Ask Google

Results for correspondance translation from English to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Slovak

Info

English

CORRESPONDANCE TABLE

Slovak

KORELAČNÁ TABUĽKA

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Item-by-item correspondance.

Slovak

Priradenie jednotlivých položiek

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Item-by-item correspondance. LIABILITIES

Slovak

Priradenie jednotlivých položiek

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

English

Bridging table. Item-by-item correspondance.

Slovak

Prevodová tabuľka na účely menovej a bankovej štatistiky.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

English

▼B Bridging table. Item-by-item correspondance.

Slovak

▼B Prevodová tabuľka na účely menovej a bankovej štatistiky.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

English

▼B Bridging table . Item-by-item correspondance .

Slovak

meny ostat ­ ných člen ­ ských štátov spolu ▼B Prevodová tabuľka na účely menovej a bankovej štatistiky .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

▼B Bridging table . Item-by-item correspondance .

Slovak

ostatné meny spolu ▼B Prevodová tabuľka na účely menovej a bankovej štatistiky .

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Correspondance for the EEA Joint Committee shall be addressed to its President.

Slovak

Korešpondencia pre Spoločný výbor EHP sa zasiela jeho predsedovi.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In part C, section II, the correspondance table is replaced by the following:

Slovak

V časti C oddiel II sa prevodná tabuľka nahrádza takto:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The package is checked for the presence of any abnormality in the outer box and the label is checked for patient/donor correspondance.

Slovak

Balenie sa má skontrolovať, či neobsahuje akékoľvek abnormality na vonkajšej krabici, a podľa označenia obalu sa má overiť, či pacient zodpovedá darcovi.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

BRIDGING TABLE Currency breakdown( Quarterly data) Bridging table. Item-by-item correspondance.

Slovak

PREVODOVÁ TABUĽKA Členenie podľa mien( Štvrťročné údaje) Prevodová tabuľka na účely menovej a bankovej štatistiky.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

English

References made to Directive 92/61/EEC shall be construed as references to this Directive and read according to the table of correspondance in Annex IX.

Slovak

Odkazy na smernicu 92/61/EHS sa interpretujú ako odkazy na túto smernicu a v súlade s tabuľkou korešpondencie v prílohe IX.

Last Update: 2017-02-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

▼B BRIDGING TABLE Currency breakdown( Quarterly data) Bridging table. Item-by-item correspondance.

Slovak

▼B PREVODOVÁ TABUĽKA Členenie podľa mien( Štvrťročné údaje) Prevodová tabuľka na účely menovej a bankovej štatistiky.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

English

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification «CE» sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où sont établis l'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté, ou dans une langue acceptée par celle-ci.

Slovak

Záznamy a korešpondencia o postupoch overovania ES musia byť napísané v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má zmluvný subjekt alebo jeho splnomocnený zástupca sídlo v rámci spoločenstva, alebo v jazyku prijatom spoločenstvom.

Last Update: 2017-02-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

with regard to catches, correspondance between the log-book entries for the regulatory area and estimates of catches by species on board relating the these entries may be ascertained and differences between recorded catches and the inspector's estimate of the catches on board with percentages shall be recorded under Section 18 of the inspection report (Comments Section); and

Slovak

pokiaľ ide o úlovky, súlad medzi záznamami v lodnom denníku pre regulačnú oblasť a odhadmi úlovkov na palube, týkajúcimi sa týchto záznamov, môže byť zistený a rozdiely medzi zaznamenanými úlovkami a odhadom úlovkov kontrolórom, nachádzajúcich sa na palube, s príslušnými percentami, budú zaznamenané v oddieli 18 správy o kontrole (oddiel pripomienok);

Last Update: 2016-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

On receipt of a product as referred to in Article 1, imported from a third country, the operator shall check the closing of the packaging or container and the correspondance of the identification of the lot with the certificate referred to in Article 11 (1) (b) or a similar certificate where required by the authorities under any arrangements adopted under Article 11 (6).

Slovak

Po prevzatí výrobky uvedeného v článku 1 a dovezeného z tretej krajiny prevádzakovateľ skontroluje uzáver obalu alebo kontajneru a zhodu označenia partie s osvedčením uvedeným v článku odseku 1 písm. b) alebo s podobným osvedčením, ktoré orgány vyžadujú podľa opatrení prijatých na základe článku 11 odseku 6.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK