Ask Google

Results for my deepest sympathy with you and yo... translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

my deepest sympathy with you and your family

Welsh

maltese

Last Update: 2016-08-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

My deepest sympathy with you and your family

Welsh

fy cydymdeimlad dwysaf gyda chi a'ch teulu

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

tim to you and your family

Welsh

fy nghydymdeimlad dwysaf i chi a'ch teulu

Last Update: 2012-12-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Happy Christmas to you and your family

Welsh

nadolig llawen i chi a'ch teulu

Last Update: 2016-12-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: TomR

English

I have every sympathy with you

Welsh

Mae gennyf bob cydymdeimlad â chi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I add my deepest sympathy for Jane on this sad occasion

Welsh

Ategaf innau fy nghydymdeimlad dwysaf â Gillian ar yr achlysur trist hwn

Last Update: 2012-11-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

thinking of you and your family at this terribly sad time

Welsh

meddwl amdanoch a'ch teulu ar hyn o bryd ofnadwy o drist

Last Update: 2012-07-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I have some sympathy with you on the third point of the motion

Welsh

Mae gennyf rywfaint o gydymdeimlad â chi ar drydydd pwynt y cynnig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

My deepest sympathy naturally goes to Peter Law and his Ebbw Vale constituents and to all the decimated plants throughout Wales

Welsh

Yn naturiol , cydymdeimlaf fwyaf â Peter Law a'i etholwyr yng Nglynebwy ac â phob gwaith a ddinistriwyd ledled Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We understand the pride that you and your family and friends must feel in becoming First Secretary

Welsh

Deallwn y balchder yr ydych chi a'ch teulu a'ch ffrindiau'n sicr o'i deimlo o ddod yn Brif Ysgrifennydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The responsibility lies with you and the Labour Party

Welsh

Chi a'r Blaid Lafur sydd â'r cyfrifoldeb

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That is what you and your party are denying us

Welsh

Dyna'r hyn yr ydych chi a'ch plaid yn ei wrthod i ni

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I express my deepest sympathy to all the employees and their families and all the communities throughout Wales where there is devastation at this news

Welsh

Cydymdeimlaf yn ddwys iawn â'r holl weithwyr a'u teuluoedd a'r holl gymunedau ledled Cymru lle mae'r newyddion hwn wedi bod yn dorcalonnus

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Otherwise , you would be sued for every penny that you had and your family would be out on the street

Welsh

Fel arall , byddech yn cael eich erlyn am bob ceiniog sydd gennych a byddai eich teulu yn ddigartref

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If you are untrained and running a private business which then fails , you have only let down yourself and your family

Welsh

Os nad ydych wedi eich hyfforddi ac yn rhedeg busnes preifat sydd wedyn yn methu , dim ond chi eich hun a'ch teulu yr ydych wedi eu siomi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Thank you , Alun , for your key contribution in setting up this body and I wish you and your family well for the future

Welsh

Diolch , Alun , am eich cyfraniad allweddol yn sefydliad y corff hwn a dymunaf yn dda ichi a'ch teulu yn y dyfodol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That is not of direct interest to you and your constituents

Welsh

Nid yw hynny o ddiddordeb uniongyrchol i chi a'ch etholwyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Alun Cairns : I pay my personal tribute to Val Feld , and express my deepest sympathy to her family , friends and all her colleagues in the Assembly on this sad loss

Welsh

Alun Cairns : Talaf fy nheyrnged bersonol i Val Feld , a datganaf fy nghydymdeimlad dwys â'i theulu , ei ffrindiau a'i holl gyd-Aelodau yn y Cynulliad ar y golled drist hon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Every reasonable Member will support that approach , with the exception of you and your group

Welsh

Bydd pob Aelod rhesymol yn cefnogi'r ymagwedd honno , ac eithrio chi a'ch grwp

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I am keen to meet with you and the Member of Parliament for your constituency to discuss this matter

Welsh

Yr wyf yn awyddus i gyfarfod â chi a'r Aelod Seneddol dros eich etholaeth i drafod y mater hwn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK