Ask Google

Results for exacting translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

It has been vigorous and exacting

Welsh

Bu'n egnïol ac yn fanwl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The new rules will set exacting standards for local authorities

Welsh

Bydd y rheolau newydd yn gosod safonau uchel ar gyfer yr awdurdodau lleol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That is true even of an average school rather than a more exacting one

Welsh

Mae hynny'n wir hyd yn oed am ysgol gyffredin yn hytrach nag ysgol â gofynion mwy llym

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Modern society has created a very exacting consumer , and quite rightly so

Welsh

Mae cymdeithas fodern wedi creu defnyddiwr sy'n mynnu llawer , ac mae hynny'n briodol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Committee's workload has been extensive and more exacting than was perhaps originally anticipated

Welsh

Bu llwyth gwaith y Pwyllgor yn helaeth ac yn fanylach nag a ragwelwyd yn wreiddiol o bosibl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

To deliver this vision , we have set out over 140 individual tasks , with an exacting timescale

Welsh

Er mwyn gwireddu'r weledigaeth hon , yr ydym wedi nodi mwy na 140 o dasgau unigol , ac amserlen ymestynnol ar eu cyfer

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We must now focus on the last stage and ensure that the local authority with responsibility for its delivery meets the most exacting demands and executes a vision that takes Cardiff forward

Welsh

Bellach rhaid inni ganolbwyntio ar y cam olaf a sicrhau bod yr awdurdod lleol sydd yn gyfrifol am ei gyflawni yn cyrraedd y gofynion mwyaf ymestynnol ac yn gwireddu gweledigaeth sydd yn mynd â Chaerdydd ymlaen

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I posed just as exacting questions to him today about what I determined from the Labour Party website to be its 10 top priorities , which were put before the people of Wales

Welsh

Gofynnais gwestiynau yr un mor fanwl iddo heddiw am yr hyn y canfûm o wefan y Blaid Lafur oedd ei 10 blaenoriaeth bennaf , a roddwyd gerbron pobl Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

This Committee has had an exacting , comprehensive agenda of work , which has involved members between its official meetings , and got to grips with serious issues

Welsh

Bu gan y Pwyllgor hwn agenda waith fanwl a chynhwysfawr , sydd wedi cynnwys aelodau rhwng ei gyfarfodydd swyddogol , ac mae wedi mynd i'r afael â materion difrifol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Consumers have become exacting , demanding a clear idea of their holiday destination , therefore broadband is essential for small hotels and guest houses to be able to provide more detailed information about their premises and the activities that are on offer in the locality

Welsh

Mae gan ddefnyddwyr ofynion manwl bellach , ac maent yn mynnu cael syniad clir o'r man yr ânt iddo ar eu gwyliau , felly mae band eang yn hollbwysig i westyau bach a thai lle y cynigir llety fel y gallant roi gwybodaeth fanylach am eu hadeiladau a'r gweithgareddau a gynigir yn yr ardal

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

At the same time , it has exacting requirements , and there is a strong feeling that we should take a broader approach and give farmers access to at least a first level of agri-environmental payments in return for meeting basic environmental conditions

Welsh

Er hynny , mae iddo ofynion manwl , ac mae teimlad cryf y dylem ymgymryd â dull gweithredu ehangach a galluogi ffermwyr i gael lefel gyntaf o daliadau amaeth-amgylcheddol o leiaf yn gyfnewid am fodloni amodau amgylcheddol sylfaenol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Indeed , in the past , Bairdwear staff has been asked to remedy quality problems in orders by overseas suppliers that have failed to meet M&am ;S's exacting standards

Welsh

Yn wir , yn y gorffennol , gofynnwyd i staff Bairdwear gywiro problemau ansawdd mewn archebion gan gyflenwyr tramor am nad oeddynt yn bodloni safonau llym M&am ;S

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Jonathan Morgan : Is it not hypocritical that your Assembly Cabinet forces exacting standards of freedom of information on local councils , as outlined in the forthcoming legislation , while it operates a restrictive information policy in comparison ? Is it not important that you practice what you preach ?

Welsh

Jonathan Morgan : Onid yw'n rhagrithiol bod Cabinet eich Cynulliad yn gorfodi safonau rhyddid gwybodaeth llym ar gynghorau lleol , fel yr amlinellir yn y ddeddfwriaeth arfaethedig , tra'n gweithredu polisi gwybodaeth gyfyngol mewn cymhariaeth ? Onid yw'n bwysig eich bod yn byw eich proffes ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK