Ask Google

Results for adjourn translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

I adjourn the session

Welsh

Gohiriaf y cyfarfod

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We cannot adjourn the short debate

Welsh

Ni allwn ohirio'r ddadl fer

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , we have just voted against a motion to adjourn the debate

Welsh

Fodd bynnag , yr ydym newydd bleidleisio yn erbyn cynnig i ohirio'r ddadl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Presiding Officer : I adjourn the debate until Thursday morning

Welsh

Y Llywydd : Gohiriaf y ddadl tan fore dydd Iau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Therefore , it would be appropriate to adjourn this debate to another day

Welsh

Felly , byddai'n briodol gohirio'r ddadl hon ar gyfer diwrnod arall

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Presiding Officer : We can now adjourn the ice cream parlour somewhere else

Welsh

Y Llywydd : Gallwn yn awr symud y siop hufen iâ i rywle arall

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Deputy Presiding Officer : We must either adjourn this debate or the next one

Welsh

Y Dirprwy Lywydd : Rhaid inni naill ai ohirio'r ddadl hon neu'r un nesaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Presiding Officer : We have a further five minutes for this debate before we adjourn it

Welsh

Y Llywydd : Mae pum munud arall gennym ar gyfer y ddadl hon cyn inni ei gohirio

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Presiding Officer : We will adjourn the debate on the NHS Wales strategy , as was agreed earlier

Welsh

Y Llywydd : Gohiriwn y ddadl ar strategaeth NHS Cymru , fel y cytunwyd yn gynharach

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I am happy to accept Ieuan Wyn Jones's proposal and to adjourn the debate to allow more time for proper discussion

Welsh

Yr wyf yn fodlon derbyn cynnig Ieuan Wyn Jones a gohirio'r ddadl er mwyn caniatáu mwy o amser i drafod yn iawn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Presiding Officer : As the motion to adjourn the debate has been rejected , we will now vote on the NHS Wales strategy

Welsh

Y Llywydd : Gan fod y cynnig i ohirio'r ddadl wedi'i wrthod , pleidleisiwn yn awr ar strategaeth NHS Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I have indicated that I am not prepared to accept a procedural motion to adjourn proceedings this morning , in view of the business that we must pursue

Welsh

Yr wyf wedi nodi nad wyf yn barod i dderbyn cynnig trefniadol i ohirio trefniadau y bore yma , yng ngoleuni'r busnes y mae'n rhaid inni ei gynnal

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Nick Bourne : I suggest that the Business Secretary proposes a motion to adjourn the debate at 5 .30 p .m

Welsh

Nick Bourne : Yr wyf yn awgrymu bod y Trefnydd yn cynnig cynnig i ohirio'r ddadl am 5 .30 p .m

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Seeing that the First Minister is not in the Chamber , and because of the unusual circumstances , I will adjourn Plenary for 10 minutes

Welsh

O weld nad yw Prif Weinidog Cymru yn y Siambr , ac oherwydd yr amgylchiadau anarferol , byddaf yn gohirio'r Cyfarfod Llawn am 10 munud

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I am not prepared at this juncture to accept a motion to adjourn the Assembly's proceedings , because we have serious legislation to consider

Welsh

Nid wyf yn barod ar hyn o bryd i dderbyn cynnig i ohirio trafodion y Cynulliad , oherwydd bod gennym ddeddfwriaeth ddifrifol i'w hystyried

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The first vote must be held in one and a half minute's time , otherwise we will have to adjourn the debate and we will not vote at all today

Welsh

Rhaid cynnal y bleidlais gyntaf mewn un funud a hanner , neu bydd yn rhaid inni ohirio'r ddadl ac ni fyddwn yn pleidleisio o gwbl heddiw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Assembly voted to adjourn this debate on 13 February 2001 in order to allow Members who did not speak on that day to do so now , and to allow the Minister to respond fully to the debate

Welsh

Pleidleisiodd y Cynulliad i ohirio'r ddadl hon ar 13 Chwefror 2001 er mwyn rhoi cyfle i'r Aelodau na chawsant gyfle i siarad bryd hynny i wneud hynny yn awr , ac i roi cyfle i'r Gweinidog ymateb yn llawn i'r ddadl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Therefore , in future , I will exercise caution when allowing motions to adjourn a debate , if there is not a clear agreement about when the debate will be rescheduled

Welsh

Felly , yn y dyfodol , byddaf yn ofalus iawn wrth ganiatáu cynigion i ohirio dadl , os nad oes cytundeb clir ynghylch pryd y caiff y ddadl ei hailamserlennu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I will ask the operators of the vote to ensure that , where there is any doubt about the efficacy of the machinery , those seats are checked , and then we will adjourn and take the vote again

Welsh

Gofynnaf i weithredwyr y bleidlais sicrhau , lle y mae unrhyw amheuaeth ynghylch effeithiolrwydd y peirianwaith , fod y seddi hynny'n cael eu gwirio , ac wedyn gwnawn ohirio'r cyfarfod a chymryd y bleidlais eto

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Presiding Officer : We will now adjourn the Plenary Session until 10 .30 a .m . , at which time we will return to deal with essential matters under Standing Orders

Welsh

Y Llywydd : Byddwn yn awr yn gohirio'r Cyfarfod Llawn hyd 10 .30 a .m . , gan ddychwelyd y pryd hwnnw i ddelio â materion hanfodol dan y Rheolau Sefydlog

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK