Ask Google

Results for elegant translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

An elegant, uplifting presentation

Welsh

Cyflwyniad cain dycrhafolName

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

An elegant theme for plasma

Welsh

Name

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

A consistent looking theme with an elegant touch.

Welsh

Name

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

It made Ptolemy's theory of planetary motion look simple and elegant

Welsh

Gwnaeth i theori Ptolemy ar symudiad y planedau edrych yn syml ac urddasol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Simpler government means finding elegant , self-correcting solutions to problems

Welsh

Mae llywodraeth symlach yn golygu canfod atebion cain , sydd yn cywiro eu diffygion eu hunain , i broblemau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That cannot be regarded as an elegant system that facilitates effective flows of care

Welsh

Ni ellir ystyried honno'n system soffistigedig sy'n hwyluso llifau gofal effeithiol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

To make the declaration in retrospect is not as elegant a process as we want to establish

Welsh

Nid yw gwneud y datganiad hwnnw , wrth edrych yn ôl , yn broses mor gain ag yr hoffem ei sefydlu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Second revision of the simple and elegant'Light 'widget style.

Welsh

Name

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Third revision of the simple and elegant'Light 'widget style.

Welsh

Name

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I would be the first to concede that the process by which we have had to proceed has been far from elegant

Welsh

Myfi fyddai'r cyntaf i dderbyn na fu'r broses y bu'n rhaid inni ei dilyn yn un urddasol o bell ffordd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Yet cities all over the world boast elegant buildings that are magnificent memorials to the confidence of politicians and planners

Welsh

Eto mae dinasoedd ledled y byd ag adeiladau cain sy'n gofebion gwych i hyder gwleidyddion a chynllunwyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It means finding elegant solutions to ensure that all levels of government act honourably in the service of Welsh people

Welsh

Mae'n golygu canfod atebion cain i sicrhau bod pob lefel o lywodraeth yn gweithredu'n anrhydeddus yng ngwasanaeth pobl Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

He has done this in an elegant way and it may not have done him any good in his political career in terms of progress up the ladder

Welsh

Fe wnaeth hyn mewn modd syber ac mae'n bosibl na wnaeth hynny unrhyw les iddo yn ei yrfa wleidyddol o ran dringo'r ysgol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Presiding Officer : That may appear elegant in democratic theory , but it is not required by our Standing Orders

Welsh

Y Llywydd : Efallai yr ymddengys hynny yn urddasol mewn theori ddemocrataidd , ond nid yw'n ofynnol gan ein Rheolau Sefydlog

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Even if there were some beautiful , refined , sophisticated , elegant methods of linking pay to pupils ' performance , I would still reject it

Welsh

Pe bai yna ddulliau prydferth , mirain , soffistigedig , cain o gysylltu tâl â chanlyniadau plant , byddwn yn ei wrthod

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Sir John is an elegant and diplomatic person , so I will translate his words into more direct and brutal political language -- the Minister's calculations have been dashed off on the back of an envelope

Welsh

Mae Syr John yn unigolyn urddasol a doeth , felly trosaf ei eiriau yn iaith wleidyddol fwy uniongyrchol a diflewyn ar dafod -- -- mae cyfrifiadau'r Gweinidog wedi cael eu cyfrifo ar frys ar gefn amlen

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

•wonderful stories about gods and heroes, wars and adventures;•elegant temples, marble statues and beautiful pottery;•the Olympic Games;•well-designed theatres, and great writers whose plays are still performed today;•teachers like Socrates and Plato, who taught people how to think logically;•mathematicians like Euclid and Pythagoras, who worked out the patterns and rules in maths;•scientists like Aristotle (who studied plants and animals) and Eratosthenes (who proved that the earth is a sphere and worked out how big it is).

Welsh

•hanesion rhyfeddol am dduwiau ac arwyr, rhyfeloedd ac anturiaethau;•temlau coeth, cerfluniau marmor a chrochenwaith prydferth;•y Gemau Olympaidd;•theatrau a gynlluniwyd yn dda, ac ysgrifenwyr mawr y mae eu dramâu’n cael eu perfformio o hyd;•athrawon fel Socrates a Plato, a ddysgodd i bobl sut i feddwl yn rhesymegol;•mathemategwyr fel Eucild a Phythagoras, a ddaeth o hyd i batrymau a rheolau ym maes mathemateg;•gwyddonwyr fel Aristoteles (a astudiodd blanhigion ac anifeiliaid) ac Eratosthenes (a brofodd fod y ddaear yn sffêr a pha mor fawr yw hi).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK