Ask Google

Results for strategist translation from English to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Polish

Info

English

Social media strategist of NPR, Andy Carvin tweeted:

Polish

Doradca strategiczny NPR do spraw portali społecznościowych, Andy Carvin tweetuje:

Last Update: 2016-02-24
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Larry Bridwell, Global Security Strategist of GRISOFT says:

Polish

Larry Bridwell, strateg do spraw bezpieczeństwa globalnego w firmie Grisoft, mówi:

Last Update: 2016-10-11
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: MatteoT

English

Rafal is a dynamic management strategist, who wins a large spectrum of businesses including partners and banks.

Polish

W zarządzaniu jest dynamicznym strategiem, który potrafi pozyskać do współpracy i partnerów, i banki.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

Real physics and environment deformation are key in creating a realistic playing experience, according to Naughty Dog's Community Strategist Arne Meyer.

Polish

Według Arne Meyer z Naughty Dog prawdziwa fizyka i efekty nieustannie zmieniającego się środowiska są kluczowe w tworzeniu realistycznych wrażeń z gry.

Last Update: 2016-03-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

1. Satan is a good strategist, he knows when his attacks are the most successful, that is why he always attacks the leaders and tries to make them stray from God's laws.

Polish

1. Szatan jest dobrym strategiem, wie kiedy osiągnie największą korzyść ze swego ataku; dlatego zazwyczaj atakuje przywódców religijnych i stara się skłonić ich do odstępstwa od Bożych Praw.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

Rediet Yibekal, research intern at the United Nations Development Programme and digital strategist, described the social context of "rape culture" in Ethiopia:

Polish

Rediet Yibekal, stażysta do badań naukowych w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i strateg cyfrowy, opisuje społeczny kontekst „gwałtu w kulturze" w Etiopii:

Last Update: 2016-02-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Members of ESRAB shall be nominated by the Commission from among high-level specialists and strategists having expertise in the subject areas indicated in Article 2.

Polish

Członkowie ESRAB są mianowani przez Komisję spośród wysokiej rangi specjalistów i ekspertów strategicznych posiadających wiedzę fachową w dziedzinach wymienionych w art. 2.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

‘Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias (a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (c) Muhammad Hassan Qayed, (d) Mohammad Hassan Abu Bakar, (e) Hasan Qa'id, (f) Muhammad Hasan al-Libi, (g) Abu Yahya al-Libi, (h) Abu Yahya, (i) Sheikh Yahya, (j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, (k) Abu Yunus Rashid, (l) al-Rashid, (m) Abu al-Widdan, (n) Younes Al-Sahrawi, (o) Younes Al-Sahraoui). Address: Wadi 'Ataba, Libya (previous location in 2004). Date of birth: (a) 1963, (b) 1969. Place of birth: Marzaq, Libyan Arab Jamahiriya. Nationality: Libyan. Passport No: 681819/88 (Libyan passport). National identification No: 5617/87 (Libyan national identification). Other information: (a) Senior Al-Qaida leader who, as of late 2010, was responsible for the supervision of other senior Al-Qaida officials; (b) As of 2010, Al-Qaida commander in Pakistan and provider of financial assistance to Al-Qaida fighters in Afghanistan, (c) Has also been a top Al-Qaida strategist and field commander in Afghanistan, and instructor at Al-Qaida training camp; (d) Mother’s name is Al-Zahra Amr Al-Khouri (a.k.a. al Zahra’ ‘Umar). Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 15.9.2011.’

Polish

„Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Adres: Wadi 'Ataba, Libia (poprzednie miejsce pobytu w 2004 r.). Data urodzenia: a) 1963, b) 1969. Miejsce urodzenia: Marzaq, Libijska Arabska Dżamahirijja. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 681819/88 (paszport libijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 5617/87 (libijski numer identyfikacyjny). Dodatkowe informacje: a) wyższej rangi przywódca Al-Kaida, który od końca 2010 r., był odpowiedzialny za nadzór nad innymi wyższego stopnia członkami kadry Al-Kaida; b) od 2010 r. dowodzący Al-Kaida w Pakistanie oraz dostawca pomocy finansowej na rzecz bojowników Al-Kaidy w Afghanistanie, c) należał do głównych strategów al-Kaidy i był dowódcą polowym w Afghanistanie oraz instruktorem w obozie treningowym Al-Kaidy; d) imię matki Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra’ ‘Umar). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.9.2011.”

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

‘Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias (a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (c) Muhammad Hassan Qayed, (d) Mohammad Hassan Abu Bakar, (e) Hasan Qa'id, (f) Muhammad Hasan al-Libi, (g) Abu Yahya al-Libi, (h) Abu Yahya, (i) Sheikh Yahya, (j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, (k) Abu Yunus Rashid, (l) al-Rashid, (m) Abu al-Widdan, (n) Younes Al-Sahrawi, (o) Younes Al-Sahraoui). Address: Wadi 'Ataba, Libya (previous location in 2004). Date of birth: (a) 1963, (b) 1969. Place of birth: Marzaq, Libyan Arab Jamahiriya. Nationality: Libyan. Passport No: 681819/88 (Libyan passport). National identification No: 5617/87 (Libyan national identification). Other information: (a) Senior Al-Qaida leader who, as of late 2010, was responsible for the supervision of other senior Al-Qaida officials; (b) As of 2010, Al-Qaida commander in Pakistan and provider of financial assistance to Al-Qaida fighters in Afghanistan, (c) Has also been a top Al-Qaida strategist and field commander in Afghanistan, and instructor at Al-Qaida training camp; (d) Mother's name is Al-Zahra Amr Al-Khouri (a.k.a. al Zahra''Umar). Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 15.9.2011.’

Polish

„Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Adres: Wadi 'Ataba, Libia (poprzednie miejsce pobytu w 2004 r.). Data urodzenia: a) 1963 r., b) 1969 r. Miejsce urodzenia: Marzaq, Libijska Arabska Dżamahirijja. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 681819/88 (paszport libijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 5617/87 (libijski numer identyfikacyjny). Inne informacje: a) wyższej rangi przywódca Al-Kaida, który od końca 2010 r., był odpowiedzialny za nadzór nad innymi wyższego stopnia członkami kadry Al-Kaida; b) od 2010 r. dowodzący Al-Kaida w Pakistanie oraz dostawca pomocy finansowej na rzecz bojowników Al-Kaidy w Afganistanie, c) należał do głównych strategów al-Kaidy i był dowódcą polowym w Afganistanie oraz instruktorem w obozie treningowym Al-Kaidy; d) imię matki Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra' 'Umar). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.9.2011 r.”.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

12. Women migrants can be recognized today not only as dependents, or part of the family reunification process, but as independent agents, family supporters and/or strategists.

Polish

12. Migrujące kobiety mogą być dziś postrzegane nie tylko jako osoby zależne lub będące częścią procesu ponownego jednoczenia rodzin, ale jako osoby niezależne, żywicielki rodzin, czy przewodniczki.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

And he continued, on behalf of the US ruling class as a whole: "President Obama needs to replace his team with strong personalities and experienced strategists.

Polish

I [mówi] dalej, w imieniu całej klasy rządzącej USA: „Prezydent Obama powinien odnowić swoją ekipę [z pomocą] silnych osobowości i doświadczonych specjalistów.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

As Syrian strategist Imad Fawzi Shueibi had rightly anticipated, the Syrian crisis has crystallized a new balance of power, and from there a redistribution of power that no one had foreseen or wanted, but which must be accepted as an inescapable reality.[1]

Polish

Jak trafnie przewidział syryjski strateg, Imad Fawzi Shueibi, kryzys syryjski doprowadził do krystalizacji nowej równowagi sił, ich redystrybucję, której nikt wcześniej nie przewidział ani nie chciał przewidzieć, która jednak musi być zaakceptowana jako rzeczywistość, i od której nie da się uciec[1].

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

Being one of the leaders and strategists of the Polish market of insurance and long-term savings, he was responsible for establishing and developing one of the largest financial services groups – Commercial Union (now Aviva) in Poland and Lithuania and bancassurance development.

Polish

Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój jednej z największych grup usług finansowych – Commercial Union (obecnie Aviva) w Polsce i na Litwie oraz rozwój bankassurance.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

In particular, the Berlin strategists perceive a threat because China seeks access to energy resources especially in those countries in which western energy companies are not well represented (i.e. Iran, Iraq, Yemen or Sudan).

Polish

Berlińscy stratedzy, szczególnie, dostrzegają groźbę, ponieważ Chiny szukają dostępu do zasobów energii zwłaszcza w takich krajach, w których zachodnie firmy energetyczne nie są dobrze reprezentowane (to jest Iran, Irak, Jemen czy Sudan).Jako że ChRL, także Indie łączą swoją współpracę energetyczną z krajami dostaw ze stosunkami natury politycznej, gospodarczej, wojskowej czy też techniki wojskowej, zapewnia im to coraz większy wpływ na te kraje i umacnia ich pozycję w obszarze rozgrywek globalnych.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

Logistics strategists, however, it is the moment for anything significant

Polish

Stratedzy logistyczne, jednak jest to moment, w znaczącym

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

No one is safe from it, not even the people practicing it for a paycheck nor the social strategists inventing it for purposes of control.

Polish

Nikt nie jest przed nim bezpieczny, nawet ludzie, którzy praktykują składanie krwawych ofiar za czek z wypłatą, ani społeczni stratedzy, którzy wynaleźli go do celów sprawowania nad nami kontroli.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

Piotr is one of the leading Intellectual Property strategists and litigation lawyers in Poland, in particular in the field of patents.

Polish

Piotr Dynowskijest uznanym ekspertem prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie patentów.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

Protecting and supporting our Earth allies is one thing; it is quite another to attack these shadow governments directly. Bating us into this silliness is a tactic that has taken hold among the dark's top strategists.

Polish

Ochrona i wsparcie dla naszych sojuszników Ziemskich to jedna rzecz; całkiem odmienna to bezpośrednie zaatakowanie tych rządów cienia. Wciągnięcie nas w ten absurd jest taktyką utrzymywaną przez szefów ciemności.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

This gave the VOCO developers and market strategists the opportunity to speak with the fellows about their experiences with the VOCO products and receive comprehensive feedback.

Polish

Pracownicy firmy VOCO, zajmujący się rozwojem i strategiami rynkowymi, mogli porozmawiać z kolegami na temat ich doświadczeń z produktami firmy VOCO oraz uzyskać wyczerpujące opinie.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

English

This, combined with skillful strategists, such as Scipio and Caesar made them very effective.

Polish

To, w połączeniu z wykwalifikowanych strategów, takich jak Scipio i Cezara były one bardzo skuteczne.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK