Ask Google

Results for kirjastajatele translation from Estonian to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Polish

Info

Estonian

Nimetus : Maksukrediit kirjastajatele paberikuludeks itaaliakeelsete teoste kirjastamisel

Polish

Tytuł : Ulga podatkowa dla wydawców obejmująca wydatki na papier wykorzystany do publikacji książek w języku włoskim

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Nende tegevus võimaldab täita tellimusi, mis oleksid kirjastajatele või levitajatele liiga kulukad.

Polish

Dzięki nim realizowane są zamówienia, których przetwarzanie byłoby zbyt kosztowne dla wydawców lub ich dystrybutorów.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

p) pressiagentuuridele ja ajalehtede või ajakirjade kirjastajatele saadetavad fotod, diapositiivid ja fotode klišeed, tiitritega või ilma.

Polish

p) fotografie, slajdy i matryce fotograficzne, w tym zawierające opisy, przesyłane do agencji prasowych lub wydawców gazet lub czasopism.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

p) pressiagentuuridele ja ajalehtede või ajakirjade kirjastajatele saadetavad fotod, diapositiivid ja fotode klišeed, tiitritega või ilma;

Polish

p) fotografie, slajdy i matryce fotograficzne, w tym zawierające opisy, przesyłane do agencji prasowych lub wydawców gazet bądź czasopism;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Komisjon toob esile, et vaidlustatud mehhanism oli kasulik nii ostjatele kui ka prantsuskeelsete raamatute kirjastajatele, sest esimestele oli võimalik pakkuda taskukohaseid hindu, teiste puhul aga lihtsustus raamatute müük.

Polish

Komisja stwierdza, że kwestionowany mechanizm mógł być korzystny dla nabywców i wydawców książek francuskojęzycznych w takim stopniu, w jakim pierwsi z wymienionych mogli korzystać z przystępnych cen, a drudzy z ułatwień prowadzeniu przy sprzedaży.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(117) Samas, kuivõrd tellimused suunatakse edasi kirjastajatele ja/või levitajatele, on ka nendel vaja varustada vaid üht punkti — vahendajat.

Polish

(117) Jednocześnie zamówienia są kierowane do wydawców i/lub do dystrybutorów, mających tylko jednego dostawę — agenta.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Uus ettevõte oleks kontrollinud juurdepääsu nii tuntud autoritele, kelle raamatute müük on kirjastajatele eluliselt tähtis, kui ka müügikohtadele, mis saavad ainult piiratud koguse igal aastal avaldatud töödest vastu võtta, nende reklaamimisest rääkimata.

Polish

Nowy podmiot sprawowałby kontrolę nad dostępem zarówno do znanych autorów, których publikacje stanowią o bycie wydawców, jak i do punktów sprzedaży, które nie są w stanie przyjąć, a tym bardziej wypromować, dowolnej liczby corocznych publikacji.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Liikmesriikidel on ulatuslikud tõlketeenuste turud, mis pakuvad teenuseid rahvusvahelistele organisatsioonidele, valitsustele, riigiasutustele, kohtutele, ettevõtlussektorile, kirjastajatele, meediale ning reklaami- ja meelelahutustööstusele.

Polish

Rynki usług tłumaczeniowych w Państwach Członkowskich są rozległe i zapewniają usługi dla organizacji międzynarodowych, rządów, organów publicznych, sądów, sektora przedsiębiorstw, wydawców, mediów i sektora reklamy oraz branży rozrywkowej.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(46) Pakuti välja veel kaks teist finantseerimissüsteemi, mis seisnesid otsese abi suunamises raamatukauplustele või kirjastajatele, kuid need alternatiivsed lahendused lükati lõpuks kõrvale, sest Prantsuse ametiasutused leidsid, et need lahendused on väiksema efektiivsusega ja kulukamad.

Polish

(46) Dwa pozostałe systemy finansowania rozważane przez władze francuskie polegały na udzieleniu bezpośredniej pomocy księgarniom lub wydawcom. Jednakże ostatecznie zrezygnowano z tego typu alternatywnych rozwiązań, ponieważ władze francuskie uznały je za mniej efektywne i bardziej kosztowne.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Oktoobris avaldas komisjon uurimuse, mis käsitles autosektori sõltumatute ettevõtjate juurdepääsu tehnilisele teabele. Uuringus, mille komisjoni palvel korraldas IKA (Aacheni Ülikool), vaadeldi, kuidas täidavad tootjad määrust, mis käsitleb tehnilise teabe andmist remonditöökodadele, tööriistade tootjatele ja kirjastajatele.

Polish

592. Inną istotną decyzją podjętą w 2004 r. w zakresie transportu lotniczego była decyzja z dnia 20 lipca, na mocy której Komisja zatwierdziła pomoc na ratowanie dla włoskiego przedsiębiorstwa lotniczego Alitalia[374].

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Uuringus, mille komisjoni palvel korraldas IKA (Aacheni Ülikool), vaadeldi, kuidas täidavad tootjad määrust, mis käsitleb tehnilise teabe andmist remonditöökodadele, tööriistade tootjatele ja kirjastajatele.

Polish

Opracowanie sporządzone na wniosek Komisji przez IKA (Uniwersytet w Akwizgranie) sprawdzało, na ile producenci stosowali się do rozporządzenia w zakresie przekazywania informacji technicznych warsztatom, producentom narzędzi i wydawcom.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Oktoobris avaldas komisjon uurimuse, mis käsitles autosektori sõltumatute ettevõtjate juurdepääsu tehnilisele teabele. Uuringus, mille komisjoni palvel korraldas IKA (Aacheni Ülikool), vaadeldi, kuidas täidavad tootjad määrust, mis käsitleb tehnilise teabe andmist remonditöökodadele, tööriistade tootjatele ja kirjastajatele. Kõikidel nendel ettevõtjatel on tähtis osa konkurentsi tagamisel autoremondi sektoris, eriti seetõttu, et tehnoloogia areng muudab isegi kõige elementaarsema remonditöö järjest keerukamaks. Uuring näitab, et teave on kättesaadav peaaegu kõikide viimase kümne aasta jooksul väljalastud mudelite kohta, kas siis Internetis, CD-l või DVD-l ja/või trükistena. Kahjuks on teavitamise kvaliteet sageli ebarahuldav, sest teavet on raske leida või on see kättesaadav suure ja kalli komplektina. Sageli on ka sisu ebapiisav, sest mõned tootjad varjavad suurt osa teabest, mis on eluliselt tähtis näiteks diagnostikaseadmete tootjatele. Samuti on vajaliku teabe hankimisega raskusi tehnilise kirjanduse kirjastajatel, kelle toodang on sõltumatutele remondiettevõtetele väga väärtuslik.

Polish

641. Współpraca w zakresie kontroli połączeń z amerykańskimi organami ds. ochrony konkurencji była w roku 2004 bardzo intensywna. Dokument z 2002 r. obejmujący najlepsze praktyki dotyczące współpracy między UE i USA w zakresie przeglądu połączeń stanowi użyteczne ramy współpracy, w szczególności wskazując krytyczne punkty procedury, w których współpraca byłaby szczególnie przydatna. W praktyce współpraca dotycząca poszczególnych spraw jest bardzo pragmatyczna i elastyczna w zależności od sprawy i towarzyszących jej okoliczności.642. W roku 2004 doszło do wielu połączeń, które wywarły wpływ po obu stronach Atlantyku, co wiązało się z obszerną współpracą praktyczną i wymianą poglądów między zespołami z UE i USA zajmującymi się daną sprawą. Sprawy wymagające istotnej współpracy prowadzone w 2004 r. obejmowały m.in.: Oracle/Peoplesoft, Sony/BMG, Air France/KLM, Sanofi/Aventis, Sygenta/Advanta, Air Liquide/Messer, Agfa/Lastra, Magna/NVC oraz Microsoft/Time Warner/Contentguard.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(117) Samas, kuivõrd tellimused suunatakse edasi kirjastajatele ja/või levitajatele, on ka nendel vaja varustada vaid üht punkti — vahendajat. See võimaldab ka neil saavutada rahalist ja ajalist kokkuhoidu, sest nad ei pea suhtlema suure hulga klientidega, kes pealegi võivad paikneda geograafiliselt väga hajutatult.

Polish

(117) Jednocześnie zamówienia są kierowane do wydawców i/lub do dystrybutorów, mających tylko jednego dostawę — agenta. Taka forma świadczenia usług pozwala im na oszczędność czasu i pieniędzy, gdyż nie muszą oni utrzymywać stosunków handlowych z licznymi klientami, zwłaszcza, jeśli — tak jak w tym wypadku — klienci są bardzo rozproszeni geograficznie.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(126) Abi võib kaasa tuua konkurentsi häirimist ning mõjutada kaubavahetust ka oma mõju tõttu CELFi teistele tegevustele. Samas tundub CELFi tegevus olevat piiratud üksnes välismaale levitamisega ning CELFi koduleheküljel [40] on selgelt välja öeldud, et CELF ei tegele ei müügiga Prantsusmaal ega müügiga eraisikutele. Kõnealust abi anti CELFile "Väikeste tellimuste programmi" raames, nimetatud programmi eesmärgiks oli tagada, et kõiki mitteprantsuskeelsetes piirkondades asuvatest raamatukauplustest pärinevaid tellimusi oleks võimalik teenindada, sõltumata nende tellimustega seotud summadest. Komisjon toob esile, et vaidlustatud mehhanism oli kasulik nii ostjatele kui ka prantsuskeelsete raamatute kirjastajatele, sest esimestele oli võimalik pakkuda taskukohaseid hindu, teiste puhul aga lihtsustus raamatute müük. Selline kaubavahetuse mõjutamine on aga äärmiselt kaudne ja rahaliselt väga piiratud, võttes arvesse prantsuskeelsete raamatute ja teistes keeltes raamatute äärmiselt madalat vastastikust asendatavust.

Polish

(126) Pomoc może również wywoływać zniekształcenie konkurencji i zakłócać wymianę handlową i wpływać na inne rodzaje działalności spółdzielni CELF. Wydaje się, że działalność spółdzielni ogranicza się do kolportażu za granicą, ze strony internetowej spółdzielni CELF [40] jasno wynika, że podmiot ten nie prowadzi sprzedaży ani na terenie Francji, ani osobom prywatnym. Analizowana pomoc została przyznana spółdzielni CELF w ramach "Programu małych zamówień", polegającym na zapewnieniu obsługi wszystkich zamówień wychodzących z księgarni zagranicznych znajdujących się na obszarach niefrancuskojęzycznych, niezależnie od wielkości zamówienia. Komisja stwierdza, że kwestionowany mechanizm mógł być korzystny dla nabywców i wydawców książek francuskojęzycznych w takim stopniu, w jakim pierwsi z wymienionych mogli korzystać z przystępnych cen, a drudzy z ułatwień prowadzeniu przy sprzedaży. Takie zakłócenie wymiany jest jednak krańcowo pośrednie, a przez to bardzo ograniczone ze względu na bardzo małą substytucyjność między książkami w języku francuskim i w innych językach.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Estonian

(46) Pakuti välja veel kaks teist finantseerimissüsteemi, mis seisnesid otsese abi suunamises raamatukauplustele või kirjastajatele, kuid need alternatiivsed lahendused lükati lõpuks kõrvale, sest Prantsuse ametiasutused leidsid, et need lahendused on väiksema efektiivsusega ja kulukamad. SIDE poolt vaidlustatud süsteem tundus neile majanduslikus plaanis kõige ratsionaalsem ja avalike fondide kasutamise seisukohalt kõige kindlam.

Polish

(46) Dwa pozostałe systemy finansowania rozważane przez władze francuskie polegały na udzieleniu bezpośredniej pomocy księgarniom lub wydawcom. Jednakże ostatecznie zrezygnowano z tego typu alternatywnych rozwiązań, ponieważ władze francuskie uznały je za mniej efektywne i bardziej kosztowne. System zakwestionowany przez SIDE wydał się władzom najbardziej racjonalny pod względem ekonomicznym i najbardziej niezawodny z punktu widzenia wykorzystania środków publicznych.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK