Ask Google

Results for bangui translation from English to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Swedish

Info

English

Bangui

Swedish

Bangui

Last Update: 2012-02-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Bangui

Swedish

BanguiCity in Central African Republic

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Bangui

Swedish

Banguiworld. kgm

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

BP 1613 Bangui

Swedish

BP 1613 Bangui

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Africa/ Bangui

Swedish

Afrika/ Bangui

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Rehabilitation of the road network in the town of Bangui

Swedish

Upprustning av vägnätet i staden Bangui

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Central African Republic Humanitarian aid for persons displaced from Bangui

Swedish

Humanitärt bistånd till förflyttade befolkningsgrupper i Bangui

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Address: (a) P.O. Box 2760, Bangui, Central African Republic

Swedish

Box 2760, Bangui, Centralafrikanska republiken , b) c/o Transavia Travel Agency, P.O.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Community-based project to generate income for handicapped people —Bangui Central Africa Republic

Swedish

Partnerskap har etablerats med lokala och utländska reseföretag inom den privata sektorn

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

The European Union welcomes the success of the monitoring mission in the Central African Republic, established under the Bangui agreements.

Swedish

Europeiska unionen noterar med tillfredsställelse de framgångar som observatörsgruppen för Banguiavtalen haft i Centralafrikanska republiken.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Without prejudice to the chain of command, the EU Operation Commander shall receive local political guidance from the Head of the EU Delegation in Bangui.

Swedish

Utan att det påverkar befälsordningen ska EU:s insatschef få lokal politisk vägledning från chefen för EU:s delegation i Bangui.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

The EU reaffirms the European Commission's commitment to contribute to this mediation process by supporting the activities of a Special Envoy of the African Union to Bangui.

Swedish

EU upprepar Europeiska kommissionens åtagande att genom stöd till Afrikanska unionens särskilda sändebud till Bangui bidra till medlingsprocessen.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

The EU reaffirms the European Commission's commitment to contribute to this mediation process by sup porting the activities of a Special Envoy of the African Union to Bangui.

Swedish

Europeiska unionen noterar med intresse de initiativ som nyligen tagits i samarbete med nyckelaktörer i Pool-området och som sannolikt kommer att underlätta att krisen löses genom dialog.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

The European Union remains concerned, however, by the various impediments in the vote counting procedures reported in a number of polling stations in Bangui and in certain provinces of the country.

Swedish

Europeiska unionen är emellertid fortfarande bekymrad över de hinder i samband med rösträkningsförfarandet som rapporterats från vissa vallokaler i Bangui och från vissa provinser i landet.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

'The European Union is extremely concerned at the serious situation of instability currently reigning in the Central African Republic. It would like all parties in Bangui to reach a peaceful solution.

Swedish

Med erinran om sitt uttalande den 9 april 1996, i vil­ket särskilt dess villkor för upprättandet av goda för­bindelser med Jugoslavien lades fram, slår Europeiska unionen ånyo läst att den endast kan godkänna en lös­ning pä de aktuella problemen som innebär en total demokratisering och liberalisering av de politiska och ekonomiska systemen inom ramen för en dialog med oppositionen och med respekt för de mänskliga rättig­heterna och för minoriteternas rättigheter samt att Jugoslavien helt skall kunna integreras i världssam­fundet."

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

'The European Union is deeply concerned at the dete­riorating situation in the Central African Republic, and especially in Bangui, where confrontations be­tween armed forces have already left victims, parti­cularly among the civilian population.

Swedish

"Europeiska unionen uttrycker sin djupa oro över den förvärrade situationen i Centralafrikanska republiken i synnerhet i Bangui, där sammandrabbningarna mellan beväpnade styrkor redan har skördat offer, särskilt bland civilbefolkningen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

This was done with: support packages to civilian security forces, which could also pave the way towards comprehensive efforts on security sector reform later on; support to media to allow for objective and conflict sensitive information availability in Bangui and the provinces; the deployment of human rights’ observation missions; and the fostering of inter-community dialogue through civil society efforts.

Swedish

De nya verksamheterna består av stödpaket till civila säkerhetsstyrkor, vilket även kan bana väg för omfattande insatser för en reform av säkerhetssektorn längre fram, stöd till medierna så att de kan förmedla objektiv och konfliktkänslig information i Bangui och provinserna, genomförande av observationsuppdrag på människorättsområdet och främjande av dialog mellan samfunden genom insatser från det civila samhället.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

The Union shall conduct a military bridging operation in the CAR, EUFOR RCA, to contribute to the provision of a safe and secure environment, with a handover to the African-led International Support Mission in the CAR (AFISM-CAR) within four to six months of Full Operating Capability, in accordance with the mandate set out in UNSC Resolution 2134 (2014) and concentrating its action in the Bangui area.

Swedish

Unionen ska genomföra en militär överbryggande insats i Centralafrikanska republiken, Eufor RCA, för att bidra till en säker miljö, med överlämning till det internationella stöduppdraget under afrikansk ledning i Centralafrikanska republiken (AFISM-CAR) inom fyra till sex månader efter att ha uppnått full operativ kapacitet, i överensstämmelse med det mandat som anges i FN:s säkerhetsråds resolution 2134(2014) och med fokusering av dess åtgärder i Banguiområdet.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

'The European Union welcomes the signing in Bangui on 25 January of the solemn declaration ending the rebellion, and the success obtained by the African mediation supported by the European Union in its declaration of 10 January 1997 (-» point 1.3.15).

Swedish

Baranja och västra Sir­mium och återställandet av deras multietniska karaktär utgör viktiga delar i de internationella ansträngning­arna för att upprätthålla fred och stabilitet i f.d. Jugo­slavien.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

The Commission therefore proposed taking appropriate measures aimed at a partial suspension of cooperation on the Bouar-Garoua Boulai and Bangui projects and macroeconomic support from the ninth European Development Fund (EDF) and make continuation of other cooperation conditional on actual implementation of the abovementioncd commitments, the Commission pledging to support them in an ad hoc way, but if they were not observed, reserving the right to reduce EDF allocation by 20 % per annum.

Swedish

Kommissionen föreslår därför att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att delvis avbryta samarbetet när det gäller projekten Bouar-Garoua Boulai och Bangui liksom det makroekonomiska stödet från den nionde Europeiska utvecklingsfonden, och att ett effektivt genomförande av ovannämnda åtaganden skall vara ett villkor för fullföljandet av övriga samarbetsområden. Kommissionen åtar sig att stödja sådana åt gärder genom särskilt stöd, men om åtagandena inte fullgörs förbehåller sig kommissionen rätten att minska anslaget från den nionde Europeiska utveck lingsfonden med 20 % per år.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK