Ask Google

Results for autosomal translation from English to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Maltese

Info

English

Jinarc is a medicine used to treat adults with autosomal dominant polycystic kidney disease.

Maltese

Jinarc huwa mediċina li tintuża biex tikkura adulti b'marda poliċistika tal-kliewi awtosomali dominanti.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Gaucher disease is an autosomal recessive disorder caused by mutations in the GBA gene which results in a deficiency of the lysosomal enzyme beta-glucocerebrosidase.

Maltese

Il-marda ta’ Gaucher hija disturb reċessiv awtosomali kkawżat minn mutazzjonijiet fil-ġene GBA li jirriżulta f’nuqqas tal-enzim beta-glucocerebrosidase liżosomali.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

HAE (an autosomal dominant disease) is caused by an absence or dysfunction of C1-esterase- inhibitor.

Maltese

L-HAE (marda awtosomali dominanti) hija kkawżata minn nuqqas jew disfunzjoni ta’ l-inibitur esterase C1.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

English

Jinarc can only be obtained with a prescription and treatment must be started and monitored by a doctor experienced in treating autosomal dominant polycystic kidney disease and with knowledge about the risks of treatment with Jinarc.

Maltese

Jinarc jista' jinkiseb biss b'riċetta ta' tabib u l-kura għandha tinbeda u tiġi sorveljata minn tabib li jkollu esperjenza fil-kura ta' marda poliċistika tal-kliewi awtosomali dominanti u b'għarfien dwar ir-riskji ta' kura b'Jinarc.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Wilson's disease (hepatolenticular degeneration) is an autosomal recessive metabolic defect in hepatic excretion of copper in the bile.

Maltese

Il-marda ta’ Wilson (deġenerazzjoni epatolentikulari) hija difett metaboliku awtosomali reċessiv fl- eskrezzjoni ta' copper ġol-bile.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Wilson's disease (hepatolenticular degeneration) is an autosomal recessive metabolic defect in hepatic excretion of copper in the bile.

Maltese

Il- marda ta ’ Wilson (deġenerazzjoni epatolentikulari) hija difett metaboliku awtosomali reċessiv fl - eskrezzjoni ta 'copper ġol- bile.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

English

Jinarc is a medicine used to treat a disease called “autosomal dominant polycystic kidney disease” (ADPKD).

Maltese

Jinarc huwa mediċina li tintuża biex tikkura marda msejħa “marda poliċistika tal-kliewi awtosomalment dominanti” (ADPKD - autosomal dominant polycystic kidney disease).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Jinarc was shown to be effective at slowing down cyst formation in a main study involving 1,445 adults with autosomal dominant polycystic kidney disease who had rapidly progressing disease but normal or moderately reduced kidney function.

Maltese

Jinarc intwera li huwa effettiv biex inaqqas ir-ritmu ta' formazzjoni ta' ċisti fi studju ewlieni li kien jinvolvi 1,445 adult b'marda poliċistika tal-kliewi awtosomali dominanti li kellhom marda li bdiet tavvanza b'mod rapidu iżda b'funzjoni tal-kliewi normali jew moderatament indebolita.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

In autosomal dominant polycystic kidney disease, it is thought that kidney cells do not respond normally to vasopressin, leading to the formation of fluid-filled cysts.

Maltese

F'marda poliċistika tal-kliewi awtosomali dominanti, huwa maħsub li ċ-ċelloli tal- kliewi ma jirrispondux b'mod normali għall-vasopressin, u dan iwassal għall-formazzjoni taċ-ċisti mimlijin bi fluwidu.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

LAL deficiency is an autosomal recessive lysosomal storage disorder characterised by a genetic defect resulting in a marked decrease or loss in activity of the lysosomal acid lipase (LAL) enzyme.

Maltese

Defiċjenza ta’ LAL hija disturb awtosomali riċessiv fil-ħażna tal-lisosomi kkaratterizzat minn difett ġenetiku li jwassal għal tnaqqis jew telf sostanzjali fl-attività tal-enzima lysosomal acid lipase (LAL).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The CHMP noted the unmet need for treatments for autosomal dominant polycystic kidney disease and considered that Jinarc is effective at slowing down cyst formation and possibly the decline in kidney function in patients with the condition, although further long-term data are awaited.

Maltese

Is-CHMP innota l-ħtieġa mhux sodisfatta għal kuri għal marda poliċistika tal-kliewi awtosomali dominanti u kkunsidra li Jinarc huwa effettiv biex inaqqas ir-ritmu tal-formazzjoni taċ-ċisti u possibbilment l-indeboliment fil- funzjoni tal-kliewi f'pazjenti bil-kundizzjoni, għalkemm hija mistennija data fit-tul oħra.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Drug induced liver injury has been observed in clinical trials investigating a different potential indication (autosomal dominant polycystic kidney disease) with long-term use of tolvaptan at higher doses than for the approved indication (see section 4.8).

Maltese

Ġie osservat li kien hemm ġrieħi fil-fwied minħabba l-mediċina fil-provi kliniċi li stħarrġu indikazzjoni potenzjali differenti (marda awtosomali dominanti poliċistika tal-kliewi) bl-użu fuq tul ta’ żmien ta’ tolvaptan f’dożi aktar qawwija għall-indikazzjoni approvata (ara sezzjoni 4.8).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Familial Adenomatous Polyposis (FAP) is a genetic disease resulting from an autosomal dominant genetic alteration of a tumor suppressor gene, the adenomatous polyposis coli (APC) gene.

Maltese

Polipożi Familjali Adenomatuża (FAP) hija marda ġenetika li tirriżulta minn alterazzjoni ġenetika dominanti autosomal ta’ ġene li jrażżan it-tumuri, il-ġene Koli Adenomatuż Polipożi (APC).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

English

Hyperphenylalaninaemia (HPA) is diagnosed as an abnormal elevation in blood phenylalanine levels and is usually caused by autosomal recessive mutations in the genes encoding for phenylalanine hydroxylase enzyme (in the case of phenylketonuria, PKU) or for the enzymes involved in 6R-tetrahydrobiopterin (6R- BH4) biosynthesis or regeneration (in the case of BH4 deficiency).

Maltese

F’Hyperphenylalaninaemia (HPA) ikun hemm żieda anormali fil-livelli ta’ phenylalanine fid-demm li hija normalment ikkawżata b’mutazzjonijiet awtosomali reċessivi involuti fil-konverżjoni tal-ġeni għall-enżima phenylalanine hydroxylase (f’kaz ta’ phenylketonuria, PKU) jew għall-enżimi nvoluti fil-bijosintesi 6R-tetrahydrobiopterin jew fir-riġenerazzjoni (f’każ ta’ defiċjenza BH4).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 3
Quality:

English

Jinarc is indicated to slow the progression of cyst development and renal insufficiency of autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) in adults with CKD stage 1 to 3 at initiation of treatment with evidence of rapidly progressing disease (see Section 5.1).

Maltese

Jinarc hu indikat biex inaqqas il-progressjoni tal-iżvilupp ta’ ċesti u ta’ insuffiċjenza tal-kliewi tal-marda tal-kliewi poliċistiċi li hija awtosomalment dominanti (ADPKD - autosomal dominant polycystic kidney disease) f’adulti b’CKD stadju 1 sa 3 fil-bidu tal-kura b’evidenza ta’ progressjoni mgħaġġla tal-marda (ara Sezzjoni 5.1).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The autosomal location of TK and XPRT may allow the detection of genetic events (e.g. large deletions) not detected at the HPRT locus on X chromosomes (2)(3)(4)(5)(6).

Maltese

Il-lok awtosomali ta' l-TK u l-XPRT jista' jippermetti l-iżvelar ta' ċerti ġrajjiet ġenetiċi (eż. ħafna tħassir) li mhumiex żvelati fil-locus HPRT locus fuq kromożomi X (2)(3)(4)(5)(6).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK