Ask Google

Results for identifitseerimismeetmeid translation from Estonian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

English

Info

Estonian

kohaldatavaid identifitseerimismeetmeid;

English

the identification measures applied; and

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Kui aga raudtee-ettevõtjad võtavad identifitseerimismeetmeid, ei pane lähtetolliasutus suurtele konteineritele tollitõkendeid.

English

However, the office of departure shall not normally seal large containers where identification measures are taken by the railway companies.

Last Update: 2016-12-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Kui aga raudtee-ettevõtjad on rakendanud identifitseerimismeetmeid, ei paigalda lähtetolliasutus suurtele konteineritele tavaliselt tollitõkendeid.

English

However, the office of departure shall not normally seal large containers where identification measures are taken by the railway companies.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Üldjuhul ning kui raudtee-ettevõtjad on rakendanud identifitseerimismeetmeid, ei paigalda lähtetolliasutus transpordivahenditele või pakkeüksustele tollitõkendeid.

English

As a general rule and having regard to the identification measures applied by the railway companies, the office of departure shall not seal the means of transport or the packages.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Üldjuhul ja arvestades raudtee-ettevõtjate poolt kohaldatavaid identifitseerimismeetmeid, ei pane lähtetolliasutus transpordivahenditele ega pakkeüksustele tollitõkendeid.

English

As a general rule and having regard to the identification measures applied by the railway companies, the office of departure shall not seal the means of transport or the packages.

Last Update: 2016-12-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Üldjuhul ja arvestades raudtee-ettevõtjate poolt kohaldatavaid identifitseerimismeetmeid, ei paigalda lähtetolliasutus transpordivahenditele ega pakkeüksustele tollitõkendeid.

English

As a general rule and having regard to identification measures applied by the railway authorities, the office of departure shall not seal the means of transport or the packages.

Last Update: 2016-11-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Arvestades muid võimalikke identifitseerimismeetmeid, ei pruugi lähtetolliasutus tollitõkendi panemist nõuda, kui dokumendis T1 või täiendavates dokumentides esitatud kauba kirjeldus võimaldab seda kergesti identifitseerida.

English

The office of departure may dispense with sealing if, having regard to other possible measures for identification, the description of the goods in the T1 document or in the supplementary documents make them readily identifiable.

Last Update: 2016-12-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Arvestades muid võimalikke identifitseerimismeetmeid, ei pruugi lähtetolliasutus tollitõkendi paigaldamist nõuda, kui transiidideklaratsioonis või täiendavates dokumentides esitatud kauba kirjeldus võimaldab seda kergesti identifitseerida.

English

The office of departure may dispense with sealing if, having regard to other possible measures for identification, the description of the goods in the transit declaration or in the supplementary documents make them readily identifiable.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Arvestades muid võimalikke identifitseerimismeetmeid, ei pruugi lähtetolliasutus tollitõkendi paigaldamist nõuda, kui transiidideklaratsioonis või täiendavates dokumentides esitatud kauba kirjeldus võimaldab seda kergesti identifitseerida.

English

The office of departure may dispense with sealing if, having regard to other possible measures for identification, the description of the goods in the data of the transit declaration or in the supplementary documents makes them readily identifiable.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Arvestades muid võimalikke identifitseerimismeetmeid, ei pruugi lähtetolliasutus tollitõkendi paigaldamist nõuda, kui deklaratsioonis T1 või T2 või täiendavates dokumentides esitatud kauba kirjeldus võimaldab seda kergesti identifitseerida.

English

The office of departure may dispense with sealing if, having regard to other possible measures for identification, the description of the goods in the T 1 or T 2 declaration or in the supplementary documents makes them readily identifiable.

Last Update: 2016-11-27
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Arvestades muid võimalikke identifitseerimismeetmeid, ei pruugi lähtetolliasutus tollitõkendi paigaldamist nõuda, kui transiidideklaratsioonis või täiendavates dokumentides esitatud kauba kirjeldus võimaldab seda kergesti identifitseerida.”

English

The office of departure may dispense with sealing if, having regard to other possible measures for identification, the description of the goods in the declaration data or in the supplementary documents makes them readily identifiable.’;

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Kui vastavalt konventsiooniosaliste suhtes kohaldatavatele sätetele ei esitata lähtetolliasutusele TR-saatelehte, ent raudtee-ettevõtjad on rakendanud identifitseerimismeetmeid, ei paigalda lähtetolliasutus suurtele konteineritele tollitõkendeid.

English

However, in cases where, in conformity with the provisions applicable in the Contracting Parties, the TR Transfer Note is not produced to the office of departure, the customs, having regard to the identification measures taken by the railway administrations, shall not normally seal the large containers.

Last Update: 2016-11-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Lõikes 1 osutatud juhul on printsipaal täitnud seadustiku artikli 96 lõike 1 punktiga a ettenähtud kohustused siis, kui kaubasaadetisele lisatud ühenduse transiididokumentide eksemplarid koos puutumatul kujul kaubaga on ettenähtud tähtaja jooksul antud üle volitatud kaubasaajale tema valdustes või loas kindlaksmääratud kohas, kusjuures identifitseerimismeetmeid on järgitud nõuetekohaselt.

English

In the case referred to in paragraph 1, the principal shall have fulfilled his obligations under Article 96 (1) (a) of the Code when the copies of the Community transit documents which accompanied the consignment, together with the goods intact, have been delivered within the prescribed period to the authorized consignee at his premises or at the place specified in the authorization, the identification measures having been duly observed.

Last Update: 2016-12-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Kui muid identifitseerimismeetmeid ei ole võimalik rakendada, peaks toll kasutama käesoleva lisa I liites toodud näidisele vastavat teatist, tingimusel et töötlemine või valmistamine toimub sellise lepinguosalise tolliterritooriumil, kes on nõustunud teatiste kasutamises osalema kooskõlas käesoleva lisa I liites toodud põhimõtetega.

English

Where no other identification measure is feasible, the customs authorities should make use of an information document conforming to the model in Appendix I to this Annex provided that the processing or manufacturing is to be carried out in the customs territory of a Contracting Party that has agreed to take part in the use of information documents in accordance with the principles set out in Appendix I to this Annex.

Last Update: 2016-11-30
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Sellisel juhul on printsipaal täitnud I liite artikli 13 punkti a sätetega ettenähtud kohustused siis, kui kaubasaadetisele lisatud dokumendi T1 või T2 eksemplarid koos muutmata kujul kaubaga on ettenähtud tähtaja jooksul antud üle heakskiidetud kaubasaajale tema valdustes või loas kindlaksmääratud kohas, kusjuures identifitseerimismeetmeid on järgitud nõuetekohaselt.

English

In such a case, the principal shall have fulfilled his obligations under the provisions of Article 13 (a) of Appendix I when the copies of the T 1 or T 2 document which accompanied the consignment, together with the goods intact, have been delivered within the prescribed period to the authorized consignee at his premises or at the places specified in the authorization, the identification measures having been duly observed.

Last Update: 2016-11-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Printsipaal on täitnud seadustiku artikli 96 lõike 1 punktist a tulenevad kohustused ja ühenduse transiidiprotseduur loetakse lõppenuks siis, kui kaubasaadetisele lisatud transiidideklaratsiooni eksemplarid 4 ja 5 koos puutumatul kujul kaubaga on ettenähtud tähtaja jooksul antud üle volitatud kaubasaajale tema valdustes või loas kindlaksmääratud kohas, kusjuures identifitseerimismeetmeid on järgitud nõuetekohaselt.

English

The principal shall have fulfilled his obligations under Article 96(1)(a) of the Code, and the Community transit procedure shall be deemed to have ended, when copies No 4 and No 5 of the transit declaration which accompanied the consignment, together with the intact goods, have been delivered within the prescribed period to the authorised consignee at his premises or at the place specified in the authorisation, the identification measures having been duly observed.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Printsipaal on täitnud artikli 8 lõike 1 punktist a tulenevad kohustused ja ühistransiitvedu loetakse lõppenuks siis, kui kaubasaadetisele lisatud transiidi saatedokument koos puutumatu kaubaga on ettenähtud tähtaja jooksul antud üle volitatud kaubasaajale tema valdustes või loas kindlaksmääratud kohas, kusjuures identifitseerimismeetmeid on nõuetekohaselt järgitud.

English

The principal shall have fulfilled his obligations under Article 8(1)(a), and the common transit procedure shall be deemed to have ended, when the transit accompanying document which accompanied the consignment, together with the intact goods, have been delivered within the prescribed period to the authorised consignee at his premises or at the place specified in the authorisation, with the identification measures having been duly observed.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Printsipaal on täitnud seadustiku artikli 96 lõike 1 punktist a tulenevad kohustused ja ühenduse transiidiprotseduur loetakse lõppenuks siis, kui kaubasaadetisele lisatud transiidi saatedokument koos puutumatu kaubaga on ettenähtud tähtaja jooksul antud üle volitatud kaubasaajale tema valdustes või loas kindlaksmääratud kohas, kusjuures identifitseerimismeetmeid on järgitud nõuetekohaselt.

English

The principal shall have fulfilled his obligations under Article 96(1)(a) of the Code, and the Community transit procedure shall be deemed to have ended, when the transit accompanying document which accompanied the consignment, together with the intact goods, have been delivered within the prescribed period to the authorised consignee at his premises or at the place specified in the authorisation, the identification measures having been duly observed.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Estonian

Kauba suhtes, mis kuulub tollijärelevalve või tollikontrolli alla ning ilma et see piiraks artiklite 17 ja 18 kohaldamist, viivad tolliasutused läbi piisavaid tollikontrolle ning võtavad määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 13 lõikes 1 ja artiklis 72 sätestatud proportsionaalseid identifitseerimismeetmeid vastavalt riskianalüüsi kriteeriumidele, et ära hoida liidu territooriumil kohaldatavate intellektuaalomandit käsitlevate õigusaktide rikkumisega seotud tegusid ning teha koostööd kolmandate riikidega intellektuaalomandi õiguskaitse tagamisel.

English

In respect of the goods subject to customs supervision or customs control, and without prejudice to Articles 17 and 18, the customs authorities shall carry out adequate customs controls and shall take proportionate identification measures as provided for in Article 13(1) and Article 72 of Regulation (EEC) No 2913/92 in accordance with risk analysis criteria with a view to preventing acts in breach of intellectual property laws applicable in the territory of the Union and in order to cooperate with third countries on the enforcement of intellectual property rights.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK