Results for põllumajanduslikes translation from Estonian to Lithuanian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Lithuanian

Info

Estonian

3) kaaluge säästvama lähenemisviisi võtmist oma põllumajanduslikes ja maaelu arengu programmides.

Lithuanian

3) siekti, kad žemės ūkio ir kaimo plėtros programos būtų rengiamos vadovaujantis tvaresnėmis strategijomis.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

levimus salmonelloosi ja salmonelloosi serotüüpidesse nakatunud loomakasvatusega tegelevates põllumajandusettevõtetes ja põllumajanduslikes tootmisettevõtetes;

Lithuanian

paplitimas veislininkystės ūkiuose ir gamybos ūkiuose, užkrėstuose salmonella ir salmonella serologinėmis atmainomis

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

levimus salmonelloosi ja salmonelloosi serotüüpidesse nakatunud loomakasvatusega tegelevates põllumajandusettevõtetes ja põllumajanduslikes tootmisettevõtetes;

Lithuanian

paplitimas veislininkystės ūkiuose ir gamybos ūkiuose, užkrėstuose salmonella ir salmonella serologinėmis atmainomis;

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

bangladeshis märtsis käivitatud projektiga loodi kiiresti töövõimalused haavatavates põllumajanduslikes majapidamistes elavale 78 000 mehele ja naisele.

Lithuanian

kovo mėn. bangladeše pradėtu projektu buvo greitai sukurta darbo galimybių 78 000 žmonių iš pažeidžiamų žemės ūkiu besiverčiančių šeimų.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid tuleks luua eelkõige selleks, et kaitsta ja parandada elurikkust põllumajanduslikes majapidamistes.

Lithuanian

turėtų būti nustatomos ekologiniu požiūriu svarbios vietovės, visų pirma siekiant apsaugoti ir gerinti ūkių biologinę įvairovę.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

nõukogu määruse (eÜ) nr 73/2009 kohaselt peetakse põllumajandustegevuseks põllumajandusmaa heades põllumajanduslikes ja keskkonnatingimustes hoidmist;

Lithuanian

remiantis tarybos reglamentu (eb) nr. 73/2009, žemės išlaikymas geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės taip pat laikoma žemės ūkio veikla;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

selleks et vältida ebaproportsionaalset mõju suurtes põllumajanduslikes majapidamistes, kus on palju töötajaid, võivad liikmesriigid otsustada, et võtavad mehhanismi kohaldamisel arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu.

Lithuanian

siekdamos išvengti neproporcingo poveikio stambiems ūkiams, kuriuose sukuriama daug darbo vietų, valstybės narės taikydamos šį mechanizmą gali nuspręsti atsižvelgti į apmokamo darbo intensyvumą.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

•otsetoetuste saamiseks peab põllumajandustootja vastamarahvatervise, loomade tervishoiu, taimetervise, keskkonna jaloomade heaolu standarditelening hoidma oma maadheades põllumajanduslikes ja keskkonnatingimustes.

Lithuanian

•tiesiogines išmokas norintys gauti ūkininkai turi laikytis tamtikrų standartų, susijusių su visuomenės, gyvūnų ir augalųsveikata, aplinkos apsauga bei gyvūnų gerove, ir rūpintis gerasavo žemės agrarine bei ekologine būkle.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

biootilist või abiootilist laadi looduslik sündmus, millega kaasnevad olulised häired põllumajanduslikes tootmissüsteemides või metsandusstruktuurides, põhjustades olulist majanduslikku kahju põllumajandus- või metsandussektorile;

Lithuanian

gaivalinė nelaimė natūralus biotinio arba abiotinio pobūdžio įvykis, dėl kurio kyla didelių žemės ūkio gamybos sistemų ar miškų struktūros trikdžių, ilgainiui žemės ūkio ar miškų ūkio sektoriui padarančių didelę ekonominę žalą;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

inimtegevusest põhjustatud ootamatu biootilist või abiootilist laadi sündmus, millega kaasnevad olulised häired põllumajanduslikes tootmissüsteemides või metsandusstruktuurides, põhjustades olulist majanduslikku kahju põllumajandus- või metsandussektorile;

Lithuanian

katastrofinis įvykis nenumatytas biotinio arba abiotinio pobūdžio įvykis dėl žmogaus veiklos, dėl kurio kyla didelių žemės ūkio gamybos sistemų ar miškų struktūros trikdžių, ilgainiui žemės ūkio ar miškų ūkio sektoriams padarančių didelę ekonominę žalą;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

teave kliimamuutuste tulevase mõju kohta asjaomastes piirkondades ja asjaomaste põllumajandustavade kasvuhoonegaaside heitkoguste tulevase mõju kohta ning teave selle kohta, millise panuse saab põllumajandussektor anda olukorra leevendamisse parandatud põllumajandus- ja agrometsandustavadega ning taastuvenergiaprojektide arendamisega põllumajanduslikes majapidamistes ja põllumajanduslike majapidamiste energiatõhususe parandamisega.

Lithuanian

informacija apie numatomą klimato kaitos poveikį atitinkamuose regionuose, atitinkamos ūkininkavimo praktikos poveikį, susijusį su šiltnamio efektą sukeliančiomis išmetamosiomis dujomis, ir apie žemės ūkio sektoriaus indėlį į klimato kaitos švelninimą taikant tobulesnę ūkininkavimo ir agrarinės miškininkystės praktiką, ūkiuose įgyvendinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektus ir didinant energijos vartojimo ūkiuose efektyvumą;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

-toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee (sctee, [11] nüüdse nimetusega tervise-ja keskkonnariskide teaduskomitee – scher [12]) 24. septembril 2002 avaldatud arvamus, milles käsitletakse väetiste kasutamisest tingitud kaadmiumi akumuleerumist põllumajanduslikes muldades. kõnealune arvamus toetus üheksa liikmesriigi riskianalüüsiaruannetele, milles käsitletakse vaid akumuleerumist, kuid mitte võimalikke ohte tervisele ja keskkonnale. toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee jõudis järeldusele, et pinnases kaadmiumi akumuleerumise ärahoidmiseks ei pea piirama kaadmiumisisaldust väetistes,

Lithuanian

-2002 m. rugsėjo 24 d. teamk [11] (dabar pavadinimas pakeistas į sapmk [12]) pateikta nuomonė dėl kadmio kaupimosi dirvose jas tręšiant. Ši nuomonė buvo grindžiama devynių valstybių narių rizikos vertinimo ataskaitomis, kuriose aptariamas tik kaupimasis, bet ne galimas pavojus sveikatai ir aplinkai; teamk padarė išvadą, kad kadmio kiekį trąšose būtina riboti tam, kad būtų išvengta jo kaupimosi dirvožemyje,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

-toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee (sctee, [12] nüüdse nimetusega tervise-ja keskkonnariskide teaduskomitee – scher [13] 24. septembril 2002 avaldatud arvamus, milles käsitletakse väetiste kasutamisest tingitud kaadmiumi akumuleerumist põllumajanduslikes muldades. kõnealune arvamus toetus üheksa liikmesriigi riskihindamisaruannetele, milles käsitletakse vaid akumuleerumist, kuid mitte võimalikke ohte tervisele ja keskkonnale. toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee jõudis järeldusele, et pinnases kaadmiumi akumuleerumise ärahoidmiseks ei pea piirama kaadmiumi sisaldust väetistes,

Lithuanian

-2002 m. rugsėjo 24 d. teamk [12] (dabar pavadinimas pakeistas į sapmk [13]) pateikta nuomonė dėl kadmio kaupimosi dirvose jas tręšiant. Ši nuomonė buvo grindžiama devynių valstybių narių rizikos vertinimo ataskaitomis, kuriose aptariamas tik kaupimasis, bet ne galimas pavojus sveikatai ir aplinkai; teamk padarė išvadą, kad kadmio kiekį trąšose būtina riboti tam, kad būtų išvengta jo kaupimosi dirvožemyje;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

-toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee (sctee, [12] uus nimetus scher [13]) 24. septembril 2002 avaldatud arvamus, milles käsitletakse väetiste kasutamisest tingitud kaadmiumi akumuleerumist põllumajanduslikes muldades. kõnealuses arvamuses toetuti üheksa liikmesriigi riskihindamisaruannetele, milles käsitletakse vaid akumuleerumist, kuid mitte võimalikke ohte tervisele ja keskkonnale. toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee jõudis järeldusele, et pinnases kaadmiumi akumuleerumise ärahoidmiseks ei pea piirama kaadmiumi sisaldust väetistes,

Lithuanian

-2002 m. rugsėjo 24 d. teamk [12] (dabar pavadinimas pakeistas į sapmk [13]) pateikta nuomonė dėl kadmio kaupimosi dirvose jas tręšiant. Ši nuomonė buvo grindžiama devynių valstybių narių rizikos vertinimo ataskaitomis, kuriose aptariamas tik kaupimasis, bet ne galimas pavojus sveikatai ir aplinkai; teamk padarė išvadą, kad kadmio kiekį trąšose būtina riboti tam, kad būtų išvengta jo kaupimosi dirvožemyje,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

4. lõike 1 punktis b ja punktides d–g esitatud nõuete täitmine tehakse kindlaks ametlike või ametlikult tunnustatud katsete ja analüüside abil, mis viiakse läbi vastava taimekaitsevahendi kasutamise jaoks olulistes põllumajanduslikes, taimekaitse-ja keskkonnatingimustes, ning mis esindavad tingimusi, mis valitsevad selles tsoonis, kus vahendit tahetakse kasutada.

Lithuanian

4. atitiktis 1 dalies b ir d–g punktuose numatytiems reikalavimams nustatoma taikant oficialius ar oficialiai pripažintus bandymus ir analizę, kuri atliekama aptariamo augalų apsaugos produkto naudojimui tinkamomis žemės ūkio, augalų sveikatos ir aplinkos sąlygomis, kurios atitiktų zonoje, kurioje šis produktas skirtas naudoti, paplitusias tipiškas sąlygas.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

seisneb põhiliselt konkreetsetes põllumajanduslikes ümberarvestuskurssides, mis erinevad tegelikest vahetuskurssidest; selline süsteem on vastuolus euro kasutuselevõtmisega; seepärast tuleks kehtestada uue olukorraga kohandatud põllumajanduse valuutakord ja tunnistada kehtetuks määrused, millega nähti ette põllumajanduse endine valuutakord;

Lithuanian

iš esmės priklauso specifinių žemės ūkio perskaičiavimo kursų, kurie skiriasi nuo valiutų realių perskaičiavimo kursų, sistemai; kadangi tokia sistema nesuderinama su euro įvedimu; kadangi dėl to turi būti sudaryti prie naujos sistemos pritaikytos žemės ūkio pinigų politikos priemonės bei panaikinti reglamentai, nustatantys ankstesnes žemės ūkio pinigų politikos priemones;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

salmonelloosi levimust tuleb hinnata eraldi loomakasvatusega tegelevates põllumajandusettevõttes (uuringu 1. osa) ja põllumajanduslikes tootmisettevõtetes (uuringu 2. osa), mis hõlmavad karju, nagu on kujutatud joonisel 2, kuid mis ei hõlma võõrdepõrsastest kasvatavate tapaloomade karju.

Lithuanian

salmonella paplitimas turi būti nustatomas atskirai veislininkystės ūkiuose (1 tyrimo dalis) ir gamybos ūkiuose (2 tyrimo dalis), reprezentuojančiuose bandas kaip nurodyta 2 paveikslėlyje, bet neskaičiuojant bandų, kuriose kiaulės auginamos nuo nujunkymo iki nupenėjimo.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee (sctee, [11] nüüdse nimetusega tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee – scher [12]) 24. septembril 2002 avaldatud arvamus, milles käsitletakse väetiste kasutamisest tingitud kaadmiumi akumuleerumist põllumajanduslikes muldades.

Lithuanian

2002 m. rugsėjo 24 d. teamk [11] (dabar pavadinimas pakeistas į sapmk [12]) pateikta nuomonė dėl kadmio kaupimosi dirvose jas tręšiant.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee (sctee, [12] nüüdse nimetusega tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee – scher [13]24. septembril 2002 avaldatud arvamus, milles käsitletakse väetiste kasutamisest tingitud kaadmiumi akumuleerumist põllumajanduslikes muldades.

Lithuanian

2002 m. rugsėjo 24 d. teamk [12] (dabar pavadinimas pakeistas į sapmk [13]) pateikta nuomonė dėl kadmio kaupimosi dirvose jas tręšiant.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee (sctee, [12] uus nimetus scher [13]) 24. septembril 2002 avaldatud arvamus, milles käsitletakse väetiste kasutamisest tingitud kaadmiumi akumuleerumist põllumajanduslikes muldades.

Lithuanian

2002 m. rugsėjo 24 d. teamk [12] (dabar pavadinimas pakeistas į sapmk [13]) pateikta nuomonė dėl kadmio kaupimosi dirvose jas tręšiant.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK