Ask Google

Results for dbe translation from English to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Maltese

Info

English

3.14 Systems based around dibasic esters (DBEs) – mixtures of dimethyl adipate, succinate and glutarate – currently look to be the most promising alternatives, with little to suggest that there are any significant concerns for human health or the environment.

Maltese

3.14 Attwalment, is-sistemi bbażati madwar id-dibasic esters (DBEs) – taħlita ta’ dimethyl adipate, succinate u glutarate – jidhru li huma l-aħjar alternattivi, bi ftit x’juri li hemm xi tħassib sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Limits vary considerably for a single substance (DCM) between member states and between substances (DCM v DBE or DMSO, for example).

Maltese

Il-limiti għal sustanza waħda (DCM) ivarjaw konsiderevolment bejn l-Istati Membri u bejn is-sustanzi (per eżempju, bejn id-DCM u d-DBE jew id-DMSO).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Limits vary considerably for a single substance (DCM) between member states and between substances (DCM v DBE or DMSO, for example).

Maltese

Il-limiti għal sustanza waħda (DCM) ivarjaw konsiderevolment bejn l-Istati Membri u bejn is-sustanzi (pereżempju, bejn id-DCM u d-DBE jew id-DMSO).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Fresh meat, and products referred to in Article 6(1)(b), (c) and (d) from that meat, derived from bovine animals slaughtered in the United Kingdom, may be dispatched from the United Kingdom in application of the provisions of Article 6 when obtained from DBES-eligible animals born after 1 August 1996.

Maltese

Laħam frisk, u prodotti li għalihom jirreferi l-Artikolu 6(1)(b), (ċ) u (d) imnissla minn dak il-laħam, imnissla minn annimali bovini maqtula fir-Renju Unit, jistgħu jintbagħtu mir-Renju Unit skond l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 6 meta jkunu ġew miksuba minn annimali eliġibbli taħt id-DBES u li jkunu twieldu wara l-1 ta' Awissu, 1996.

Last Update: 2016-12-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In March 2002 the United Kingdom submitted a request that the DBES be amended to enable participating companies to slaughter and process DBES ineligible bovine animals as well as DBES eligible bovine animals provided that adequate separation arrangements were in place.

Maltese

F'Marzu 2002 ir-Renju Unit issottometta talba biex id-DBES tkun emendata ħalli tippermetti lill-kumpaniji parteċipanti li jkunu jistgħu joqtlu u jipproċessaw annimali bovini li m'humiex eliġibbli taħt id-DBES kif ukoll annimali bovini li jkunu eliġibbli taħt id-DBES bil-kundizzjoni li jkun hemm arranġamenti xierqa ta' separazzjoni.

Last Update: 2016-12-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In an inspection mission carried out in Great Britain from 27 to 31 May 2002, inspectors from the Food and Veterinary Office were presented with an amended protocol for required methods and operating procedures for the DBES.

Maltese

Waqt spezzjoni mwettqa fir-Renju Unit bejn is-27 u l-31 ta' Mejju, 2002, spetturi mill-Uffiċċju ta' l-Ikel u l-Veterinarju kienu ġew ippreżentati bi protokoll emendat tal-metodi meħtieġa u l-proċeduri ta' l-użu għad-DBES.

Last Update: 2016-12-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In its opinion of 14 and 15 September 2000 on the export from the United Kingdom of bone-in veal, the SSC considers that there is no evidence that bone-in veal carcasses from calves of between six and nine months exported under the date-based export scheme (DBES) criteria, as provided for by Decision 98/256/EC, present a risk.

Maltese

Il-Kumitat Xjentifiku ta' Tmexxija (SSC), fl-opinjoni mogħtija minnu fl-14 u l-15 ta' Settembru, 2000 dwar l-esportazzjoni mir-Renju Unit ta' vitella tal-għadma, jikkunsidra li ma hemmx evidenza li karkassi ta' vitelli tal-għadma ta' għoġġiela ta' bejn sitta jew disa' xhur esportati taħt il-kriterji ta' l-iskema ta' esportazzjoni fuq bażi kalendarja (DBES), kif hemm dispożizzjoni għaliha fid-Deċiżjoni 98/256/KE, jippreżentaw riskju.

Last Update: 2016-12-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In its reply to the mission report, the United Kingdom undertook to incorporate the recommendations into the DBES protocol.

Maltese

Fir-risposta tiegħu għar-rapport tal-missjoni, ir-Renju Unit intrabat li jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet fil-protokoll tad-DBES.

Last Update: 2016-12-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Slaughter in Northern Ireland of DBES-eligible animals originating from Great Britain, or vice versa, is only authorised if access to all relevant data is ensured."

Maltese

Il-qtil fl-Irlanda ta' Fuq ta' annimali eliġibbli taħt id-DBES li jkunu oriġinaw mir-Renju Unit, jew viċi-versa, ikun awtorizzat biss jekk tkun żgurata l-aċċessibilità għal kull informazzjoni relevanti.

Last Update: 2016-12-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Slaughter of DBES-eligible animals must take place in slaughterhouses which operate a system of time separation as described in Article 6(4).

Maltese

Il-qtil ta' annimali eliġibbli taħt id-DBES irid isir f'biċċeriji li jħaddmu sistema ta' ħinijiet differenti hekk kif spjegat fl-Artikolu 6(4).

Last Update: 2016-12-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Their conclusion was that the proposed protocol, if properly adhered to, would provide for appropriate official control of DBES eligible animals and goods to be carried out.

Maltese

Il-konklużjoni li waslu għaliha kienet li l-protokoll propost, jekk ikun osservat sewwa, ikun jipprovdi mezz adegwat biex jitwettaq kontroll uffiċjali xieraq ta' annimali u merkanzija li huma eliġibbli taħt id-DBES.

Last Update: 2016-12-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Slaughter in Northern Ireland of DBES-eligible animals originating from Great Britain, or vice versa, is only authorised if access to all relevant data is ensured."

Maltese

Il-qtil fl-Irlanda ta' Fuq ta' annimali eliġibbli taħt id-DBES li jkunu oriġinaw mir-Renju Unit, jew viċi-versa, ikun awtorizzat biss jekk tkun żgurata l-aċċessibilità għal kull informazzjoni relevanti.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

A bovine animal is DBES-eligible if it has been born and reared in Portugal and if at the time of slaughter the following conditions are shown to have been met:

Maltese

Annimal bovin huwa eliġibbli għad-DBES jekk kien twieled u tkabbar fil-Portugall u jekk fil-ħin tal-qatla l-kundizzjonijiet li ġejjin jintwerew li tħarsu:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

All approved DBES-eligible carcases must be assigned individual numbers correlated with the ear tag number.

Maltese

Karkassi approvati kollha eliġibbli għal DBES iridu jkunu assenjati numri individwali korrelati bin-numru tat-tikketta tal-widnejn.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

DATE-BASED EXPORT SCHEME (DBES)

Maltese

L-ANNESS IV SKEMA TA’ ESPORTAZZJONI BAŻATA FUQ ID-DATA (DBES)

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

DBES-eligible animals

Maltese

Annimali eliġibbli għad-DBES

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Deboned fresh meat, and products referred to in Article 11(1)(b), (c) and (d) from that meat, derived from bovine animals slaughtered in Portugal, may be dispatched from Portugal in application of the provisions of Article 11 when obtained from DBES-eligible animals born after 1 July 1999.

Maltese

Il-laħam bla għadam frisk, u prodotti msemmija fl-Artikolu 11(1)(b), (c) u (d) minn dak il-laħam, derivat minn annimali bovini maqtulin fil-Portugall, jistgħu jkunu mibgħuta mill-Portugall f’applikazzjoni tal-provvedimenti ta’ l-Artikolu 11 meta miksuba minn annimali DBES-eliġibbli li twieldu wara 1 ta’ Lulju 1999.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Each herd sending animals for slaughter under the DBES must be subjected to regular official inspections with a view to verify the compliance with the conditions of the DBES.

Maltese

Kull merħla li tibgħat l-annimali biex jinqatlu taħt id-DBES irid ikun soġġett għall-ispezzjonijiet uffiċjali regolari bl-iskop li jivverifikaw il-konformità mal-kundizzjonijiet tad-DBES.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Meat must be traceable back to the DBES-eligible animal, or after cutting, to the animals cut in the same batch, by means of an official tracing system until the time of slaughter.

Maltese

Il-laħam irid ikun rintraċċabbli lura għal annimal eliġibbli għal DBES, jew wara li jqattawh, għall-annimali li tqattgħu fl-istess grupp, permezz ta’ sistema uffiċjali ta’ rintraċċament saż-żmien ta’ qtil.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Slaughter of DBES-eligible animals must take place in slaughterhouses which are not used for slaughter of any bovine animal not eligible under the DBES.

Maltese

Il-qtil ta’ annimali eliġibbli għal DBES irid iseħħ fil-biċċeriji li ma jintużgħawx għal qtil ta’ xi annimal bovini mhux eliġibbli taħt id-DBES.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK