Ask Google

Results for portion of translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

PORTION OF CHIPS

Welsh

DOGN O SGLODION

Last Update: 2007-01-17
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

Fractional portion of displayed value [:]

Welsh

Rhan ffracsiynol y rhif a ddangosir [:]

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

Portion of chef's home-made chips

Welsh

Powlen o sglodion cartref y cogydd

Last Update: 2007-01-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

Integer portion of displayed value [i]

Welsh

Rhan cyfanrif y gwerth a ddangosir [i]

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

Function QUOTIENT returns the integer portion of numerator/ denumerator.

Welsh

Mae' r ffwythiant QUOTIENT () yn dychwelyd y rhan gyfanrif o' r rhifiadur/ enwadur.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

The value of the site as a portion of the property is often too high

Welsh

Mae gwerth y safle fel rhan o'r eiddo'n rhy uchel mewn sawl achos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I have already read out the relevant portion of the Protocol on Conduct in the Chamber

Welsh

Yr wyf eisoes wedi darllen y rhan berthnasol o'r Protocol ar Ymddygiad yn y Siambr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

a portion of the generated revenue is used for investment in energy efficient public transpor ; and

Welsh

cyfran o'r refeniw a gynhyrchir yn cael ei defnyddio i fuddsoddi mewn cludiant cyhoeddus sydd yn defnyddio ynni'n effeithlo ; a

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

David Davies : I have read that a portion of the money taken through that tax will go into schemes to encourage energy efficiency

Welsh

David Davies : Yr wyf wedi darllen y bydd cyfran o'r arian a gymerir drwy'r dreth yn mynd i mewn i gynlluniau i annog effeithlonrwydd ynni

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

a portion of the generated revenue be used to provide energy intensive businesses financial assistance towards the cost of energy efficiency investmen ;

Welsh

cyfran o'r refeniw a gynhyrchir yn cael ei defnyddio i roi cymorth ariannol i fusnesau sydd yn defnyddio llawer o ynni , tuag at y gost o fuddsoddi mewn mesurau i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlo ;

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Client reserves the right to accept such portion of the bid as he may decide but does not bind himself to accept the lowest or any bids.

Welsh

Mae'r Cleient yn cadw'r hawl i dderbyn y cyfryw ran o'r cynnig ag a benderfyna ond nid yw'n ymrwymo i dderbyn y cynnig isaf nac unrhyw un o'r cynigion.

Last Update: 2008-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

Estonians have been living in this tiny portion of the Baltic lands since 2500 BC, making them the longest settled of the European peoples.

Welsh

Copernicws (seryddwr) Fryderyk Chopin (cyfansoddwr) Marie Sklodowska-Curie (gwyddonydd) Pab John-Paul II (Karol Wojtyla) Lech Walesa (cyn Arlywydd Gwlad Pwyl)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

In effect , a large portion of those funds is ring-fenced and , therefore , unavailable to Valleys communities such as mine

Welsh

I bob pwrpas , mae cyfran fawr o'r cronfeydd hynny wedi'u pridiannu a , gan hynny , nid ydynt ar gael i gymunedau yn y Cymoedd fel fy un i

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , in terms of ancestry , I carry a large portion of Scottish blood , a fair smattering of Irish blood and some Welsh blood

Welsh

Fodd bynnag , yn nhermau fy nghyndeidiau , mae cyfran fawr o'n gwaed yn dod o'r Alban , cyfran sylweddol o'r Iwerddon a rhywfaint o Gymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

All that was received was a portion of the European cover that was rightly ours in the first place if we were to take advantage of structural funds or if we were to receive any money from Europe

Welsh

Y cwbl a dderbyniwyd oedd cyfran o'r arian Ewropeaidd a oedd yn eiddo priodol i ni yn y lle cyntaf os oeddem i fanteisio ar y cronfeydd strwythurol neu os oeddem i dderbyn unrhyw arian o Ewrop

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Michael German : The portion of taxation raised locally would be accounted for locally and distributed to the local councils that ask for it in the same way as council tax

Welsh

Michael German : Byddai'r gyfran o drethiant a godid yn lleol yn cael ei chyfrifo'n lleol a'i dosbarthu i'r cynghorau lleol sy'n gofyn amdani yn yr un modd â'r dreth gyngor

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

A portion of that is likely to be devoted -- we are considering responses at present , so there is no certainty -- to sport for young people in some way

Welsh

Mae'n debygol -- yr ydym yn ystyried ymatebion ar hyn o bryd , felly nid oes unrhyw sicrwydd -- y dyrennir cyfran o hwnnw i chwaraeon ar gyfer pobl ifanc mewn rhyw ffordd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The successful projects that I am announcing today will operate between April 2002 and March 2004 and will each receive a portion of the £400 ,000 that is available over the next two years

Welsh

Bydd y prosiectau llwyddiannus a gyhoeddaf heddiw yn gweithredu rhwng Ebrill 2002 a Mawrth 2004 a chânt oll ran o'r £400 ,000 sydd ar gael dros y ddwy flynedd nesaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We are forced to allocate a portion of the budget for match fundin ; a portion that could , otherwise , be used for education , health or housing programmes

Welsh

Rhaid inni neilltuo cyfran o'r gyllideb ar gyfer arian cyfatebo ; cyfran y gellid , fel arall , ei wario ar raglenni addysg , iechyd neu dai

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Ideally , we should all eat five portions of fruit and vegetables a day

Welsh

Yn ddelfrydol , dylai pawb ohonom fwyta pum darn o ffrwythau a llysiau bob dydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK