Ask Google

Results for honour the fallen translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

The fallen empire of %1 has staggered back to life.

Welsh

Mae' r ymerodraeth% 1, a syrthiodd mor drwm, wedi ailflodeuo rywfaint.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Some of us question the Treasury's incentive to honour the debt

Welsh

Mae rhai ohonom yn cwestiynu'r cymhelliant sydd ar y Trysorlys i dalu'r ddyled

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Please acknowledge , respect and honour the ; they are our future workforce

Welsh

Byddwch cystal â'u cydnabod , eu parchu a'u hanrhydedd ; hwy fydd ein gweithlu yn y dyfodol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Journalists honour the convention of quoting what is said , not what is in draft form

Welsh

Mae newyddiadurwyr yn anrhydeddu'r arfer o ddyfynnu'r hyn a ddywedir , yn hytrach na'r hyn a geir ar ffurf drafft

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We must remember that the fallen stock directive is a Europe-wide directive

Welsh

Rhaid inni gofio bod y gyfarwyddeb stoc trig yn gyfarwyddeb i Ewrop gyfan

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The second plate refers to the fallen staff of the Welsh Board of Health

Welsh

Mae'r ail blât yn cyfeirio at staff Bwrdd Iechyd Cymru a fu farw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

He failed to honour the promise he made at the Royal Welsh Show to meet the marchers

Welsh

Methodd â chadw'r addewid a wnaeth yn Sioe Frenhinol Cymru i gyfarfod â'r gorymdeithwyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Treasury official said that incoming Governments usually honour the budget commitments of their predecessors

Welsh

Dywedodd swyddog y Trysorlys fod Llywodraethau newydd yn cyflawni ymrwymiadau cyllideb eu rhagflaenwyr fel arfer

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I call on the other parties to honour the commitments they have made in this regard and vote for our amendment

Welsh

Galwaf ar y pleidiau eraill i anrhydeddu'r ymrwymiadau a wnaethant yn hyn o beth a phleidleisio dros ein gwelliant

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The fallen stock scheme is not the only option available to farmers in terms of disposing of fallen stock

Welsh

Nid y cynllun anifeiliaid trig yw'r unig opsiwn sydd ar gael i ffermwyr o ran gwaredu anifeiliaid trig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

On biosecurity , we have implemented the fallen stock directive from Europe , and all EU members have implemented it

Welsh

O ran bioddiogelwch , yr ydym wedi gweithredu'r gyfarwyddeb stoc trig o Ewrop , ac mae pob aelod yr UE wedi'i gweithredu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Plaid Cymru should honour the devolution settlement and ensure that this issue is raised by its representatives in Westminster

Welsh

Dylai Plaid Cymru barchu'r ardrefniant datganoli a sicrhau y caiff y mater hwn ei godi gan ei chynrychiolwyr yn San Steffan

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The regulations are necessary to enable us to honour the commitment to provide each school with the additional funding it requires

Welsh

Mae'r rheoliadau'n ofynnol i'n galluogi i anrhydeddu'r ymrwymiad i roi i bob ysgol yr arian ychwanegol sydd ei angen arni

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I would not want to give the impression that the fallen stock scheme is the only scheme available for the disposal of carcases

Welsh

Ni fyddwn am roi'r argraff mai'r cynllun stoc trig yw'r unig gynllun sydd ar gael i waredu carcasau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Will you honour the commitment that was made in your manifesto and meet these costs in full from the public purse ?

Welsh

A fyddwch yn cadw at yr ymrwymiad a wnaethpwyd yn eich maniffesto drwy dalu'r costau hyn yn llawn o'r pwrs cyhoeddus ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Amendment 7 calls on the Welsh Assembly Government to honour the previous partnership Government's commitment on class sizes

Welsh

Mae gwelliant 7 yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i anrhydeddu ymrwymiad y Llywodraeth bartneriaeth flaenorol ar feintiau dosbarthiadau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We should honour the wonderful traditions of Welsh club rugby , especially as we are about to enter the age of regional teams

Welsh

Dylem anrhydeddu traddodiadau gwych clybiau rygbi Cymru , yn enwedig gan ein bod ar fin cychwyn ar oes y timau rhanbarthol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

You say that pledges are being made in another manifesto , but you have failed to honour the pledges that you made in your 1999 manifesto

Welsh

Yr ydych yn dweud bod addewidion yn cael eu gwneud mewn maniffesto arall , ond yr ydych wedi methu â chadw'r addewidion a wnaethpwyd yn eich maniffesto 1999

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I am delighted to propose these regulations , which honour the Labour Party's commitment to concessionary travel in Wales

Welsh

Mae'n bleser gennyf gynnig y rheoliadau hyn , sy'n cyflawni ymrwymiad y Blaid Lafur i gyflwyno consesiynau teithio yng Nghymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We would also like to praise the College for presenting Bilingualism Awards to honour the full and part time students who submit the best bilingual work.

Welsh

Hoffem ganmol y Coleg yn ogystal ar gyflwyno Gwobrau Dwyieithrwydd i anrhydeddu’r myfyrwyr llawn a rhan amser sy’n cyflwyno’r gwaith dwyieithog o’r safon gorau.

Last Update: 2008-07-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK