Ask Google

Results for documented translation from English to Xhosa

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Xhosa

Info

English

Documented by

Xhosa

Ibhalwe ngu

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1

English

Documented by

Xhosa

Ixwebhu ngu

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1

English

Modular Semi-Automated Forces are a class of CGF utilizing a modular software structure in which model components have well-defined and documented interfaces allowing run-time reconfiguration of model behavior to develop generalized, and more sophisticated, representations of reactive behaviors and missions. ModSAF provides an open architecture that is expected to be the starting point for future extensions of SAFOR capabilities. [MSMP]

Xhosa

Imikhosi edityaniswe ngokuzenzekelayo esetyenziswa njalo ihlelwa phantsi kosetyenziso lwe-CGF yolwakhowo lwe-software esetyenziswa njalo apho amalungu emodeli achazwe kakuhle kunye nezixhobo ezisebenzisanayo ezikumaxwebhu zibangela ukubaleka kwexesha lokwakheka kwakhona kwesimilo semodeli ukuphuhlisa umelo lwajikelele, nolunobunkunqela, umelo lwezimilo ezisebenzayo kunye neemishini. i-ModSAF inikezela uyilo lwezakhiwo oluvulekileyo olulindeleke ukuba lube yindawo ekuqalelwa kuyo ukwenzela ulwandiso lwexesha elizayo lwamandla e-SAFOR. [MSMP]

Last Update: 2018-02-15
Usage Frequency: 1

English

The determination that data have been verified and validated. Data user certification is the determination by the application sponsor or designated agent that data have been verified and validated as appropriate for the specific M&S usage. Data producer certification is the determination by the data producer that data have been verified and validated against documented standards or criteria. [MSMP]

Xhosa

Kukuzibophelela kugcino-lwazi oluqinisekisiweyo noluyinyaniso. Ukuqinisekiswa kwabasebenzisi bogcino-lwazi kukuzibophelela komxhasi wesicela okanye irhante eyenzelwe ukuqinisekisa ukuba ugcino-lwazi luqinisekisiwe kwaye lelokwenyani njengoko kufanele lusetyenziswe yi-M&S. Ukuqinisekiswa kokuveliswa kogcino-lwazi kuthetha ukuba umvelisi walo uluqinisekisile kwaye lelokwenyani xa luthelekiswa nendlela ethile yokwenza izinto ezibhaliweyo ezisemgangathweni. [MSMP]

Last Update: 2018-02-15
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

The documented assessment of data by subject area experts and its comparison to known values. Data user validation is an assessment as appropriate for use in an intended model. Data producer validation is an assessment within stated criteria and assumptions. [DIS; MSMP]

Xhosa

Luhlolo olubhaliweyo logcino-lwazi zezinye ingcali kunye namaxabiso athelekiswa nalo. Ukwenziwa komsebenzisi bogcino-lwazi ukuba abe ngosemthethweni ukwenzela ukusetyenziswa kwimodeli ekujoliswe kuyo. Ukwenziwa komvelisi wogcino-lwazi ukuba abe ngosemthethweni kuluhlolo olungaphakathi kwingqikelelo kunye nendlela yokwenza izinto. [DIS; MSMP]

Last Update: 2018-02-15
Usage Frequency: 1

English

& PPD; s were invented by Adobe to make it easy for manufacturers to implement their own features into & PostScript; printers, and at the same time retain a standard way of doing so. & PPD; s are well documented and described by Adobe. Their specification is a de-facto open standard.

Xhosa

& PPD; s ibiyi efakiweyo ngu Adobe ukuyenza lula kubavelisi ukwenza imisebenzi yabo kwi & PostScript; abashicileli, kwaye ngexesha elinye ibuyisela indlela esezantsi yokwenza oko. & PPD; s benziwe uxwebhu kakuhle kwaye bachazwe ngu Adobe. Ezabo izikhankanyo yi de- facto evuliweyo esezantsi.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

All base & kde; applications come fully documented, thanks to the efforts of the Documentation team. If you are interested in helping with the documentation efforts, join the mailing list and write to the team at kde-doc-english@kde. org. No experience is required, just enthusiasm and patience.

Xhosa

Zonke ezesiseko & kde; izicelo ziluxwebhu olupheleleyo, enkosi kwimisebenzi yeqela Loxwebhu. Ukuba ungathanda ukunceda, nceda bhalela umququzeleli Woxwebhu, Lauri Watts, ku lauri@ kde. org yolwazi. Akukho lwazi lufunekayo, nje ulangazelelo nomonde.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

It should be noted that both the developer of this application, and the author of this document are most familiar with & CUPS; as a printing system. At the time of writing, & CUPS; is the best supported printing subsystem, and it is the best documented.

Xhosa

Inokuqatshelwa into yokuba umbhekisi phambili wesi sicelo, nombhali wolu xwebhu baqhelene ne & CUPS; njenge ndlela yoshicilelo. Ngexesha lokubhala, & CUPS; yengcono indlela esezantsi yoshicilelo exhaswayo, kwaye yengcono elixwebhu.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK