Ask Google

Results for floodplain translation from English to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Slovak

Info

English

Floodplain restoration projects may facilitate adaptation to climate change and the transition towards a more climate resilient society.

Slovak

Projekty obnovy záplavových území môžu uľahčiť adaptáciu na zmenu klímy a prechod na spoločnosť odolnejšiu voči zmene klímy.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

It is estimated that over the last 150 years as much as 93% of Hungary’s floodplain had been lost as a result of these activities.

Slovak

Odhaduje sa, že počas posledných 150 rokov vdôsledku týchto aktivít Maďarsko prišlo až o93% záplavových oblastí.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Healthy ecosystems and area of high nature value outside protected areas such as floodplain areas, wetlands, coastal areas, natural forests etc…; n vd G a

Slovak

• l de zdravé ekosystémy a oblasti s vysokou prírodnou hodnotou mimo chránených území napr. zátopové oblasti, mokrade, pobrežné oblasti, prirodzené lesy a pod; n vd G a

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

This will improve the status of a number of floodplain habitats listed in the Habitats Directive, including the priority habitat (Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior ).

Slovak

This will improve the status of a number of floodplain habitats listed in the Habitats Directive, including the priority habitat (Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

As for the rivers themselves, although both the Tisza and Danube have suffered considerable alteration over the centuries, they still harbour large areas of natural floodplain forests and meadows which provide a vital refuge and green corridor for a whole variety of wetland species.

Slovak

Pokiaľ ide o samotné rieky, Tisa a Dunaj boli síce vpriebehu storočí podrobené značným reguláciám, no stále sa vnich nachádzajú veľké oblasti prírodných zátopových lesov alúk, ktoré poskytujú životne dôležité útočisko azelený koridor celému radu mokraďových druhov.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Could fund pilot project to investigate feasibility of using floodplain restoration and management to provide hydro-electricity, or to investigate the benets of small-scale biomass plants at nature reserves.

Slovak

Chránené územia boli vyčlenené v miestach výskytu chránených druhov (lokality využívané na rozmnožovanie, odpočinok a získavanie potravy).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Could fund pilot project to investigate feasibility of using floodplain restoration and management to provide hydro-electricity, or to investigate the benets of small-scale biomass plants at nature reserves.

Slovak

Na ochranu migrujúcich druhov vodných živočíchov boli malé časti toku s pobrežnou vegetáciou vyčlenené ako osobitné chránené územia po približne každých 20 km dĺžky toku.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

In an example of a floodplain restoration project along the river Elbe, Germany, the benefits of shifting dikes, investing in floodplain-adapted agricultural management and constructing fish ladders outweighed costs by a factor of up to four.

Slovak

Napríklad prínosy presunu hrádzí, investícií do riadenia poľnohospodárstva prispôsobeného záplavovým územiam a budovania rybovodov v rámci projektu obnovy záplavového územia na rieke Labe v Nemecku prevážili nad nákladmi až o koeficient 4.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

A small-scale project, it restored natural river banks and floodplains along a 3 km stretch of the Danube, but the results have been felt far beyond the immediate vicinity.

Slovak

Ide o malý projekt, ktorým sa obnovujú prírodné riečne brehy a záplavové územia pozdĺž 3 km úseku Dunaja, ale výsledky bolo cítiť ďaleko za blízkym okolím.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

As well as local improvements to the conservation status of endangered fish, plants and birds like the white-tailed eagle, the slowing of the river current and the unblocking of floodplain side-arms has reduced the risk of flooding in nearby Hainburg and in Bratislava, Slovakia, further down the river.

Slovak

Navyše k miestnemu zlepšeniu stavu ochrany ohrozených rýb, rastlín a vtákov, ako orla morského, spomalenie prúdu rieky a odblokovanie bočných ramien záplavovej oblasti znížilo riziko záplav pri Hainburgu a ďalej po prúde rieky v Bratislave (Slovensko).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For example, increasing the take-up of natural water retention measures such as the restoration of wetlands and floodplains or improving implementation of the "polluter pays" principle through metering, water-pricing and better economic analysis.

Slovak

Napríklad prijímaním vyššieho počtu opatrení na prirodzené zadržiavanie vody, ako je obnova mokradí a zátopových území alebo dôkladnejšie dodržiavanie zásady „platí znečisťovateľ“ prostredníctvom meraní, stanovenia cien vody a lepšej hospodárskej analýzy.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

In Europe the Mediterranean basin, mountain areas, densely populated floodplains, coastal zones, outermost regions and the Arctic are particularly vulnerable to climate change impacts.

Slovak

V Európe sú z hľadiska vplyvov zmeny klímy obzvlášť zraniteľné oblasť Stredozemného mora, horské oblasti, husto osídlené záplavové oblasti, pobrežné oblasti, najvzdialenejšie regióny a Arktída.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The works should also aid the conservation status of species such as the brook lamprey ( Lampetra planeri ), bullhead ( Cottus gobius ), kingfisher ( Alcedo atthis ) and black stork ( Ciconia nigra – a species dependent on structurally diverse floodplains as a feeding habitat).

Slovak

The works should also aid the conservation status of species such as the brook lamprey (Lampetra planeri), bullhead (Cottus gobius), kingfisher (Alcedo atthis) and black stork (Ciconia nigra – a species dependent on structurally diverse floodplains as a feeding habitat).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

They include 459 new sites in Poland representing a total area of 8 900 km² including several major freshwater lakes and river systems with their associated floodplains and natural forests.

Slovak

Patrí sem 459 nových lokalít v Poľsku, ktoré sa rozprestierajú na celkovej ploche 8 900 km² vrátane niekoľkých rozsiahlych sladkovodných jazier a riečnych systémov so súvisiacimi záplavovými oblasťami a prirodzenými lesmi.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Densely populated floodplains due to increased risks for storms, intense rainfall and flash floods leading to widespread damages to built-up areas and infrastructure.

Slovak

Husto obývané povodňové oblasti z dôvodu zvýšeného rizika výskytu búrok, prudkého dažďa a bleskových povodní, ktoré spôsobujú rozsiahle škody v zastavaných oblastiach a na infraštruktúre.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Furthermore, mountain areas in particular the Alps, islands, coastal and urban areas and densely populated floodplains are facing particular problems.

Slovak

Osobitným problémom čelia aj horské oblasti (predovšetkým Alpy), ostrovy, pobrežné a mestské oblasti a husto osídlené povodňové oblasti.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Furthermore, mountain areas, in particular the Alps, islands, coastal and urban areas and densely populated floodplains are facing particular problems.

Slovak

Osobitným problémom čelia aj horské oblasti (predovšetkým Alpy), ostrovy, pobrežné a mestské oblasti a husto osídlené záplavové oblasti.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Many important wetlands, forests and floodplains in Europe have been drained and dammed, and regulation facilities and channels have been constructed to support urbanisation, agriculture, energy demand and flood protection from floods12.

Slovak

Viaceré významné mokrade, lesy alebo prírodné záplavové územia boli vysušené a prehradené, boli vybudované regulačné stavby a kanály na podporu urbanizácie, poľnohospodárstva, dopytu po energii a na ochranu proti záplavám12.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 2
Quality:

English

Measures such as the reconnection of the floodplain to the river, re-meandering, and the restoration of wetlands can reduce or delay the arrival of flood peaks downstream while improving water quality and availability, preserving habitats and increasing resilience to climate change.

Slovak

Opatrenia ako napríklad opätovné napojenie záplavovej oblasti na rieku, opätovné meandrovanie tokov a obnovenie mokradí môžu znížiť najvyšší stupeň záplavy alebo oddialiť jeho príchod po toku a zároveň zlepšiť kvalitu a dostupnosť vody, zachovať biotopy a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The need for adaptation could provoke significant restructuring in some economic sectors that are particularly weather dependent, e.g. agriculture, forestry, renewable energy, water, fisheries and tourism, or specifically exposed to climate change, e.g. ports, industrial infrastructure and urban settlements in coastal areas, floodplains and mountains.

Slovak

Potreba prispôsobenia by mohla vo veľkej miere spôsobiť reštrukturalizáciu v rámci niektorých odvetví hospodárstva, najmä tých, ktoré sú závislé od počasia, napríklad poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie, vodné zdroje, rybné hospodárstvo a turizmus, alebo tých, ktoré sú zvlášť postihnuté zmenou klímy, napríklad prístavy, priemyselná infraštruktúra a obývané oblasti v pobrežných a záplavových oblastiach a horách.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK