Ask Google

Results for arl translation from English to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Slovak

Info

English

Società generale delle acque minerali arl (Italy)

Slovak

Societ generale delle acque minerali arl (Taliansko)

Last Update: 2016-11-13
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Società generale delle acque minerali arl (Italy).

Slovak

Societá generale delle acque minerali arl (Taliansko)

Last Update: 2017-02-07
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Commission of the European Communities v Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl and Others

Slovak

Komisia Európskych spoločenstiev proti Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl a i.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Cantina Trexenta Soc. coop. arl, established in Senorbì (Italy),

Slovak

Cantina Trexenta Soc. coop. arl, so sídlom v Senorbì (Taliansko),

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Leptospira interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae strain MSLB 1089 ARL* titre ≥ 1:51

Slovak

Leptospira interrogans seroskupina Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, kmeň MSLB 1089 ALR* titer ≥ 1:51

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, established in Dolianova (Italy),

Slovak

Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, so sídlom v Dolianove (Taliansko),

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Certificate Revocation List (*.crl *.arl *-crl.der *-arl.der)

Slovak

Zoznam certifikátov so zrušenou platnosťou (*.crl *.arl *-crl.der *-arl.der)

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088 ARL* titre ≥ 1:51

Slovak

Leptospira interrogans seroskupina Australis serovar Bratislava, kmeň MSLB 1088 ALR* titer ≥ 1:51

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090 ARL* titre ≥ 1:51

Slovak

Leptospira interrogans seroskupina Canicola serovar Canicola, kmeň MSLB 1090 ALR* titer ≥ 1:51

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Leptospira kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, strain MSLB 1091 ARL* titre ≥ 1:40

Slovak

Leptospira kirschneri seroskupina Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, kmeň MSLB 1091 ALR* titer ≥ 1:40

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Certificate Revocation Lists (*. crl *. arl *-crl. der *-arl. der)

Slovak

Zoznam certifikátov so zrušenou platnosťou (*. crl *. arl * - crl. der * - arl. der)

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Below 1100 mm ARL, the fixed infrastructure gauge defined in Railway Group Standard GC/RT5212 (Issue 1, February 2003) shall be applied.

Slovak

Do výšky 1100 mm nad úrovňou koľajnice (above rail level – ARL) sa musí uplatniť pevný prechodový prierez infraštruktúry definovaný v norme železničnej skupiny GC/RT5212 (verzia 1, február 2003).

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Annuls the judgment of the Court of First Instance of the European Communities of 23 November 2004 in Case T-166/98 Cantina sociale di Dolianova and Others v Commission to the extent to which it declared admissible the action to establish noncontractual liability brought by Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl and Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari and ordered the Commission of the European Communities to make good the damage suffered by them as a result of the insolvency of Distilleria Agricola Industriale di Terralba by reason of the absence of a procedure capable of guaranteeing, under the system introduced by Article 9 of Commission Regulation (EEC) No 2499/82 of 15 September 1982 laying down provisions concerning preventive distillation for the 1982/1983 wine year, payment to the producers concerned of the Community aid provided for by that regulation;

Slovak

Rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 23. novembra 2004, Cantina sociale di Dolianova a i./Komisia (T-166/98), sa zrušuje v rozsahu, v akom rozhodol o prípustnosti žaloby o mimozmluvnej zodpovednosti podanej Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. Arl a Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari a uložil Komisii Európskych spoločenstiev nahradiť škodu, ktorú utrpeli v dôsledku konkurzu na majetok Distilleria Agricola Industriale de Terralba z dôvodu neexistencie mechanizmu spôsobilého zabezpečiť v režime zriadenom článkom 9 nariadenia Komisie (EHS) č. 2499/82 z 15. septembra 1982 ustanovujúceho podrobnosti o preventívnej destilácii vo vinohradníckej zberovej kampani 1982/1983 [neoficiálny preklad] vyplatenie pomoci Spoločenstva uvádzanej týmto nariadením predmetným výrobcom.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

At the hearing on 25 October 2007, oral argument was presented by the representatives of Santorso Soc. coop. arl, Turin Municipal Council, the German, Italian and Lithuanian Governments and the Commission.

Slovak

Arl, zástupcovia Comune di Torino, talianskej, nemeckej a litovskej vlády a Komisia, aby ústne predniesli svoje tvrdenia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, established in Santa Maria La Palma (Italy),

Slovak

Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, so sídlom v Santa Maria La Palme (Taliansko),

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Case C-51/05 P: Commission of the European Communities v Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl and Others (Appeals — Common organisation of the market in wine — Aid for distillation — Actions for damages — Non-contractual liability of the Community — Limitation period — Point from which time starts to run) . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovak

Vec C-51/05 P: Komisia Európskych spoločenstiev proti Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl a i. („Odvolanie — Spoločná organizácia trhu s vínom — Pomoc na destiláciu — Žaloba o náhradu škody — Mimozmluvná zodpovednosť Spoločenstva — Premlčacia lehota — Začiatok plynutia“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Coop. arl (Case C-148/06) participated in two procurement procedures announced by the Council for the execution of certain works, 14the

Slovak

Coop. arl (vec C-148/06) sa zúčastnili na verejných obstarávaniach vyhlásených týmto samosprávnym orgánom na vykonanie niektorých prác 14, ktorých hodnoty nepresahovali uvedenú

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Joined Cases C-147/06 and C-148/06: SECAP SpA and Santorso Soc. coop. arl v Comune di Torino (Public works contracts — Award of contracts — Abnormally low tenders — Exclusion rules — Works contracts not reaching the thresholds laid down in Directives 93/37/EEC and 2004/18/EC — Obligations upon the contracting authorities deriving from the fundamental principles of Community law) (Reference for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato) . . . . . . . . .

Slovak

Spojené veci C-147/06 a C-148/06: SECAP SpA a Santorso Soc. coop. arl proti Comune di Torino („Verejné zmluvy na zhotovenie prác - Uzatváranie zmlúv — Ponuky s neobvykle nízkou cenou — Pravidlá vylučovania — Zmluvy na zhotovenie prác nedosahujúce prahové hodnoty stanovené smernicami 93/37/EHS a 2004/18/ES — Povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo základných zásad práva Spoločenstva“) (návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané Consiglio di Stato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

On 27 September 1989 the Cantine, with the exception of Cantina sociale del Vermentino Soc. Coop. arl Monti-Sassari, appealed against that judgment to the Corte d’appello di Roma (Court of Appeal, Rome) (Italy).

Slovak

Dňa 27. septembra 1989 výrobcovia vína s výnimkou Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari napadli tento rozsudok odvolaním na Corte d’appello di Roma (Taliansko).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The references were made in proceedings between, first, SECAP SpA (‘SECAP’) and, secondly, Santorso Soc. coop arl (‘Santorso’) and the Comune di Torino concerning the compatibility with Community law of a requirement laid down in Italian legislation concerning public works contracts having a value lower than the threshold laid down in Directive 93/37 that tenders considered to be abnormally low are to be automatically excluded.

Slovak

Tieto návrhy boli podané v rámci sporov medzi SECAP SpA (ďalej len „SECAP“) a Santorso Soc. coop. arl (ďalej len „Santorso“) na jednej strane a Comune di Torino na strane druhej vo veci zlučiteľnosti istej normy talianskej legislatívy, ktorá pri verejnom obstarávaní prác s hodnotou nižšou, než je prahová hodnota stanovená v smernici 93/37, stanovuje automatické vylúčenie ponúk, ktoré sa považujú za ponuky s neobvykle nízkou cenou, s právom Spoločenstva.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK