Results for investeerimisstrateegiaid translation from Estonian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

English

Info

Estonian

tutvustavad registreerimisel oma päritoluriigi pädevatele asutustele oma valitsetavate aifide investeerimisstrateegiaid;

English

provide information on the investment strategies of the aifs that they manage to the competent authorities of their home member state at the time of registration;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

komisjon märgib, et […] uurimuses analüüsitakse ka võimalikke investeerimisstrateegiaid 2008. aastaks.

English

the commission notes that the […] study also analyses possible investment strategies for 2008.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

milles võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kasutatavaid eri investeerimisstrateegiaid ja- tehnikaid.

English

addressing those risks taking into account the diverse range of investment strategies and techniques employed by aifm.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Estonian

euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatakse tavaliselt mitmeaastasi investeerimisstrateegiaid, mis eeldavad teatavat kindlust ja järjepidevust.

English

esi funds typically support multiannual investment strategies that require a certain degree of certainty and permanence.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

siiski peame me jälgima fondide investeerimisstrateegiaid, läbipaistvust, strateegiate selgust ja võimaluse korral ka uute fondide teket.

English

however, we also need to look at their investment strategies, their transparency, the clarity of these strategies and, possibly, the emergence of new funds.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 2
Quality:

Estonian

peale selle peeti nõuetele mittevastavatele kolmanda riigi depositooriumidele delegeerimise riski väheoluliseks, võttes arvesse eurofondide praegu domineerivaid konservatiivseid investeerimisstrateegiaid.

English

furthermore, the risk of delegation to non-compliant third party custodians was considered negligible given the current preponderance of conservative investment strategies pursued by ucits funds.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

omakapitaliinvesteering: vastupidi praegusele korrale kohaldatakse solvency ii raames tururiskide suhtes kapitalinõudeid ja seega võib uus raamistik mõjutada kindlustusandjate investeerimisstrateegiaid.

English

equity investment: unlike under the current regime, market risks will be subject to capital requirements under solvency ii and the new framework may thus have an impact on the investment strategies of insurers.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

see valikuvõimalus suurendaks läbipaistvust seoses sellega, kuidas vara omanikud motiveerivad oma varahaldureid tegutsema nende kasusaajate parimates pikaajalistes huvides ja rakendama aktsionäride kaasamist hõlmavaid investeerimisstrateegiaid.

English

this option would increase transparency on how asset owners incentivise their asset managers to act in the best long-term interest of their beneficiaries and to pursue investment strategies involving shareholder engagement.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

kuna euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatakse keskmise pikkusega investeerimisstrateegiaid, kasutab komisjon oma ümberjaotamisõigust alates 2015. aastast ettevaatusega.

English

given that the esi funds support medium-term investment strategies, the commission will use its reprogramming powers as of 2015 with caution.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

see aitaks viia nõuetekohaselt kooskõlla institutsionaalsete investorite lõplike kasusaajate, varahaldurite ja investeerimisobjektiks olevate äriühingute huvid ning võib aidata arendada pikemaajalisi investeerimisstrateegiaid ja aktsionäride kaasamist hõlmavaid pikemaajalisi suhteid investeerimisobjektiks olevate äriühingutega.

English

this would contribute to a proper alignment of interests between the final beneficiaries of institutional investors, the asset managers and the investee companies and potentially to the development of longer-term investment strategies and longer-term relationships with investee companies involving shareholder engagement.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

tagab ja kontrollib korrapäraselt, et iga valitsetava eurofondi üldist investeerimispoliitikat, investeerimisstrateegiaid ja riskipiiranguid rakendaks ja täidetaks nõuetekohaselt ja tõhusalt, isegi kui riskijuhtimisfunktsiooni täidab kolmas isik;

English

ensures and verifies on a periodic basis that the general investment policy, the investment strategies and the risk limits of each managed ucits are properly and effectively implemented and complied with, even if the risk management function is performed by third parties;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

rakendada strateegilisi kavu, sealhulgas investeerimisstrateegiaid, ning suurendada investeeringuid keskkonnainfrastruktuuri, osutades erilist tähelepanu reoveekogumisele ja -käitlusele, joogiveega varustamisele ja tahkete jäätmete käitlusele.

English

implement strategic plans, including investment strategies, and increase investments in environmental infrastructure, with particular emphasis on waste water collection and treatment, drinking water supply and solid waste management.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

see on vajalik selleks, et oleks võimalik selgelt eristada kvalifitseeruvat riskikapitalifondi alternatiivsetest investeerimisfondidest, mis rakendavad vähem spetsialiseerunud investeerimisstrateegiaid, nagu väljaostud või spekulatiivsed investeeringud kinnisvarasse, mille edendamine ei ole käesoleva määruse eesmärk.

English

this is necessary so that a clear demarcation line can be drawn between a qualifying venture capital fund and alternative investment funds that engage in other, less specialised, investment strategies, for example buyouts or speculative real estate investments, which this regulation is not seeking to promote.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

selline kombineerimine võimaldab jaeinvestoritel kasutada investeerimisstrateegiaid, mis oleksid muidu neile kättesaamatud või ebaotstarbekad; samas võib sellega kaasneda vajadus täiendava teabe järele, eelkõige selleks, et võimaldada investeeringute erinevaid kombineerimisviise võrrelda.

English

such "packaging" can allow retail investors to engage in investment strategies that would otherwise be inaccessible or impractical, but can also require additional information to be made available, in particular to enable comparisons between different ways of packaging investments.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Estonian

seda arvesse võttes tagatakse kinnitatud kohustusega – millega kaasneb paremini kaalutletud hinnaliidrina tegutsemise keeld ja mille raames sõnastatakse konkreetsemalt ettevõtja ing direct võrreldavate konkurentide rühm –, et ettevõtja ing ei järgi tulevikus parema tootluse otsinguil investeerimisstrateegiaid, mille tulemusel ta riskiks varade väärtuse langusega, nagu juhtus nende investeerimisportfelliga ameerika Ühendriikides.

English

against that background, the strengthened commitment which gives rise to a better calibrated price leadership ban will, along with a more prudent definition of the peer group for ing direct, ensure that ing will not be driven in the future into yield-searching investment strategies which could expose it to impairments, as was the case of their investment portfolio in the united states.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK