Ask Google

Results for voluntarily translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

public bodies preparing voluntarily <PROTECTED>

Welsh

sefydliadau cyhoeddus sy’n paratoi’n wirfoddol <PROTECTED>

Last Update: 2009-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

If £2 ,000 is available , they will go for it voluntarily

Welsh

Os oes £2 ,000 ar gael , byddant yn mynd amdano yn wirfoddol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Councillors have assumed that role voluntarily and I respect them for that

Welsh

Mae cynghorwyr wedi ymgymryd â'r rôl o'u gwirfodd a pharchaf hwy am hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Finally , my good wishes to all Members who are retiring voluntarily

Welsh

Yn olaf , dymunaf yn dda i bob Aelod sy'n ymddeol o'u gwirfodd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Farmers would have to voluntarily agree on a GM-free status

Welsh

Byddai'n rhaid i ffermwyr gytuno ar statws rhydd oddi wrth addasu genynnol o'u gwirfodd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Some authorities already do this voluntarily within the financial resources that they currently have

Welsh

Mae rhai awdurdodau eisoes , o'u gwirfodd , yn darparu hyn , a hynny o fewn yr adnoddau ariannol sydd ganddynt

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , the Equal Opportunities Commission evidence also suggests that that will not be done voluntarily

Welsh

Er hynny , awgryma'r Comisiwn Cyfle Cyfartal hefyd na wneir hynny'n wirfoddol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The majority of fundholders left voluntarily to participate in local health groups over a year ago

Welsh

Gadawodd y rhan fwyaf o ddeiliaid cronfeydd o'u gwirfodd er mwyn cymryd rhan mewn grwpiau iechyd lleol dros flwyddyn yn ôl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

There is a history in many areas of land being offered voluntarily for rights of way

Welsh

Ceir hanes mewn sawl ardal o gynnig tir yn wirfoddol ar gyfer hawliau tramwy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

They are all voluntarily giving their time to assess , monitor and promote the New Deal

Welsh

Maent i gyd yn rhoi yn wirfoddol o'u hamser i asesu , monitro a hyrwyddo'r Fargen Newydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We should have a statement , and you should have made that statement voluntarily to the Chamber

Welsh

Dylid cael datganiad , a dylech fod wedi gwirfoddoli i wneud datganiad i'r Siambr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Since 1999 , organisations have not voluntarily used the powers conferred on them in the Health Act 1999

Welsh

Er 1999 , nid yw cyrff wedi defnyddio'r pwerau a roddwyd iddynt yn Neddf Iechyd 1999 o'u gwirfodd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Educational institutions must address this , but there is a role for amateurs working voluntarily in this regard

Welsh

Rhaid i sefydliadau addysgol ymdrin â hyn , ond mae rôl i amaturiaid sy'n gweithio'n wirfoddol yn hyn o beth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , there was one voluntary quarantine near my home and one herd was voluntarily slaughtered as a result

Welsh

Fodd bynnag , yr oedd un cwarantîn gwirfoddol ger fy nghartref ac , o ganlyniad , lladdwyd un fuches yn wirfoddol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The telecommunications industry voluntarily accepts this obligation , but it is important that it also has legal standing

Welsh

Mae'r diwydiant telathrebu'n derbyn y ddyletswydd hon yn wirfoddol , ond mae'n bwysig fod statws cyfreithiol iddi hefyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In addition , the Act provides for landowners who wish to voluntarily dedicate land as access l and to so do

Welsh

Hefyd , darpara'r Ddeddf ar gyfer tirfeddianwyr sydd yn dymuno neilltuo tir yn wirfoddol fel mynediad 1 a gwneud hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

As a consequence of the visit and on the advice of the outbreak control team the farmer closed the farm voluntarily that afternoon

Welsh

Yn sgîl yr ymweliad ac yn unol â chyngor tîm rheoli'r haint , caeodd y ffermwr y fferm o'i wirfodd y prynhawn hwnnw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We must thank members of community health councils who give of their time voluntarily to play this important role in their communities

Welsh

Rhaid inni ddiolch i aelodau'r cynghorau iechyd cymuned sy'n rhoi o'u hamser yn wirfoddol i chwarae'r rhan bwysig hon yn eu cymunedau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We must accept that teachers will not do all this voluntarily , as happened in the past , although many still do so at present

Welsh

Rhaid derbyn na fydd athrawon yn gwneud hyn i gyd yn wirfoddol fel yn y gorffennol , er bod llawer yn dal i wneud hynny ar hyn o bryd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

An allegation has been irresponsibly flung around that we returned £41 million voluntarily to the Treasury in a John Redwood manner

Welsh

Taflwyd cyhuddiad yn anghyfrifol atom ein bod wedi dychwelyd £41 miliwn yn wirfoddol i'r Trysorlys fel y gwnaeth John Redwood

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK