Ask Google

Results for inkorporeerimise translation from Estonian to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Polish

Info

Estonian

Eelkõige otsustab ta uute lisade konventsiooni inkorporeerimise üle.

Polish

W szczególności Rada decyduje o włączeniu nowych załączników do konwencji.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Parandatud kvartaliandmete algallikate järk-järgulise inkorporeerimise edenemine on tervitatav.

Polish

Postęp w zakresie stopniowego włączania ulepszonych kwartalnych źródeł podstawowych jest przyjmowany z zadowoleniem.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Selle direktiivi lepingusse inkorporeerimise ajal ei ole Islandil ja Liechtensteinil ühtki artikli 1 määratluse kohast töötavat põletusseadet.

Polish

W czasie włączania dyrektywy do Porozumienia, Islandia i Liechtenstein nie mają żadnych dużych obiektów energetycznego spalania zdefiniowanych w art. 1.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõuga muudetakse protokolli nr 31 alljärgneva otsuse inkorporeerimise teel, et laiendada sotsiaalpoliitikaalast koostööd.

Polish

Załączony projekt decyzji Wspólnego Komitetu EOG ma na celu zmianę protokołu 31 tak, aby rozszerzyć współpracę w dziedzinie polityki społecznej, uwzględniając poniższą decyzję.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

"Selle direktiivi lepingusse inkorporeerimise ajal ei ole Islandil ja Liechtensteinil ühtki artikli 1 määratluse kohast töötavat põletusseadet.

Polish

"W czasie włączenia dyrektywy do Porozumienia, Islandia i Lichtenstein nie mają żadnych dużych obiektów energetycznego spalania zdefiniowanych w art. 1.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Estonian

c) Kui ühistu ühendatakse olemasolevasse teise ühistusse, võib lõigus b osutatud kulud katta proportsionaalselt inkorporeerimise järgse käibega

Polish

c) Jeżeli integracja dokonuje się w jednostce już istniejącej, koszty wymienione w lit. b) mogą zostać pokryte proporcjonalnie w części odpowiadającej wielkości obrotu pochodzącej z integracji.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Iga liikmesriik tagab ühendusega seotud kokkuvõtlike andmete inkorporeerimise infotehnoloogilistesse andmekogudesse, mis on komisjonile ja riiklikele korrespondentidele elektroonilisel teel kättesaadavad vastavalt artiklitele 10 ja 11.

Polish

Każde Państwo Członkowskie zapewnia, aby dane sumaryczne typowe dla programów wspólnotowych były wprowadzane do komputerowych baz danych dostępnych za pomocą środków elektronicznych dla Komisji oraz dla korespondentów krajowych, zgodnie z art. 10 i 11.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Viimane on võimalik üksnes siis, kui see omandab õigusnormi inkorporeerimise kaudu õiguslikult siduva iseloomu ning nimetatud õigusnorm näeb selle rikkumise korral ette sanktsiooni.

Polish

Jest to możliwe jedynie wówczas, jeśli poprzez inkorporację do normy prawnej uzyska ona wiążący prawnie charakter i jeśli ta norma prawna przewiduje sankcje w przypadku działania z nią sprzecznego.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Kuni EMP Ühiskomitee võtab vastu ametliku otsuse ühenduse nimekirja ajakohastamise inkorporeerimise kohta vastavalt lepingus sätestatud menetlustele, võtavad EFTA riigid samaaegselt EÜ liikmesriikidega meetmeid, mis vastavad viimaste võetud meetmetele ühenduse nimekirja alusel seoses lennuettevõtjatega, kelle suhtes kohaldatakse tegevuskeeldu.

Polish

do czasu przyjęcia przez Wspólny Komitet EOG oficjalnej decyzji w sprawie aktualizacji wspólnotowego wykazu zgodnie z procedurami ustanowionymi w Porozumieniu państwa EFTA, równocześnie z państwami członkowskimi WE, podejmują środki odpowiadające środkom podjętym przez państwa członkowskie WE na podstawie wspólnotowego wykazu w odniesieniu do przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów;

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Arvamus rahvusvahelise õiguse põhimõtete, mis puudutavad terrorismivastast võitlust ja finantssanktsioonide järgimise järelevalvet, inkorporeerimise kohta karistusseadustikku( CON/ 2002/5)

Polish

Opinia w sprawie przyjęcia w ramach ustawy o sankcjach postanowień prawa międzynarodowego dotyczących zwalczania terroryzmu oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu sankcji finansowych( CON/ 2002/5)

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Inkorporeerimise järel tuleks kõik suurematele lennujaamadele (A-, B- ja C-kategooria) eraldatud avaliku teenuse hüvitised, mis kujutavad endast riigiabi või mis ei vasta käesoleva otsusega ette nähtud kriteeriumidele ja tingimustele, ära märkida ja läbi vaadata igal üksikul juhul eraldi.

Polish

Gdy to nastąpi wszelkie rekompensaty z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej, stanowiące pomoc państwa na rzecz większych portów lotniczych (kategorii A, B lub C) lub niespełniające kryteriów i warunków przedstawionych w tej decyzji powinny zostać zgłoszone i zbadane indywidualnie dla każdego przypadku.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

23. toetab jätkuvat liikumist ELi institutsioonides OSCE poolt välja töötatud romilt-romile-lähenemisviisi inkorporeerimise suunas, personali töölevõtmisel tulevikus nii romidega seotud kui ka romidega mitteseotud vabade töökohtade puhul;

Polish

23. wspiera ustawiczne przeobrażenia w obrębie instytucji UE zmierzające w kierunku wprowadzenia metody "Romowie dla Romów" opracowanej przez OBWE, w przyszłych procesach rekrutacji personelu na stanowiska zarówno dotyczące, jak i nie dotyczące Romów;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Estonian

Arvamus Danmarks Nationalbanki[ Taani keskpanga] poolt finantsstatistika kogumise ja koostamise õigusliku aluse inkorporeerimise kohta Taani statistikaseadusse( CON/ 2000/3)

Polish

Opinia w sprawie wprowadzenia do ustawy o Danmarks Statistik podstawy prawnej dla gromadzenia i zestawiania statystyki finansowej przez Danmarks Nationalbank( CON/ 2000/3)

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

-Tšehhi Vabariik: tuleb tagada kvartali-ja aastaandmete kooskõla. Intressid tuleb kvartali lõikes koondada kõikides aegridades. Parandatud kvartaliandmete algallikate järk-järgulise inkorporeerimise edenemine on tervitatav.

Polish

-Republika Czeska: należy zapewnić spójność pomiędzy danymi kwartalnymi a rocznymi. We wszystkich szeregach czasowych konieczna jest kwartalna konsolidacja odsetek. Postęp w zakresie stopniowego włączania ulepszonych kwartalnych źródeł podstawowych jest przyjmowany z zadowoleniem.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

-et mis puudutab Caffaro S.p.A. ja SNIA vahel toimunud ühinemise asjakohasust, et määrata kindlaks SNIA otsustavat mõju, ei võtnud komisjon arvesse asjaolu, et äriühingu Caffaro S.p.A. äriühingusse SNIA S.p.A. inkorporeerimise näol toimunud ühinemine (nagu ka äriühingu ICC ärinime muutmine Caffaro S.p.A.-ks, hetkel Caffaro S.r.l.) toimus 2000. aastal, st aasta pärast valgendavate ainete turult väljumist, ja et, nagu juba märgitud, ei tõendanud komisjon mingilgi moel, et Caffaro S.p.A. oleks omanud otsustavat mõju ICC-le kõnealusel perioodil;

Polish

-jeśli chodzi o znaczenie połączenia Caffaro S.p.A. ze SNIA dla celów stwierdzenia decydującego wpływu SNIA, Komisja nie uwzględniła okoliczności, że połączenie w drodze włączenia spółki Caffaro S.p.A. do SNIA S.p.A. (podobnie jak zmiana firmy spółki ICC na Caffaro S.p.A., obecnie Caffaro S.r.l.) nastąpiło w 2000 r., tj. rok po wyjściu z rynku środków wybielających, oraz że — jak wspomniano powyżej — decydujący wpływ Caffaro S.p.A. na ICC w rozpatrywanym okresie nie został w żaden sposób wykazany przez Komisję;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

2. Lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõuga muudetakse protokolli nr 31 alljärgneva otsuse inkorporeerimise teel, et laiendada sotsiaalpoliitikaalast koostööd. Otsuse eelnõus sätestatakse EMP EFTA riikide koostööraamistik ja esitatakse kord, mille kohaselt need riigid osalevad ühenduse kõnealuse valdkonna programmides ja meetmetes alates 1. jaanuarist 2007:

Polish

2. Załączony projekt decyzji Wspólnego Komitetu EOG ma na celu zmianę protokołu 31 tak, aby rozszerzyć współpracę w dziedzinie polityki społecznej, uwzględniając poniższą decyzję. Projekt ustanawia ramy współpracy i określa procedurę udziału państw EFTA EOG w programach i działaniach wspólnotowych we wspomnianej dziedzinie, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK