Ask Google

Results for to flourish translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

The memorandum allows this to flourish

Welsh

Mae'r memorandwm yn gadael i hyn ffynnu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Biomass energy production also has the potential to flourish

Welsh

Mae cynhyrchu ynni biomas hefyd yn meddu ar y potensial i ffynnu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That is vital if the scheme is to flourish across Wales

Welsh

Mae hynny'n hanfodol er mwyn i'r cynllun ffynnu ledled Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Charities Bill will allow the sector to continue to flourish

Welsh

Bydd y Mesur Elusennau yn galluogi'r sector i barhau i ffynnu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

This is the time of year when the new season is expected to flourish

Welsh

Dyma'r adeg o'r flwyddyn pryd y disgwylir i'r tymor newydd flodeuo

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The voluntary sector continues to flourish due to its efforts and hard work

Welsh

Mae'r sector gwirfoddol yn parhau i ffynnu o ganlyniad i'w ymdrechion a'i waith caled

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We will continue to provide businesses with the economy they need to flourish

Welsh

Byddwn yn parhau i ddarparu'r economi y mae busnesau ei hangen er mwyn ffynnu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Even with additional support , I am sure that Communities First will continue to flourish

Welsh

Hyd yn oed gyda chymorth ychwanegol , yr wyf yn siwr y bydd Cymunedau yn Gyntaf yn parhau i ffynnu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We are grateful for that because we see the office beginning to flourish and take root

Welsh

Yr ydym yn ddiolchgar am hynny oherwydd yr ydym yn dechrau gweld y swydd yn ffynnu ac yn gwreiddio

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Cutting class sizes allows this relationship to flourish , thereby improving the quality of education

Welsh

Mae torri ar faint dosbarthiadau'n caniatáu i'r berthynas hon ffynnu , gan wella ansawdd addysg

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That will enable the arts in Wales to flourish as never before and to boost our international reputation

Welsh

Bydd hynny'n galluogi'r celfyddydau yng Nghymru i ffynnu'n fwy nag erioed o'r blaen ac i hybu ein henw da yn rhyngwladol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

They enable children's talents to flourish , which raise expectations powerfully and generously

Welsh

Maent yn sicrhau bod doniau plant yn blodeuo , sy'n codi disgwyliadau'n sylweddol ac yn fwy na'r disgwyl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Voluntary effort allows diversity to flourish and encourages enterprise , innovation and co-operation

Welsh

Mae ymdrech wirfoddol yn caniatáu i amrywiaeth ffynnu ac yn annog menter , arloesi a chydweithrediad

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We must provide the framework that permits creativity and excellence to flourish and we need the flagship organisations

Welsh

Rhaid inni ddarparu'r fframwaith sydd yn caniatáu i greadigrwydd a rhagoriaeth ffynnu ac mae angen y sefydliadau blaenllaw arnom

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Your words ` ready to flourish and develop ' should take us forward in this respect

Welsh

Dylai'ch geiriau ` ar fin ffynnu a datblygu ' ddangos y ffordd i ni yn hyn o beth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The structure of the Welsh Rugby Union must be reformed to enable the national side to flourish again

Welsh

Rhaid ailffurfio strwythur Undeb Rygbi Cymru i alluogi'r tîm cenedlaethol i ffynnu eto

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Assembly will continue to lead governmental good practice , and the voluntary sector in Wales will continue to flourish

Welsh

Bydd y Cynulliad yn dal i arwain mewn arfer da llywodraethol , a bydd y sector gwirfoddol yng Nghymru'n dal i ffynnu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The committee believes that facilitating proper roles for backbenchers is key if the operation of the new structures is to flourish

Welsh

Mae'r pwyllgor o'r farn ei bod yn hollbwysig hwyluso rolau priodol i feincwyr cefn os yw'r strwythurau newydd i ffynnu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We must try to create an environment that allows the best elements of local , regional and national democracy to flourish

Welsh

Rhaid inni greu amgylchedd sy'n caniatáu ffyniant yr elfennau gorau mewn democratiaeth leol , rhanbarthol a chenedlaethol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Do you believe that ? I believe that farmers have excellent entrepreneurial skills that should be allowed to flourish , not kept down and destroyed

Welsh

A gredwch chi hynny ? Credaf fod gan ffermwyr sgiliau entrepreneuraidd ardderchog ac y dylid gadael iddynt ffynnu , yn hytrach na'u sathru a'u dinistrio

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK