Ask Google

Results for stockfarmers translation from English to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Polish

Info

English

Title: Assistance for stockfarmers participating in the bluetongue vaccination plan

Polish

Tytuł: Pomoc dla hodowców biorących udział w programie szczepień przeciwko chorobie niebieskiego języka owiec.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Whereas the supply of medicated feedingstuffs to stockfarmers may only be on prescription of a veterinarian, who must himself comply with particular conditions when issuing the prescription;

Polish

pasze z zawartością substancji leczniczych można dostarczać hodowcom bydła wyłącznie na receptę lekarza weterynarii, który wystawiając receptę, musi spełniać określone warunki,

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

English

Stockfarmers shall be prohibited from holding on their farms veterinary medicinal products containing oestradiol 17ß or its ester-like derivatives."

Polish

Hodowcom zakazuje się utrzymywania w swych gospodarstwach weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających 17β-estradiol lub jego estrowe pochodne.".

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Member States shall ensure that medicated feedingstuffs are not supplied to stockfarmers or holders of animals except on presentation of a prescription from a registered veterinarian on the following terms:

Polish

Państwa Członkowskie zapewniają, aby pasze z zawartością substancji leczniczych nie były dostarczane hodowcom bydła ani posiadaczom zwierząt bez okazania recepty wystawionej przez zarejestrowanego lekarza weterynarii z zachowaniem następujących warunków:

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

English

Member States may grant an additional national suckler cow premium, up to a maximum of EUR 50 per animal, provided that no discrimination is caused between stockfarmers in the Member State concerned.

Polish

Państwa Członkowskie mogą przyznać dodatkową krajową premię od krów mamek w wysokości maksymalnej 50 EUR za każde zwierzę pod warunkiem, że nie ma dyskryminacji między hodowcami danych Państw Członkowskich.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

English

Member States may grant an additional national suckler cow premium, up to a maximum of EUR 50 per animal, provided that no discrimination is caused between stockfarmers in the Member State concerned.

Polish

Państwa członkowskie mogą przyznać dodatkową premię krajową z tytułu krów mamek w wysokości nieprzekraczającej 50 EUR na zwierzę pod warunkiem, że nie powoduje to dyskryminacji między hodowcami bydła w danym państwie członkowskim.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Member States may grant an additional national suckler cow premium, up to a maximum of EUR 50 per animal, provided that no discrimination is caused between stockfarmers in the Member State concerned.

Polish

Państwa członkowskie mogą przyznać dodatkową krajową premię z tytułu krów mamek w wysokości maksymalnie 50 EUR na zwierzę pod warunkiem, że nie wywołuje to dyskryminacji pomiędzy hodowcami w danym państwie członkowskim.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Whereas the specific penalties in respect of stockfarmers not complying with Community legislation in particular prohibiting the use of certain hormonal and anabolic substances in stockfarming are to be incorporated in the separate provisions governing particular product groups;

Polish

w odrębnych przepisach dotyczących poszczególnych grup produktów mają zostać zawarte szczególne sankcje wobec hodowców zwierząt, którzy nie stosują się do ustawodawstwa Wspólnoty, w szczególności zakazu stosowania niektórych substancji hormonalnych i anabolicznych w hodowli zwierząt;

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

English

Stockfarmers shall be prohibited from holding on their farms veterinary medicinal products containing oestradiol 17ß or its ester-like derivatives."

Polish

Hodowcom zakazuje się utrzymywania w swych gospodarstwach weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających 17β-estradiol lub jego estrowe pochodne.".

Last Update: 2016-12-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Stockfarmers and veterinarians shall be required to supply any information to the competent authority, at its request, and in particular supply information to the official veterinarian of the slaughterhouse, regarding a given farm's compliance with the requirements of this Directive.

Polish

Od hodowców bydła i lekarzy weterynarii wymaga się przekazania właściwym władzom, na ich wniosek, wszelkich informacji, w szczególności przekazania urzędowemu lekarzowi weterynarii w ubojni informacji dotyczących zgodności danego gospodarstwa z wymaganiami niniejszej dyrektywy.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

English

The stockfarmer shall enter in the register, which may be the register provided for in Directive 90/676/EEC (17), the date and nature of the treatment administered.

Polish

Hodowca bydła zapisuje w rejestrze, który może być rejestrem przewidzianym w dyrektywie 90/676/EWG, datę i rodzaj zastosowanego leczenia.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

English

Member States shall take all necessary measures to ensure that medicated feedingstuffs are issued directly to the stockfarmer or holder of the animals only by the manufacturer or distributor specially approved by the competent authority of the Member State of destination.

Polish

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby pasze z zawartością substancji leczniczych były wydawane bezpośrednio hodowcy lub posiadaczowi zwierząt wyłącznie przez producenta lub dystrybutora specjalnie upoważnionego przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się miejsce przeznaczenia paszy.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

English

Name and address of the stockfarmer or holder of the animals:

Polish

Imię i nazwisko oraz adres hodowcy lub posiadacza zwierząt:

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

English

Special instructions for the stockfarmer:

Polish

Szczególne instrukcje dla hodowcy zwierząt:

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

English

Where medicated feedingstuffs are administered to animals whose meat, flesh, offal or products are intended for human consumption, the stockfarmer or holder of the animals concerned must ensure that treated animals are not slaughtered in order to be offered for consumption before the end of the withdrawal period and that products obtained from a treated animal before the end of such a withdrawal period are not disposed of with a view to their being offered for human consumption.

Polish

W przypadku zadawania pasz z zawartością substancji leczniczych zwierzętom, których mięso, podroby i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, hodowca lub posiadacz tych zwierząt musi zapewnić, że leczone zwierzęta nie są poddawane ubojowi w celu oferowania do spożycia przez ludzi przed upływem okresu karencji oraz że wyroby uzyskane z leczonego zwierzęcia nie są zbywane z przeznaczeniem oferowania do spożycia przez ludzi, przed upływem takiego okresu

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

English

may supply only prepacked or prepackaged medicated feedingstuffs ready for use by the holder or stockfarmer that have on the packaging or containers instructions for the use of the said medicated feedingstuffs and, in particular, an indication of the withdrawal period.

Polish

mogą dostarczać wyłącznie pasze wstępnie opakowane lub paczkowane i gotowe do użycia przez posiadacza lub hodowcę zwierząt, na których opakowaniu lub pojemniku znajdują się wskazówki dotyczące użycia danej paszy z zawartością substancji leczniczych, w szczególności wskazanie okresu karencji.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

English

(13) Under the present circumstances, stockfarmers may experience difficulty in securing supplies of feedingstuffs for organically reared livestock and therefore authorisation should provisionally be granted for a limited number of non-organically produced feedingstuffs to be used in restricted quantities;

Polish

(13) W obecnych warunkach hodowcy mogą napotkać trudności z zapewnieniem dostaw pasz dla zwierząt gospodarskich hodowanych metodami ekologicznymi i dlatego też należy czasowo dopuścić możliwość stosowania w ograniczonych ilościach określonych pasz wytworzonych niezgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In case of application of Article 68(a)(i), Member States may grant an additional national suckler cow premium, up to a maximum of EUR 50 per animal, provided that no discrimination is caused between stockfarmers in the Member State concerned.

Polish

W przypadku zastosowania art. 8 lit. a) punkt i), Państwa Członkowskie mogą przyznać dodatkową krajową premię z tytułu krów mamek, maksymalnie w wysokości 50 EUR na zwierzę, pod warunkiem że nie powoduje to dyskryminacji hodowców bydła w odnośnym Państwie Członkowskim.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Stockfarmers and veterinarians shall be required to supply any information to the competent authority, at its request, and in particular supply information to the official veterinarian of the slaughterhouse, regarding a given farm's compliance with the requirements of this Directive.

Polish

Od hodowców bydła i lekarzy weterynarii wymaga się przekazania właściwym władzom, na ich wniosek, wszelkich informacji, w szczególności przekazania urzędowemu lekarzowi weterynarii w ubojni informacji dotyczących zgodności danego gospodarstwa z wymaganiami niniejszej dyrektywy.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK