Ask Google

Results for thrilled translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Thrilled

Welsh

Emosiwn

Last Update: 2012-12-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

I was thrilled to be at Rhosnesni High School last week

Welsh

Yr oedd yn bleser gennyf fod yn Ysgol Uwchradd Rhosnesni yr wythnos diwethaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

He was mystified , but thrilled to meet such an important person

Welsh

Yr oedd mewn penbleth , ond wrth ei fodd o gyfarfod â rhywun mor bwysig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I was thrilled to visit the school and witness the hard work undertaken there

Welsh

Yr oeddwn wrth fy modd yn ymweld â'r ysgol a gweld y gwaith caled a wneir yno

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is split second timing , but I am thrilled that Wales is the first to be able to say this

Welsh

Amserwyd hyn i'r dim , ond yr wyf wrth fy modd mai Cymru yw'r cyntaf i allu dweud hyn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We are thrilled that this is a cross-party , purposeful development of essential changes in the attitudes of society

Welsh

Yr ydym wrth ein bodd bod hwn yn ddatblygiad pwrpasol trawsbleidiol o newidiadau hanfodol mewn agweddau cymdeithas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We should be thrilled and delighted that our woman Finance Secretary has crafted such a skilful budget and has managed to do so much with so little

Welsh

Dylem fod wrth ein boddau bod ein Hysgrifennydd Cyllid , sydd yn fenyw , wedi saernïo cyllideb mor grefftus ac wedi llwyddo i wneud hynny gyda chyn lleied o arian

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We are thrilled by that in Wales as a whole , because other companies will say that if Wales is good enough for Unilever , then it is good enough for them

Welsh

Yr ydym yn hynod o falch o hynny drwy Gymru gyfan , gan y bydd cwmnïau eraill yn dweud , ` os yw Cymru yn ddigon da i Unilever yna , mae'n ddigon da i ni '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Rosemary Butler : It will be interesting to see how many students apply because I have quite a number in my constituency who are thrilled to bits to get this money

Welsh

Rosemary Butler : Bydd yn ddiddorol gweld faint o fyfyrwyr sy'n gwneud cais gan fod nifer eithaf mawr yn fy etholaeth i sydd wrth eu bodd o gael yr arian hwn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I have worked determinedly over a long time to advocate the Conservative Party's positive approach to the language , and have been thrilled by the responses of party members

Welsh

Yr wyf wedi gweithio'n benderfynol ers tro byd i ddadlau dros agwedd gadarnhaol y Blaid Geidwadol at yr iaith , ac wedi cael gwefr gan ymatebion aelodau'r blaid

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Kirsty Williams : I am sure that councils are thrilled that we are holding this debate earlier than in previous years and that the settlement has been made available six weeks sooner than they could have expected

Welsh

Kirsty Williams : Yr wyf yn siwr bod cynghorau wrth eu bodd ein bod yn cynnal y ddadl hon yn gynharach nag mewn blynyddoedd blaenorol a bod y setliad ar gael chwe wythnos yn gynharach nag y gallent fod wedi disgwyl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

You are a pharmacist , and as you know , pharmacists throughout Wales are thrilled with how things are developing in Wales , which is different to what is happening over the border

Welsh

Yr ydych yn fferyllydd , ac fel y gwyddoch , mae fferyllwyr ledled Cymru wrth eu boddau â'r datblygiadau yng Nghymru , sy'n wahanol i'r hyn sy'n digwydd ar draws y ffin

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That petrol will be produced in Texaco , outside Pembroke Dock , so we are producing ultra low sulphur petrol for the UK and we are producing jobs in poor old west Wales , about which I am thrilled and proud

Welsh

Caiff y petrol hwnnw ei gynhyrchu yn Texaco , y tu allan i Ddoc Penfro , felly cynhyrchwn betrol swlffwr tra isel ar gyfer y DU a chynhyrchwn swyddi yng ngorllewin Cymru dlawd , ac yr wyf wrth fy modd ac yn falch o hyn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Christine Chapman : The residents of Cynon Valley have long aspired to have a good public health service , and you will know that we were thrilled when you announced Assembly funding for the redevelopment of Cynon Valley's community health services in Aberdare last week

Welsh

Christine Chapman : Mae trigolion Cwm Cynon yn dyheu ers talwm am gael gwasanaeth iechyd cyhoeddus da , a gwyddoch ein bod wrth ein bodd gyda'ch cyhoeddiad yr wythnos diwethaf y byddai'r Cynulliad yn rhoi cyllid i ailddatblygu gwasanaethau iechyd cymunedol Cwm Cynon yn Aberdâr yr wythnos diwethaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Eleanor Burnham : I am thrilled to hear that the Conservatives are so keen on school meals , considering that it was Margaret Thatcher , referred to as ` Margaret Thatcher the milk snatcher ', who , I believe , reduced the nutritional standards of school meals

Welsh

Eleanor Burnham : Yr wyf yn falch iawn o glywed bod y Ceidwadwyr mor hoff o brydau ysgol , o gofio mai Margaret Thatcher , y cyfeiriwyd ati fel ` Margaret Thatcher y lleidr llaeth ', a oedd , fe gredaf , yn gyfrifol am ostwng safonau maethol prydau ysgol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK