Ask Google

Results for physiotherapists translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Physiotherapists

Welsh

Ffisiotherapi

Last Update: 2012-03-30
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Many other initiatives in taking care forward are led by physiotherapists

Welsh

Mae llawer o fentrau eraill sy'n hyrwyddo gofal yn cael eu harwain gan ffisiotherapyddion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Physiotherapists and occupational therapists play a major role in this regard

Welsh

Mae ffisiotherapyddion a therapyddion galwedigaethol yn chwarae rhan o bwys yn hynny o beth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Physiotherapists are taking orthopaedic patients off out-patient lists

Welsh

Mae ffisiotherapyddion yn mynd â chleifion orthopedig oddi ar ein rhestrau cleifion allanol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Physiotherapists want to know about boosting the role of their profession

Welsh

Mae ffisiotherapyddion am gael gwybod ynghylch hybu rôl eu proffesiwn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Like other Members , I have been lobbied by Age Concern and occupational physiotherapists

Welsh

Fel Aelodau eraill , mae Gofal yr Henoed a ffisiotherapyddion galwedigaethol wedi fy lobïo

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The choice for Welsh patients is either to have physiotherapists or speech and language therapists

Welsh

Y dewis i gleifion yng Nghymru yw naill ai cael ffisiotherapyddion neu therapyddion iaith a lleferydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is important that patients , doctors , nurses and physiotherapists can see where the money is going

Welsh

Mae'n bwysig y gall cleifion , meddygon , nyrsys a ffisiotherapyddion weld i ble yr aiff yr arian

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Not only social workers , but occupational therapists and physiotherapists play their part in reducing delayed transfers of care

Welsh

Nid gweithwyr cymdeithasol yn unig sydd yn chwarae eu rhan i leihau oedi wrth drosglwyddo gofal , ond therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion hefyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Yet people such as physiotherapists see shortcomings in their professional development and ask for a commitment that Jane will consider this

Welsh

Eto i gyd , mae pobl fel ffisiotherapyddion yn gweld diffyg yn eu datblygiad proffesiynol ac yn gofyn am ymrwymiad y bydd Jane yn ystyried hyn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I welcome the proposals for waiting lists for the professions allied to medicine , such as physiotherapists and speech therapists

Welsh

Croesawaf y cynigion ar gyfer rhestrau aros ar gyfer y proffesiynau sydd yn gysylltiedig â meddygaeth , fel ffisiotherapyddion a therapyddion lleferydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

There are constant complaints about the lack of resources , nurses , doctors , physiotherapists and occupational therapists

Welsh

Mae cwynion parhaus am brinder adnoddau , nyrsys , meddygon , ffisiotherapyddion a therapyddion galwedigaethol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

GP practice teams will work with community nurses , physiotherapists and social care staff to help older people to stay fit and independent

Welsh

Bydd timau practis meddygon teulu yn gweithio gyda nyrsys cymunedol , ffisiotherapyddion a staff gofal cymdeithasol i helpu pobl hyn i aros yn iach ac yn annibynnol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That must be placed alongside all the other therapists that we need -- physiotherapists and occupational therapists have already been mentioned

Welsh

Rhaid ystyried hynny ochr yn ochr â'r holl therapyddion eraill y mae arnom eu hangen -- mae ffisiotherapyddion a therapyddion galwedigaethol wedi'u crybwyll eisoes

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Carlile report mentions more unfilled posts , such as speech therapists , physiotherapists , school nurses and so on

Welsh

Mae sôn yn adroddiad Carlile am ragor o swyddi gwag , o ran therapyddion llefaru , ffisiotherapyddion , nyrsys ysgolion ac ati

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The team's core members are not only doctors , occupational therapists and physiotherapists , but also an information worker

Welsh

Mae aelodau craidd y tîm yn cynnwys gweithiwr gwybodaeth yn ogystal â meddygon , therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

There is also a shortage of pharmacists working in hospitals , and the problems with physiotherapists and occupational therapists have been mentioned

Welsh

Ceir hefyd brinder o fferyllwyr sydd yn gweithio mewn ysbytai , a soniwyd am y problemau â ffisotherapyddion a therapyddion galwedigaethol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We always say that we do not produce enough speech therapists and physiotherapists but such schools would follow another medical campus

Welsh

Yr ydym yn dweud bob amser nad ydym yn cynhyrchu digon o therapyddion lleferydd a ffisiotherapyddion ond byddai ysgolion o'r fath yn dilyn campws meddygol arall

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

As Val said , we now have more doctors , nurses , physiotherapists and occupational therapists in training in Wales than ever before

Welsh

Fel y dywedodd Val , mae gennym fwy o feddygon , nyrsys , ffisiotherapyddion a therapyddion galwedigaethol o dan hyfforddiant yng Nghymru nag erioed o'r blaen

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That is the strategy : train more doctors , nurses , physiotherapists and all of the other professions allied to medicine

Welsh

Dyna'r strategaeth : hyfforddi mwy o feddygon , nyrsys , ffisiotherapyddion a'r holl broffesiynau eraill sy'n gysylltiedig â meddygaeth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK