Ask Google

Results for sults translation from English to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Polish

Info

English

Thereareshortcomings inthesystemforreporting onthere-sults and effects of the Leonardo programme.

Polish

W systemie spra-wozdawczościwzakresieosiągnięć i”wyników programu „Leonardo” występują niedociągnięcia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

sults in the technical regulations concerned being inapplicable, so that they are unenforceable against individuals.

Polish

zasadシ, iザ niedotrzymanie obowiッzku notyfikacyjnego po-woduje, ザe dane przepisy techniczne stajッ siシ niewaザne, a zatem nie majッ one mocy obowiッzujッcej w stosunku do osùb fizycznych.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Monitoring and assessment of the project progress tion of e sults e sults t r om m un ic a ’s c tions

Polish

Sprawozdania w ó z postępów / z postępów / z postępów / w ó t okresowe okresowe w ó yj na ac o jekt y e sie r

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Asaresult,there-sults matrix of the financing agreement does not follow the guidelinesfor educationin terms of sufficient output and outcomeindicatorsconcerningaccessto primaryeduca-tion.

Polish

W efekcie matrycarezultatów umowyfinansowej niejest zgodna z wytycznymi dla sektora edukacji pod względem dostatecznych wskaźników produktui wyniku, dotyczących dostępu do edukacji na poziomie podstawowym.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

supervisetheagencies bysettingre-sults-oriented and targeted objectives, usingalimitednumberofrelevant performance indicators which form the basisfor next years’ objectives.

Polish

sprawowaćnadzórnadagencjami poprzezustanowieniekonkretnych i ukierunkowanych na osiąganie rezultatów celów, wykorzystującogra-niczonąliczbę odnośnych wskaźników wykonania,którestanowią podstawę ustalania celów na kolejnelata.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Sincethefirst LIFEinstrument wasintroducedin 1992,the Commission has progressively developedandimprovedits manage-mentandcontrolsystems,inter aliatakingintoaccountthere-sults of the Court’s previous audits.

Polish

Odczasu wprowadzenia w1992r. pierwszego instrumentu LIFE Komisja systematycznie opracowywałai usprawniała systemy za-rządzaniai kontroli, m.in. biorąc pod uwagęrezultaty wcześniejszych kontroli Trybunału.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

•reduced environmental impact;•positive image of the firm in the communityand nationally thanks to publicity for the re-sults;•zero accidents at work since 1997.

Polish

Efektem zaangażowania się Acroplastiki wewdrażanie koncepcji odpowiedzialności społecznej było uzyskanie przez nią w 1999 rokucertyfikatu SA 8000.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Based on in vitro data, azacitidine metabolism does not appear to be mediated by cytochrome P450 isoenzymes (CYPs), UDP-glucuronosyltransferases (UGTs), sulfotransferases (SULTs), and glutathione transferases (GSTs).

Polish

W oparciu o dane z badań in vitro, nie wydaje się, by w metabolizmie azacytydyny uczestniczyły izoenzymy cytochromu P450 (CYP), UDP-glukuronozylotransferazy (UGT), sulfotransferazy (SULT) ani transferazy glutationowe (GST).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Multiple sulfotransferase (SULT) enzymes (SULT1A1, SULT1A2, and SULT2A1) are involved in the biotransformation of tedizolid, to form an inactive and non-circulating sulphate conjugate found in the excreta.

Polish

W metabolizmie tedyzolidu uczestniczy kilka enzymów sulfotransferazy - SULT (SULT1A1, SULT1A2 i SULT2A1), tworząc nieaktywny i niekrążący koniugat siarczanowy wykrywany w wydalinach.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Multiple sulfotransferases (SULT) isoforms were identified in vitro that are capable of conjugating tedizolid (spanning multiple families; SULT1A1, SULT1A2, and SULT2A1), which suggests that no single isozyme is critical to the clearance of tedizolid.

Polish

Zidentyfikowano in vitro kilka izoform sulfotransferaz (SULT), które mają zdolność do koniugacji z tedyzolidem (obejmujących kilka rodzin: SULT1A1, SULT1A2 i SULT2A1), co sugeruje że nie ma pojedynczego izoenzymu, odgrywającego decydującą rolę dla klirensu tedyzolidu.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Asare-sult, these funds did not directly contribute to the creation of sustainable capacity in the partner country.In Nicaragua, technical assistance mostlyfocused on the production of reports, monitoring ofconditions, preparing disbursementrequests and the review of the government’s plans.

Polish

W´rezultaciefunduszetenie przyczyniły się bezpośrednio do stworzenia trwałych zdolności instytucjonalnych w´krajupartnerskim. W´Nikaraguipomoc technicznaskupiona była głównie nasporządzaniusprawoz-dań, monitorowaniu warunków, przygotowywaniu wniosków o´wypłatę środków i´przeglądzie planów rządu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The re-sult is a comprehensive approach to adding value to local products.

Polish

~cie do zwi bkszania warto ~ci lokalnych produktów.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Metabolism Based on in vitro data, azacitidine metabolism does not appear to be mediated by cytochrome P450 isoenzymes (CYPs), UDP-glucuronosyltransferases (UGTs), sulfotransferases (SULTs), and glutathione transferases (GSTs).

Polish

Metabolizm W oparciu o dane in vitro nie wydaje się, by w metabolizmie azacytydyny uczestniczyły izoenzymy cytochromu P450 (CYP), UDP- glukuronozylotransferazv (UGT), sulfotransferazv (SULT) ani transferazv glutationowe (GST).

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 2
Quality:

English

Based on in vitro data, azacitidine metabolism does not appear to be mediated by cytochrome P450 isoenzymes (CYPs), UDP-glucuronosyltransferases (UGTs), sulfotransferases (SULTs), and glutathione transferases (GSTs); interactions related to these metabolizing enzymes in vivo are therefore considered unlikely.

Polish

Z tego powodu uznaje się, że interakcje in vivo związane z tymi enzymami metabolizującymi są mało prawdopodobne.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK