Ask Google

Results for turvameetmeid translation from Estonian to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Greek

Info

Estonian

-hõlmama nõuetekohaseid turvameetmeid.

Greek

Συστάσεις για τροποποιήσεις της πρότασης

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Maastikukujunduses on arvesse võetud ka vajalikke turvameetmeid. Ettevalmistavad etapid

Greek

Τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του περιßάλλοντος χώρου.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

SIRENE bürooruumide kaitseks on tarvis rakendada füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

Greek

Για την προστασία των χώρων στους οποίους στεγάζεται η υπηρεσία Sirene είναι απαραίτητα ορισμένα υλικού και οργανωτικού τύπου χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

ELi salastatud teabe kaitseks võetud turvameetmeid hinnataks või vaadataks regulaarselt läbi;

Greek

οι ρυθμίσεις ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΕΕ να τυγχάνουν περιοδικής επιθεώρησης ή αξιολόγησης,

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Originaaldokumendi suhtes kohaldatavaid turvameetmeid rakendatakse ka selle dokumendi koopiate ja tõlgete suhtes.

Greek

Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται για το αρχικό έγγραφο εφαρμόζονται και στα αντίγραφα και μεταφράσεις του.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Käesoleva lisa liites 2B loetletud standardseid turvameetmeid rakendatakse kolmandates riikides asuvates komisjoni valdustes.

Greek

Τα τυποποιημένα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στο προσάρτημα 2Β του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ευρίσκονται σε τρίτες χώρες.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Käesoleva lisa liites 2A loetletud standardseid turvameetmeid rakendatakse Euroopa Liidu liikmesriikides asuvates komisjoni valdustes.

Greek

Τα τυποποιημένα μέτρα ασφαλείας που περιγράφονται στο προσάρτημα 2A του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ευρίσκονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Side- ja infosüsteemidega seotud riskide maandamiseks rakendatakse erinevaid tehnilisi ja mittetehnilisi mitme kaitseliinina võetavaid turvameetmeid.

Greek

Για τον περιορισμό του κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα CIS, εφαρμόζεται σειρά τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων ασφαλείας, τα οποία οργανώνονται ως πολλαπλά επίπεδα άμυνας.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Arvestades turvalisuse põhimõtet, võtab CBP tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mis on asjakohased töötlemisest tulenevate ohtude puhul.

Greek

Όσον αφορά την αρχή της ασφάλειας, η CBP λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κρίνονται κατάλληλα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Arvestades turvalisuse põhimõtet, võtab CBSA tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mis on asjakohased töötlemisel esinevate ohtude puhul.

Greek

Όσον αφορά την αρχή της ασφάλειας, το CBSA θα λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας τα οποία κρίνονται κατάλληλα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχει η επεξεργασία.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

-"turvalisuse tase 1" tähistab taset, mille puhul rakendatakse alaliselt miinimumnõuetele vastavaid turvameetmeid;

Greek

Άρθρο 9Υπεύθυνος ασφαλείας λιμένα

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Estonian

hindab koostöös ja kokkuleppel asjaomase riikliku julgeolekuasutusega regulaarselt liikmesriikide teenistustes ja tööruumides ELi salastatud teabe kaitseks võetud turvameetmeid;

Greek

εξασφαλίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας συντονίζονται όπως απαιτείται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και, ανάλογα με την περίπτωση, με τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων και για τη φύση των απειλών κατά της ασφάλειας των ΔΠΕΕ και τα μέσα προστασίας από αυτές και

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Turvariski käsitlemise eesmärk on kohaldada kindlat hulka turvameetmeid, mis tagavad rahuldava tasakaalu kasutajate nõudmiste, kulude ja turvalisuse jääkriski vahel.

Greek

Ο στόχος του χειρισμού των κινδύνων κατά της ασφαλείας αποσκοπεί στην εφαρμογή δέσμης μέτρων ασφαλείας που αποτελούν μια ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων των χρηστών, του κόστους και του υπολειπόμενου κινδύνου κατά της ασφαλείας.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

7. Laevandust ohustavad terroriaktid. Transpordialaseid turvameetmeid tuleks rakendada tõhusalt ning liikmesriigid peaksid aktiivselt jälgima turvaeeskirjade järgimist, viies läbi turvakontrolle.

Greek

γ) Διεθνής σύμβαση αποφυγής ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία του 1973, και το σχετικό πρωτόκολλο του 1978 (Marpol 73/78),

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

korraldab korrapäraseid külastusi, et hinnata ELi salastatud teabe kaitseks võetud turvameetmeid käesolevat otsust või selle põhimõtteid kohaldavates liidu organites, asutustes ja üksustes;

Greek

αναλαμβάνει να πραγματοποιεί, από κοινού και σε συμφωνία με την ενδιαφερόμενη ΕΑΑ, περιοδικές αξιολογήσεις των ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΕΕ στις υπηρεσίες και τους χώρους των κρατών μελών,

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Paljud rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgasvalitsusvälised organisatsioonid, on kutsunud oma rahvusvahelise personali Iraagist tagasi, samal ajal kui teised on sunnitud rakendama oma personali kaitseksjõulisi turvameetmeid.

Greek

Εpiρόκειτο για συντονισένη piροσpiάθεια ετα ξ ύ Βηρυτού, Κύpiρου, εθνικών piρωτευουσών και Βρυξελλώναpiό την έναρξη τη κρίση.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Akrediteerimise eesmärk on tagada, et kooskõlas käesoleva otsusega on rakendatud kõiki asjakohaseid turvameetmeid ning on saavutatud ELi salastatud teabe ning side- ja infosüsteemi piisava tasemega kaitse.

Greek

Η έγκριση λειτουργίας αποσκοπεί στη βεβαίωση ότι έχουν εφαρμοσθεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας και ότι έχει επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των ΔΠΕΕ και του CIS, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Praegune liikmesriikide ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide praktika näitab, et valmisoleku tasemete süsteemi loomine on kõige tõhusam viis tagada, et vastavalt ohuhinnangule rakendatakse asjakohaseid ja proportsionaalseid turvameetmeid.

Greek

Η ισχύουσα πρακτική στα κράτη μέλη και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς καταδεικνύει ότι η θέσπιση ενός συστήματος διαβαθμίσεων ασφαλείας αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λήψη ενδεδειγμένων και αναλογικών μέτρων ασφαλείας αντίστοιχων προς την εκτιμηθείσα βαθμίδα κινδύνου.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Parimat tava käsitlevates suunistes kirjeldatakse side- ja infosüsteemi tehnilisi, füüsilisi, organisatsioonilisi ja menetluslikke turvameetmeid, mille tõhusus teadaolevate ohtude tõrjumisel ja haavatavuse kõrvaldamisel on tõendatud.

Greek

Οι οδηγίες βέλτιστων πρακτικών περιλαμβάνουν κατάλογο τεχνικών, φυσικών, οργανωτικών και διαδικαστικών μέτρων ασφαλείας για CIS των οποίων έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση δεδομένων απειλών και τρωτών σημείων.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Koodvärviga “VALGE” tähistatud standardseid turvameetmeid, mis on loetletud liidetes 2A ja 2B, rakendatakse siis, kui ei ole kindlaks tehtud konkreetset ohtu julgeolekule.

Greek

Τα τυποποιημένα μέτρα ασφαλείας που χαρακτηρίζονται με τη χρωματική ένδειξη «ΛΕΥΚΟ» και περιγράφονται στα προσαρτήματα 2Α και 2Β εφαρμόζονται όταν δεν έχει εντοπιστεί κανένας ιδιαίτερος κίνδυνος της ασφάλειας.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK