Results for penlan translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

there is an excellent project in the penlan area of swansea where my parents grew up

Welsh

mae yna brosiect ardderchog yn ardal penlan abertawe lle magwyd fy rhieni

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

for example , pupils living in the west of swansea who attend the welsh comprehensive school in penlan must walk to school via several busy roads

Welsh

er enghraifft , mae disgyblion sy'n byw yng ngorllewin abertawe sy'n mynychu'r ysgol gyfun gymraeg ym mhenlan yn gorfod cerdded ar nifer o ffyrdd prysur er mwyn cyrraedd yr ysgol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

they begin with plans to amalgamate penlan comprehensive school and mynyddbach comprehensive school into a co-educational secondary school on one site

Welsh

dechreuant gyda chynlluniau i uno ysgol gyfun penlan ac ysgol gyfun mynyddbach yn ysgol uwchradd gymysg ar un safle

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

alun cairns : you will be aware of plans by swansea city and county council to establish a welsh-medium secondary school at the penlan site

Welsh

alun cairns : yr ydych yn ymwybodol o gynlluniau cyngor dinas a sir abertawe i sefydlu ysgol uwchradd gymraeg ar safle penlan

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

for example , only the other day i was told of a bid in swansea that seeks to develop an alternative curriculum for alienated youngsters along the lines of the very good gap project in penlan , swansea

Welsh

er enghraifft , y diwrnod o'r blaen dywedwyd wrthyf am gynnig yn abertawe sydd yn ceisio datblygu cwricwlwm amgen ar gyfer pobl ifanc sydd wedi ymbellhau ar gynllun tebyg i'r prosiect gap da iawn ym mhenlan , abertawe

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

good afternoon arwel. is there any chance that you could confirm whether you can visit penlan flats in maentwrog on friday? thank you, craig.

Welsh

prynhawn da arwel. a oes unrhyw siawns y gallech gadarnhau a allwch ymweld â fflatiau penlan ym maentwrog ddydd gwener? diolch, craig.

Last Update: 2020-10-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

we have a budget of £5 million and a pilot sprinkler system has been installed at the new welsh-medium comprehensive school at penlan to see what could be done in an old school

Welsh

mae gennym gyllideb o £5 miliwn ac mae system taenellwyr ragbrofol wedi'i gosod yn yr ysgol gyfun cyfrwng cymraeg newydd ym mhen-lan i weld beth y gellir ei wneud mewn hen ysgol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

they open the back door to pupil selection on the basis of ability : if you doubt that , ask the parents of penlan school in swansea , or glan ely high school in cardiff , and there are others who are suffering in the same way

Welsh

maent yn agor drws y cefn i ddethol disgyblion ar sail gallu : os ydych yn amau hyn , gofynnwch i rieni ysgol pen-lan yn abertawe , neu ysgol tre-lai yng nghaerdydd , ac mae eraill sydd yn dioddef yn yr un modd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

does the minister accept that all of those options include the penlan site ? will she confirm that the dilapidated state of that site would be wholly inappropriate for welsh-medium education ? will she support a pfi bid when the opportunity arises ?

Welsh

a dderbynia'r gweinidog fod pob un o'r opsiynau hynny yn cynnwys safle penlan ? a wnaiff gadarnhau bod cyflwr adfeiliedig y safle hwnnw yn gyfan gwbl anaddas ar gyfer addysg trwy gyfrwng y gymraeg ? a wnaiff gefnogi cais pfi pan fydd y cyfle yn codi ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

in providing people with that choice , do you believe that the people on the east side of swansea should have the choice of sending their children to a welsh-medium secondary school with first rate facilities , rather than having to send them to penlan comprehensive school ?

Welsh

wrth roi'r dewis hwnnw i bobl , a gredwch y dylai pobl dwyrain abertawe gael y dewis o anfon eu plant i ysgol uwchradd cyfrwng cymraeg sydd â chyfleusterau o'r radd flaenaf , yn hytrach na gorfod eu hanfon i ysgol gyfun penlan ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK