years earlier than their better off counterparts3.

Maltese

F’partijiet mir-Renju Unit, pereżempju, instab li l-irġiel minn żoni anqas għonja jmutu madwar ħdax-il sena qabel, u n-nisa seba’ snin qabel il-kontropartijiet aktar għonja tagħhom3.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

English

Ethical purchasing is a convenient and accessible way to support good causes and reaches affluent consumers exactly at the point when they are doing the thing where they often feel guilty — shopping.

Maltese

Ix-xiri etiku huwa metodu konvenjenti u aċċessibbli biex ikunu appoġġjati kawżi ġusti u jintlaħqu konsumaturi li jifilħu jħallsu ftit aktar f’dak il-mument li ta’ spiss iħossuhom ħatja – waqt ix-xiri.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK