Ask Google

Results for educated in translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

<PROTECTED> 3 to 18 year olds are educated in the County:

Welsh

Addysgir <PROTECTED> o blant 3-18 oed yn y Sir:

Last Update: 2009-06-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

I was educated in the Rhondda and nursed at Llwynypia hospital

Welsh

Fe'm haddysgwyd yn y Rhondda a chefais fy nyrsio yn ysbyty Llwynypia

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is disappointing that all councillors are not educated in its requirements

Welsh

Mae'n anffodus nad yw pob cynghorydd yn gyfarwydd â'i ofynion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Being educated in a mainstream setting does not necessarily imply inclusion

Welsh

Nid yw addysgu o fewn y brif ffrwd o reidrwydd yn golygu cynhwysiant

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It also strengthens the rights of children with SEN to be educated in mainstream schools

Welsh

Mae hefyd yn cryfhau hawliau plant ag anghenion addysgol arbennig i gael eu haddysgu mewn ysgolion prif ffrwd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Many of them were brought up in Wales and many of their leaders were educated in Wales

Welsh

Cafodd llawer ohonynt eu magu yng Nghymru a chafodd llawer o'u harweinwyr eu haddysgu yng Nghymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Your goal is to make Wales an excellent country in which to educate and be educated in

Welsh

Y nod sydd gennych yw gwneud Cymru yn wlad ragorol i addysgu a dysgu ynddi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It appears that that payment infringes the rights of that student , who was born and bred and educated in Wales

Welsh

Ymddengys fod y taliad hwnnw'n amharu ar hawliau'r myfyriwr hwnnw , a gafodd ei eni a'i fagu a'i addysgu yng Nghymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We also want to be clear that some children are better served by being educated in a special needs environment

Welsh

Yr ydym hefyd am fod yn eglur ynglyn â'r ffaith y gwasanaethir rhai plant yn well drwy gael eu haddysgu mewn amgylchedd anghenion arbennig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

My own children were educated in mixed-age classes with four age groups in just two classes in primary school

Welsh

Cafodd fy mhlant fy hun addysg mewn dosbarthiadau oedran cymysg lle y cafodd pedwar grŵp oedran eu haddysgu mewn dau ddosbarth yn yr ysgol gynradd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Young people also need to be taught how to make their own decisions , or educated in terms of who makes decisions on their behalf

Welsh

Mae angen inni ddysgu pobl ifanc sut i wneud penderfyniadau neu eu haddysgu ynglyn â phwy sy'n gwneud penderyniadau ar eu rhan

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Half of those closures have been unopposed , because people want to ensure that their children are educated in a high-quality environment

Welsh

Ni fu unrhyw wrthwynebiad i hanner y cynigion hynny i gau ysgolion , am fod pobl am sicrhau bod eu plant yn cael addysg mewn amgylchedd o safon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It relates to strengthening the right of children with special educational needs to be educated in mainstream schools , to which Mick Bates referred earlier

Welsh

Mae'n ymwneud â chryfhau hawl plant ag anghenion addysgol arbennig i gael eu haddysgu mewn ysgolion prif ffrwd , y cyfeiriodd Mick Bates ati yn gynharach

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Schools in rural communities promote community spirit , allow children to be educated in the village and provide a focal point for community life

Welsh

Mae ysgolion mewn cymunedau gwledig yn hybu ysbryd lleol , yn galluogi disgyblion i gael eu haddysgu yn y pentref , ac yn darparu canolbwynt i fywyd cymunedol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

First , we are seeing that children with special educational needs can often be educated in a mainstream school , which is a productive advance

Welsh

Yn gyntaf , gwelwn y gall plant ag anghenion addysgol arbennig gael eu haddysgu'n aml mewn ysgol brif ffrwd , sydd yn ddatblygiad cynhyrchiol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , along with that cost comes benefits to the local community and to the parents , whose children are educated in their local school

Welsh

Fodd bynnag , ynghyd â'r costau hynny daw manteision i'r gymuned leol a'r rhieni y mae eu plant yn cael eu haddysgu yn eu hysgol leol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Act also strengthens the rights of children with SEN to be educated in mainstream schools -- a right for which the Liberal Democrats have campaigned strongly

Welsh

Mae'r Ddeddf hefyd yn atgyfnerthu hawliau plant ag AAA i gael eu haddysgu mewn ysgolion prif ffrwd -- hawl y bu'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ymgyrchu drosto yn gryf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The report recognises that 76 per cent of children in Wales with statements of SEN are educated in mainstream settings , compared with 61 per cent across the border

Welsh

Mae'r adroddiad yn cydnabod bod 76 y cant o blant Cymru sydd â datganiad o anghenion addysgol arbennig yn cael eu haddysgu yn y brif ffrwd , o'i gymharu â 61 y cant y tu draw i'r ffin

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We must consider education for the twenty-first century and ensure that the children of Wales are educated in buildings that are fit for purpose

Welsh

Rhaid inni ystyried addysg ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain a sicrhau bod plant Cymru'n derbyn eu haddysg mewn adeiladau sy'n addas i'w diben

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Eleanor Burnham said that she was concerned about what was happening in Conwy , and that she felt that it was important for children to be educated in a safe and secure environment

Welsh

Dywedodd Eleanor Burnham ei bod yn bryderus ynghylch yr hyn a oedd yn digwydd yng Nghonwy , a'i bod yn teimlo'i bod yn bwysig i blant dderbyn eu haddysg mewn amgylchedd diogel a sicr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK