Ask Google

Results for forgotten translation from English to Xhosa

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Xhosa

Info

English

All people who have contributed and I have forgotten to mention

Xhosa

Bonke abantu abanikeleyo kwaye endibalibeleyo ukubakhankanya

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

All people who have contributed and I have forgotten to mention

Xhosa

Bonke abantu abanikeleyo kwaye endibalibeleyo ukubakhankanyaNAME OF TRANSLATORS

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me.

Xhosa

Izalamane zam zindishiyile, Nabazana nam bandilibele.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

But Zion said, The LORD hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me.

Xhosa

Ke yathi iZiyon, UYehova undishiyile, iNkosi yandilibala.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.

Xhosa

Ikhwele lam lindibhangisile, Ngokuba abandibandezelayo bewalibele amazwi akho.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

This mishap is generally forgotten in the light of later, greater disasters.

Xhosa

Elo lishwa nje jikelele lakhawuleza lalibaleka ngenxa yenye eyakhanya mva, eyona yayinkulu ingozi.

Last Update: 2018-02-15
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.

Xhosa

Bakufika ke abafundi bakhe ngaphesheya, bathi kanti bakulibele ukuphatha izonka.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

I am forgotten as a dead man out of mind: I am like a broken vessel.

Xhosa

Ndilityelwe njengomfi ongasakhunjulwayo; Ndinjengesitya esiza kulahlwa.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.

Xhosa

Izintya zabangendawo zindithandele, Andiwulibele umyalelo wakhe noko.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Of the Rock that begat thee thou art unmindful, and hast forgotten God that formed thee.

Xhosa

ILiwa elakuzalayo walihilizela, Wamlibala uThixo owaba nenimba ngawe.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Are not five sparrows sold for two farthings, and not one of them is forgotten before God?

Xhosa

Abathengiswa ngeepeni ezimbini na oongqatyana abahlanu? Ukanti akukho namnye kubo olityelweyo emehlweni kaThixo.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

If we have forgotten the name of our God, or stretched out our hands to a strange god;

Xhosa

Ukuba besililibele igama loThixo wethu, Sazolulela kuthixo wasemzini izandla zethu,

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf.

Xhosa

Baye belibele ukuphatha izonka; babengenanto banayo emkhombeni, ngaphandle kwesonka esinye.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

However, it must not be forgotten that approximate longitudes had long been found by the observation of lunar eclipses.

Xhosa

Ngoko kwakufuneka kulityalwe ngobude obuthi bufume nakumngqalelo yokusitha kwenyanga.

Last Update: 2018-02-15
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.

Xhosa

Ngokuba aliyi kuhlala lilityalwa ihlwempu, Ithemba leentsizana aliyi kudaka ngonaphakade.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Hath God forgotten to be gracious? hath he in anger shut up his tender mercies? Selah.

Xhosa

UThixo ukulibele na ukubabala? Uyivingcele ngomsindo kusini na imfesane yakhe? (Phakamisani.)

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

However in 1774, Their Lordships rediscovered some forgotten virtue in the type and ordered a whole new class of them.

Xhosa

Ngoko oko kwiwaka linamakhulu asixhenxe anesine inkosi zabo zenqanawa zafumanisa ukuba ezinye zezinto zilibalekile ekulungeni koluhlobo bazama ukufuna ezintsha zonke ezikwelididi.

Last Update: 2018-02-15
Usage Frequency: 1
Quality:

English

However, at the same time it must not be forgotten that they are not entitled to any sort of fee for their services.

Xhosa

Nangona, kwangaxeshanye mayingalityalwa into yokuba abanalungelo lamvuzo kuwo nawuphina umsebenzi abawenzayo.

Last Update: 2018-02-15
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And I will bring an everlasting reproach upon you, and a perpetual shame, which shall not be forgotten.

Xhosa

ndibeke phezu kwenu isingcikivo esingunaphakade, ihlazo elingunaphakade, elingenakulityalwa.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

English

All this is come upon us; yet have we not forgotten thee, neither have we dealt falsely in thy covenant.

Xhosa

Oko konke kusifikele, asikulibalanga wena, Asixokanga emnqophisweni wakho;

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK