Ask Google

Results for signifies translation from English to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Maltese

Info

English

LH signifies a less hard configuration

Maltese

LH tfisser konfigurazzjoni inqas iebsa

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

English

Collectively this diversified approach signifies complexity.

Maltese

B'mod kollettiv dan l-approċċ diversifikat ifisser komplessità.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The CE marking signifies that products satisfy the requirements of paragraphs 2 and 4 of this Article.

Maltese

L-immarkar CE ifisser li l-prodotti jissodisfaw il-ħtiġiet tal-paragrafi 2 u 4 ta' dan l-Artikolu.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Landfill is the worst option for the environment as it signifies a loss of resources and could turn into a future environmental liability.

Maltese

Il-landfill jirrappreżenta l-agħar għażla għall-ambjent peress li dan ifisser telf ta' riżorsi li jista' jsir problema ambjentali fil-futur.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

= signifies no impact, +/- low impact, ++/--, medium impact, +++/--- high impact).

Maltese

= tfisser l-ebda impatt, +/- impatt baxx, ++/--, impatt medju, +++/--- impatt għoli).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The report shall also indicate whether the crossing of lower or upper thresholds in one or more Member States signifies the possible emergence of imbalances.

Maltese

Ir-rapport għandu jindika wkoll jekk il-qbiż tal-limiti baxxi jew għolja fi Stat Membru wieħed jew aktar jurix li possibbilment qed jitfaċċaw l-iżbilanċi.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It signifies that: At least 95% of the product‘s ingredients have been organically produced;

Maltese

Il-kwalità għolja hija l-vantaġġ ewlieni ta’ lagrikoltura ta’ l-UE.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

0 signifies a red flag, 1 an orange flag and 2 a green flag – i.e. the higher the score the better.

Maltese

0 ifisser bandiera ħamra, 1 bandiera oranġjo u 2 bandiera ħadra – jiġifieri, iktar ma jkun għoli l-punteġġ iktar aħjar.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

For Galileo, today's signing signifies the concrete roll-out of the programme is on time and within budget.

Maltese

Għal Galileo, il-firma tal-lum tfisser li t-tnedija konkreta tal-programm hija fil-ħin u qed tirrispetta l-baġit.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The choice of Article 71 EC Treaty as a legal basis for this proposal signifies that access to the SIS by vehicle registration services has a basis in the EC Treaty.

Maltese

L-għażla ta' l-Artikolu 71 tat-Trattat tal-KE bħala bażi legali għal din il-proposta tfisser li l-aċċess għas-SIS mis-servizzi ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi għandu bażi fit-Trattat tal-KE.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

A negative output gap signifies that actual output is below the trend or potential level of output, and indicates the possible absence of inflationary pressures.

Maltese

Is-SEBĊ hi mmexxija millKunsill Governattiv u millBord Eżekuttiv talBĊE kif ukoll millKunsill Ġenerali bħala t-tielet korp talBĊE għat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The initialling of the FTA signifies the closing of negotiations with a stable legal text, which the European Commission will formally present to EU Member States in early 2010.

Maltese

Il-bidu tal-Ftehim dwar il-Kummerċ Ħieles ifisser l-għeluq tan-negozjati b’test legali stabbli, li l-Kummissjoni Ewropea se tippreżentah formalment lill-Istati Membri fil-bidu tal-2010.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In the second place this proposal signifies a development of the Schengen acquis in the sense of Council Decision 1999/436/EC1.

Maltese

It-tieni nett, din il-proposta tfisser żvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/436/KE1.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

3.3 The EESC also recognises the inextricable link between poverty and ill-health, which signifies the need to tackle poverty as a priority.

Maltese

3.3 Il-KESE jirrikonoxxi wkoll ir-rabta qawwija bejn il-faqar u l-problemi tas-saħħa, li juri l-bżonn li l-faqar jiġi indirizzat bħala prijorità.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Moreover, Galileo is a pillar of the European Space Policy6 and signifies Europe's ambitions in space, technology, and innovation.

Maltese

Barra minn hekk, Galileo huwa pilastru tal-Politika Spazjali Ewropea6 u jirrappreżenta l-ambizzjonijiet Ewropej fl-oqsma ta' l-ispazju, teknoloġija u innovazzjoni.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

This signifies not only a change in the language but also abandoning a rather "normative approach" focusing on the transposition of European values in partner countries.

Maltese

Dan ifisser mhux biss bidla fil-lingwa iżda wkoll l-abbandun ta’ “approċċ pjuttost normattiv” li jiffoka fuq it-traspożizzjoni tal-valuri Ewropej fil-pajjiżi msieħba.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

This level of importance signifies that all amendments to regulations concerning migratory flows warrant in-depth discussion between the EU, Member States singly, and the African countries concerned.11

Maltese

Dan il-livell ta’ importanza jitlob li l-emendi kollha fir-regolamenti li jikkonċernaw il-flussi migratorji jiġu diskussi fid-dettall mill-UE, l-Istati Membri individwali u l-pajjiżi Afrikani kkonċernati.11

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

This level of importance signifies that all amendments to regulations concerning migratory flows warrant in-depth discussion between the EU, Member States singly, and the African countries concerned11.

Maltese

Dan il-livell ta’ importanza jitlob li l-emendi kollha fir-regolamenti li jikkonċernaw il-flussi migratorji jiġu diskussi fid-dettall fl-UE, l-Istati Membri individwali u l-pajjiżi Afrikani kkonċernati.11

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

More than one number in the table signifies that the periods of limitation differ in the Member State concerned, depending on different factors, e.g. whether a claim concerns property damage or personal injury.

Maltese

Aktar minn numru wieħed fit-tabella jfisser li l-perjodi ta' limitazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat huma differenti, skont fatturi differenti, pereżempju jekk talba tikkonċernax ħsara fil-proprjetà jew dannu personali.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

A large outcome study, SIGNIFY, was performed in 19102 patients with coronary artery disease and without clinical heart failure (LVEF > 40%), on top of optimal background therapy.

Maltese

Sar studju kbir tar-riżultati, SIGNIFY, f’19,102 pazjenti b’mard tal-arterja koronarja u klinikament mingħajr insuffiċjenza tal-qalb (LVEF > 40%), flimkien ma’ terapija ta’ sfond ottimali.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK