Ask Google

Results for absolutely nothing translation from English to Zulu

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Zulu

Info

English

nothing

Zulu

lutho

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 2
Quality:

English

Do Nothing

Zulu

lutho

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

English

WITH JESUS NOTHING IS IMPOSSIBLE

Zulu

uthayiphe umusho ngokugcwele langage yakho

Last Update: 2014-10-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

This does nothing; it is only a demonstration.

Zulu

Lokhu akwenzi lutho; kuyisibonakaliso nje.

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

English

What happens to my life has nothing to do with you

Zulu

ndithanda ondithandayo ndicenga ondicengayo

Last Update: 2014-09-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

There is nothing on the clipboard to paste.

Zulu

Akunalutho kuqwembe-lomsikelo lokunanyathiselwa.

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

There is nothing on the clipboard to paste.

Zulu

Akunalutho kuqwembe-lomsikelo lokunanyathiselwa.create new folder

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

I know very well that this is much easier said than done, but I will stop at nothing to make South Africa great again

Zulu

Ngiyazi kahle ukuthi lokhu kulula ukushiwo kunokuba kwenziwe, kodwa ngizoyeka lutho ukwenza iNingizimu Afrika ibe mkhulu futhi

Last Update: 2018-08-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, state and country will be published. GPS coordinates will be accurate to 1 decimal place.

Zulu

Ukwehliswa kokuqonda kwendawo kusho ukuthi akukho okunye okuqonde njengedolobhakazi lakho, isifundazwe nezwe okuzoshicilelwa. Ukuxhumanisa kwe-GPS kuzolunga kufike kwindawo engu-1 desimali.

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

English

This happens when you log in to a computer the first time. The identity sent by the remote computer is %s. If you want to be absolutely sure it is safe to continue, contact the system administrator.

Zulu

Lokhu kwenzeka uma ungena kwisiga-nyezi okokuqala. Isikhombisi esithunyelwe isiga-nyezi esibuqamama yi-%s. Mawufuna ukuqiniseka ukuthi ungaqhubeka, xhumana nomphathi hlelo.

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

English

Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You can think of prime numbers as very small families: they only ever have two people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = 5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Zulu

Amanamba angenafektha yilawo manamba angahlukani ngobubona kanye nango-1. Isibonelo, u-3 uyinamba engana kektha, kodwa u-4 akasiyo (ngoba u-4 uyahlukaniswa ngu-2). Amanamba anganamafektha ungawathatha njengemindeni emincane: lezi zinamba ziqukethe abantu babili nje kubo! Bona kanye no-1. Awukwazi ukufaka enye inamba ngokuphelele kuzo kungasali lutho. U-5 yenye yezinombolo ezinesizungu (kuphela 5 × 1= 5), kodwa uyabona ukuthi u-6 unaye u-2 kanye no-3 emndenini wayo futhi (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Ngakho-ke u-6 akasiyo inamba engena fektha. Sebenzisa imicibisholo ukuzula ebhodini ukuze uzibe ama-Troggles. Chofoza inkinobo yekwenza isikhala ukuze uzidle.

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a second number, then the second number is a multiple of the first number. Again, you can think of multiples as families, and factors are the people who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of 5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or 23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left over. So '8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are multiples (or families or steps) of 5. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Zulu

Ukuphindaphinda kwenombolo yizonke izinombolo ezilingana naleyo yakuqala uyiphinde nenye inombolo. Isibonelo, 24, 36, 48 kanye no-60 zonke izimpindwa zika-12. U-25 akasiyo impinda yaka-12 ngoba ayikho inombolo angayiphindaphinda no-12 ukuze uthole u-25. Uma inombolo eyodwa iyifektha yenombolo yesibili, kusho ke ukuthi inombolo impinda yenombolo yokuqala. Futhi, ungacabanga ngezimpidwa njengemindeni, futhi amafektha angabantu boleyomindeni. Ifektha u-5, inabazali 10, ogogo 15, nokhokho 20, okhokho futhi 25, futhi zonke izinyathelo ezingeziwe zika-5 zinobunye ubukhulu phambili kwaso! Kodwa inombolo u-5 akasiwo ilunga londeni ka-8 noma ka-23 kunganalutho olusalayo. Ngakho u-'8 akasiyo impindwa yaka-5, futhi no-23 akasiyo. U-5, 10, 15, 20, 25... izimpinda (noma imindeni noma iminyathelo) ka-5. Sebenzisa imicibisholo ukuzula ebhodini futhi noziba amaTroggles. Chofoza inkinobho yokwenza isikhala ukudla izinombolo.

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK