MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: breathe ( English - Welsh )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

S22: Do not breathe dust

Welsh

Please take the official translations! You find them here: http: // europa. eu. int/ eur- lex/ lex/ LexUriServ/ LexUriServ. do? uri=CELEX: 32001L0059: EN: HTML

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

S23: Do not breathe gas/ fumes/ vapour/ spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer)

Welsh

Please take the official translations! You find them here: http: // europa. eu. int/ eur- lex/ lex/ LexUriServ/ LexUriServ. do? uri=CELEX: 32001L0059: EN: HTML

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

S41: In case of fire and/ or explosion do not breathe fumes

Welsh

Please take the official translations! You find them here: http: // europa. eu. int/ eur- lex/ lex/ LexUriServ/ LexUriServ. do? uri=CELEX: 32001L0059: EN: HTML

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Although people may have choices regarding the food that they eat , they have little choice about the air that they breathe

Welsh

Er bod gan bobl ddewisiadau o ran y bwyd a fwytânt , nid oes ganddynt lawer o ddewis ynglyn â'r aer a anadlant

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

As Alun said , this is not only about an irritating smell that sticks to your clothes and that you notice when you wake up the next morning , this is about serious damage to people's health when they passively breathe in other people's smoke

Welsh

Fel y dywedodd Alun , nid sôn am yr aroglau annymunol sy'n glynu wrth eich dillad , ac y sylwch arno yn y bore pan godwch , yr ydym , ond y niwed difrifol i iechyd pobl pan anadlant fwg pobl eraill yn oddefol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

As a rural Assembly Member it is sometimes thought that because I live in a beautiful environment , because I do not have to breathe in huge amounts of smog , because I do not have to put up with traffic jams , because there is no obvious problem of people sleeping or begging on the streets , we have no problems in rural areas

Welsh

Fel Aelod Cynulliad o gefn gwlad , weithiau tybir am fy mod yn byw mewn amgylchedd hardd , am nad oes yn rhaid imi anadlu peth wmbredd o fwg y ddinas , am nad oes yn rhaid imi ddioddef tagfeydd traffig , am nad oes problem amlwg gyda phobl yn cysgu neu'n cardota ar y stryd , nad oes gennym broblemau o gwbl mewn ardaloedd gwledig

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

David Davies : We are also delighted to welcome these initiatives , as we welcome any measures to improve the quality of the air that we breathe

Welsh

David Davies : Yr ydym hefyd yn falch o groesawu'r mentrau hyn , fel y croesawn unrhyw fesurau i wella ansawdd yr aer a anadlwn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Gareth Vaughan , president of the Farmers Union of Wales , who is also not a Welsh Liberal Democrat supporter to my knowledge , said that you have sanctioned a series of cuts on a number of important programmes designed to breathe new life into farming

Welsh

Mae Gareth Vaughan , llywydd Undeb Amaethwyr Cymru , nad yw'n gefnogwr i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru ychwaith hyd y gwn i , wedi dweud eich bod wedi cymeradwyo cyfres o doriadau ar nifer o raglenni pwysig sydd â'r bwriad o ailfywiogi ffermio

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

However , my freedom , and that of others , to smoke cannot be judged in isolation from other people's freedom to breathe fresh air

Welsh

Fodd bynnag ni all fy rhyddid i , na rhyddid pobl eraill i ysmygu , gael ei ystyried ar wahân i ryddid pobl eraill i anadlu awyr iach

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

However , only the intelligence , imagination and commitment of people can breathe life into that structure

Welsh

Fodd bynnag , dim ond deallusrwydd , dychymyg ac ymroddiad pobl a all roi bywyd yn yr adeiladwaith hwnnw

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

However , you can breathe a sigh of relief , as the chances of my winning the short debate again become one in 59 ,319

Welsh

Fodd bynnag , gallwch roi ochenaid o ryddhad , oherwydd mae'r posibilrwydd imi ennill y ddadl fer eto wedi gostwng i un mewn 59 ,319

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I , in turn , want to encourage this Assembly to breathe financial life into this worthwhile project so that this scheme can commence

Welsh

Yr wyf finnau , yn fy nhro , am annog y Cynulliad i roi hwb ariannol i'r prosiect gwerth chweil hwn fel y gall y cynllun ddechrau ar ei waith

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I am determined that this much-needed work will breathe new energy into this area , and in conjunction with URBAN II will revitalise the area , attracting new business and creating the opportunity for indigenous businesses to evolve and thrive

Welsh

Yr wyf yn benderfynol y rhydd y gwaith hwn y mae angen dybryd amdano anadl einioes yn ôl yn yr ardal hon , ac y bydd yn adfywio'r ardal ar y cyd ag URBAN II , gan ddenu busnesau newydd a chreu'r cyfle i fusnesau cynhenid ddatblygu a ffynnu

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I close with this message to my husband : you would not dream of smoking in a cinema now , so why should I have to breathe other people's smoke in bars , cafes or restaurants ? I have rights too , and I want to protect my throat and lungs , which is why I support the recommendations in the report

Welsh

Deuaf â'm haraith i ben gyda'r neges hon i'm gwr : ni fyddet yn ystyried ysmygu mewn sinema yn awr , felly pam ddylwn i fod yn gorfod anadlu mwg pobl eraill mewn bar , caffi neu dy bwyta ? Mae gen i hawliau hefyd , ac yr wyf am ddiogelu fy llwnc a'm hysgyfaint , a dyna'r rheswm yr wyf yn cefnogi'r argymhellion yn yr adroddiad

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I do not know of any new governmental institution that compares with the Assembly in its clearly expressed intent to breathe new life into the poorest communities in Wales , through setting up the health inequalities fund , Communities First and many other programmes in which we have engaged to try to concentrate economic and social assistance

Welsh

Ni wn am unrhyw sefydliad llywodraethol newydd sydd yn cymharu â'r Cynulliad o ran ei fwriad datganiedig clir i roi bywyd newydd i'r cymunedau tlotaf yng Nghymru , drwy sefydlu'r gronfa anghyfartaleddau iechyd , Rhoi Cymunedau'n Gyntaf a llawer o raglenni eraill yr ydym wedi ymrwymo iddynt er mwyn canolbwyntio ar gymorth economaidd a chymdeithasol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I hope that they will decrease air pollution and thus improve the quality of the air that we breathe

Welsh

Gobeithiaf y byddant yn lleihau llygredd aer ac felly'n gwella ansawdd yr aer a anadlwn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I only want my daughter and her contemporaries to have clean air to breathe when they grow-up

Welsh

Yr wyf ond yn awyddus i'm merch a'i chyfoedion gael aer glân pan fyddant yn oedolion

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

If we vote in favour of the principle this afternoon , much work will be required before the people of Wales can literally breathe easily

Welsh

Os pleidleisiwn o blaid yr egwyddor y prynhawn yma , bydd angen gwneud llawer o waith cyn y gall pobl Cymru yn llythrennol anadlu'n rhwydd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

In my Caerphilly and other valley constituencies , we are not looking for eight-lane motorways but for road improvements and town centre re-developments , the sort of things that are needed if we are to breathe economic life back into our communities

Welsh

Yng Nghaerffili ac mewn etholaethau eraill yn y Cymoedd , nid ydym yn edrych am draffyrdd wyth lôn ond am welliannau i'r ffyrdd ac ailddatblygu canol trefi , y math o bethau y mae eu hangen os ydym am anadlu bywyd economaidd newydd i mewn i'n cymunedau

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

In that spirit of accountability , we will seek to breathe life into these arrangements and find mechanisms -- which we will have to develop -- of reporting back to the Assembly and keeping it informed and engaged on the matters that are developed

Welsh

Yn yr ysbryd hwnnw o atebolrwydd , byddwn yn ceisio anadlu bywyd i'r trefniadau hyn a chanfod mecanweithiau -- y bydd yn rhaid inni eu datblygu -- er mwyn adrodd yn ôl i'r Cynulliad a sicrhau ei fod yn gyfarwydd ac yn gysylltiedig â'r materion a ddatblygir

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:seewier (Afrikaans>English) | tomorrow will be holiday (English>Hindi) | đầu tỉ (Vietnamese>English) | restricted holiday (English>Hindi) | ano ang thickened cream (English>Tagalog) | larawan umiinom ng gatas ang batang lalaki (Tagalog>English) | jimmedari ko english men kya kahte hai (Hindi>English) | as your wish (English>Bengali) | aap bhut sunder lagrahi ho (Hindi>English) | estorica (Croatian>Japanese) | me aaj nahi aa sakta (Hindi>English) | gambar tempek (Indonesian>Javanese) | alamat ng mangga translate to english to tagalog (Tagalog>English) | thevangu (Tamil>English) | täydentävä (English>German)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK