Ask Google

Results for konkureerivatele translation from Estonian to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Slovak

Info

Estonian

Konkureerivatele ettevõtjatele on ette nähtud üldload ja üksiklitsentsid.

Slovak

V tejto súvislosti sa stanovujú všeobecné povolenia a individuálne licencie pre konkurujúce podniky.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kuna need kaubad on odavamad, võib loota, et tarbijad eelistavad neid konkureerivatele toodetele.

Slovak

Tieto tovary, ktoré sú lacnejšie, majú potom lepšiu šancu, že si ich spotrebitelia kúpia skôr ako konkurenčné produkty.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Selliste kartellide tegevuse paljastamine ja lõpetamine annab konkureerivatele ettevõtetele ja tarbijatele kasvu- ja innovatsioonivõimaluse.

Slovak

Odhaľovaním a rozbíjaním takýchto kartelov sa pre konkurentov a zákazníkov vytvára priestor na inovácie a rast.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Ei ole kahtlust, et määruses tunnistatakse teavitatud operaatori õigust mõistlikule kasumile kliendiliini pakkumise eest konkureerivatele operaatoritele.

Slovak

Niet pochýb o tom, že nariadenie priznáva notifikovanému operátorovi právo na primeraný zisk za sprístupnenie účastníckej prípojky konkurenčným operátorom.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Postiseaduse § 51 sätestab universaalse postiteenuse osutajale ja konkureerivatele ettevõtjatele väljastatavate litsentside kohta järgmist:

Slovak

§ 51 poštového zákona stanovuje, pokiaľ ide o licencie, ktoré sa majú vydať poskytovateľovi univerzálnej poštovej služby na jednej strane a konkurujúcim podnikom na druhej strane:

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Avalik-õiguslik asutus peaks enne stardiabi andmist samuti läbi viima analüüsi uue liini mõju kohta konkureerivatele liinidele.

Slovak

Pred poskytnutím pomoci na začatie činnosti by mal príslušný štátny orgán vypracovať analýzu dosahu novej leteckej trasy na konkurenčné trasy.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Eespool toodud andmed näitavad, et olenemata arvestatavast võrdluse parameetrist kohaldatakse veini õllega konkureerivatele kategooriatele oluliselt kõrgemat aktsiisi, kui õllele.

Slovak

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že bez ohľadu na použitý porovnávací parameter podliehajú kategórie vína, ktoré sú v konkurenčnom vzťahu s pivom, výrazne vyššej spotrebnej dani, než aká sa uplatňuje na pivo.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

See võib tingida vastuolulistemeetmete tarvitamist, millelon omakorda negatiivsed tagajärjed merekeskkonnale. See võibpõhjustada ebaproportsionaalseid piiranguid konkureerivatele merenduse tegevusaladelevõi piirata uutesttegevusaladesttulenevatkasu.

Slovak

Táto situácia môže viesťkprijatiu protichodných opatrení, ktorézasa majú negatívne dôsledkypre morské prostredie, môžu zaviesťneprimerané obmedzeniapre konkurenčné morské činnosti, alebo môžu obmedziťprospech, ktorýbymohli priniesťnové činnosti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Sellistel juhtudel võivad oma tarbeks kasutamise piirangud põhimõtteliselt edendada tehnoloogia levikut, tagades, et litsentsisaajad ei müüks litsentsiandjaga muudel turgudel konkureerivatele tootjatele.

Slovak

V takýchto prípadoch môže obmedzenie používania len na vlastnú potrebu v zásade podporovať šírenie technológie tým, že zabezpečuje, aby užívatelia licencie nepredávali výrobcom, ktorí súťažia s poskytovateľom licencie na iných trhoch.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Sõltumatu ekspert või litsentsiv organ võib mängida selles mõttes olulist osa, tagades, et litsentsitasude arvutamiseks ja kontrollimiseks vaja minevat tootmismahu ja müügiteavet ei avalikustataks mõjutatud turgudel konkureerivatele ettevõtjatele.

Slovak

V tomto ohľade môže hrať dôležitú úlohu nezávislý expert alebo licenčný orgán tým, že zabezpečí, aby údaje o produkcii a odbyte, ktoré môžu byť potrebné na účely výpočtu a overenia licenčných poplatkov, neboli sprístupnené podnikom, ktoré súťažia na príslušných trhoch.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Komisjon otsustas, et nimetatud maksuvabastuse näol oli tegemist riigiabiga, sest sellega anti vastastikuse abistamise kindlustusseltsidele ja pensionikindlustusseltsidele eelised, mida nendega konkureerivatele teistele Prantsusmaa ja välisriikide kindlustusettevõtetele ei antud.

Slovak

Prípad C 70/2003 Opatrenia v prospech talianskych športových klubov, rozhodnutie Komisie z 22.6.2005.Prípad E 20/2004 Oslobodenie od dane týkajúce sa poistných zmlúv iných ako poistných zmlúv zdravotného charakteru v prospech vzájomných poisťovacích spolkov a podporných spolkov, rozhodnutie Komisie z 2.3.2005.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Nii annab selliste regulatiivsete erikohustuste kehtestamine, nagu on juurdepääsu käsitleva direktiivi artiklites 10 ja 12 ette nähtud, konkureerivatele ettevõtjatele õiguse juurdepääsule ja/või mittediskrimineerivale kohtlemisele.

Slovak

Uloženie takých povinností, ako sú uvedené v článkoch 10 a 12 prístupovej smernice, priznáva tiež práva prístupu a/alebo nediskriminačného zaobchádzania konkurenčným podnikom, ktoré z nich majú prospech.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Sellel on palju eesmärke: tervisekaitse toiduohutuse tagamise kaudu, keskkonnakaitse õhu ja vee kvaliteedistandardite määramise kaudu, turul konkureerivatele ettevõtetele võrdse mänguruumi loomine eeskirjade kehtestamise kaudu.

Slovak

Slúži viacerým cieľom – ochrane zdravia, zabezpečovaniu bezpečnosti potravín, ochrane životného prostredia, a to určovaním noriem kvality ovzdušia a vody, určovaním pravidiel pre spoločnosti súťažiace na trhu

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Siia kuuluvad probleemid, mis on seotud volitatud ja sõltumatute remondiettevõtete juurdepääsuga originaalseadmete tootjatele ja konkureerivatele varuosadele, võimalikud kunstlikud takistused volitatud remondiettevõtete võrguga liitumisel ja väidetavad piirangud, mis takistavad vahendajatel konkureerivate mootorsõidukimarkide müümist.

Slovak

Patria k nim problémy týkajúce sa prístupu autorizovaných a nezávislých opravárov k OEM a konkurenčným náhradným dielom, možnej existencie umelých prekážok pre vstup do autorizovaných opravárskych sietí, ako aj údajných obmedzení schopnosti dílerov predávať motorové vozidlá konkurenčných značiek.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Ta väidab sellega seoses, et kuna olemasolev võrk on juba suures osas amortiseeritud, võib varasema kulumi mahaarvamine anda konkureerivatele operaatoritele tasuta või peaaegu tasuta juurdepääsu tema kliendiliinile, mis takistaks õigusvastaselt tal kogu kasu saamist oma omandist.

Slovak

V tomto ohľade tvrdí, že keďže existujúca sieť je zväčša odpísaná, odpočítanie skorších odpisov by mohlo poskytnúť konkurenčným operátorom bezplatný alebo takmer bezplatný prístup k jeho účastníckej prípojke, čo by mu protiprávne bránilo vyťažiť zo svojho majetku zisk.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Sellest tulenevalt ei oleks soodustatum maksurežiim vanaõli suhtes kooskõlas ühenduse fiskaal-ja keskkonnapoliitikaga, sest sellega eelistataks vanaõli teistele otseselt konkureerivatele energiatoodetele ning samal ajal eelistataks üht üldist vanaõli töötlemisliiki teisele.

Slovak

Výhodnejší daňový režim pre odpadové oleje by preto nebol v súlade s daňovou a environmentálnou politikou Spoločenstva, keďže by zvýhodňoval odpadové oleje pred inými, priamo konkurujúcimi energetickými výrobkami a súčasne by zvýhodňoval jednu druhovú kategóriu úpravy odpadových olejov pred druhou.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

WTO liikmed on võtnud endale kohustuse reguleerida subsiidiume subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepinguga. Selle põhjuseks on tõdemus, et subsiidiumid tervikuna hõlmavad endas ressursside väära jagamist, mis võib potentsiaalselt kaubandust kahjustada ning põhjustada ebasoodsaid mõjusid konkureerivatele ettevõtetele, kellele subsiidiume ei maksta.

Slovak

Členovia WTO sa zaviazali regulovať subvencie podľa dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach z dôvodu, že subvencie vo všeobecnosti nezahŕňajú prideľovanie zdrojov, čo teoreticky môže negatívne ovplyvniť obchod a mať nepriaznivý vplyv na konkurujúce podniky, ktoré nie sú podporované subvenciami.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Ühenduse õiguse sätetega – mille eesmärk on toetada uute ettevõtjate tulekut telekommunikatsiooniturule ja seal integreerumist – taotletavate konkurentsiõiguse eesmärkide reaalse kaitse tagamiseks on oluline anda kaebeõigus ka sellistele konkureerivatele ettevõtjatele, kes veel ei ole lepingupartnerid.

Slovak

Priznanie oprávnenia podať opravný prostriedok takým konkurenčným podnikom, ktoré ešte nie sú zmluvnými partnermi, je nevyhnutné na zabezpečenie skutočnej ochrany cieľov hospodárskej súťaže zakotvených v právnych predpisoch Spoločenstva, ktoré sú zamerané na zvýhodňovanie vstupu a integrácie nových podnikov na trhu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Endiste monopoolses seisundis operaatorite kliendiliin oli vaja avada konkureerivatele operaatoritele seda enam, et – nagu on öeldud määruse kuuendas põhjenduses 14 – uutel turuletulijatel ei oleks 2001. aastal majanduslikult tasuv mõistliku aja jooksul rajada väljakujunenud vaskjuhtmetel põhinevat juurdepääsuinfrastruktuuri täielikult dubleeriv infrastruktuur ja et alternatiivsed infrastruktuurid (kaabeltelevisioon, satelliitside ja traadita kliendiliinid) ei võimalda üldiselt samasugust toimivust või katvust.

Slovak

Otvorenie účastníckej prípojky konkurenčným operátorom pôvodných monopolných operátorov je o to nutnejšie, že v roku 2001 by nebolo pre nových účastníkov trhu, ako to pripomína odôvodnenie č. 6 nariadenia 14, ekonomicky únosné duplikovať existujúcu infraštruktúru prístupu k účastníckej prípojke medeného vedenia existujúcich operátorov a že iné infraštruktúry (káblová sieť, satelitná sieť, bezdrôtová účastnícka prípojka) neponúkajú rovnakú funkčnosť ani hustotu pokrytia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Komisjon võttis 27. juunil (1) vastu aruande piimatoodete ja konkureerivate toodete turu arengu kohta. Komisjon leiab, et määrus (EMÜ) nr 1898/87 on siiski õigustatud, sest sellega tagatakse nii piima ja piimatoodete õige märgistamine kui ka võrdsed võimalused piimatoodetele ja nendega konkureerivatele toodetele.

Slovak

Komisia prijala 23. mája (1) návrh nariadenia o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK