Ask Google

Results for püügivõimsust translation from Estonian to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Slovak

Info

Estonian

Tunnistusele vastavat püügivõimsust ei saa asendada.

Slovak

Kapacita zodpovedajúca licencii sa nemôže nahradiť.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

• Kas püügivõimsust peaks reguleerima õigusaktidega?

Slovak

• Mala by byť kapacita obmedzená na základe právnych predpisov?

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Euroopa kalalaevastike liigset püügivõimsust on püütud vähendada erinevate meetoditega.

Slovak

Nadmerná kapacita európskych rybárskych flotíl sa riešila rôznymi prostriedkami.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Täpsustuse puudumisel tähendab artikkel soovimatut ja absoluutset keeldu püügivõimsust suurendada.

Slovak

Bez tohto upresnenia by sa tento článok dal mylne vnímať ako všeobecný zákaz zvyšovania kapacít výlovu rýb.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

2. Sellest väiksemate kalalaevade püügivõimsust arvestatakse üldiselt iga kalapüügiliigi lõikes eraldi.

Slovak

2. Rybárska kapacita rybárskych plavidiel pod týmto limitom bude určená globálne pre každý rybolov.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Iga piirkonna maksimaalset püügivõimsust, mis on arvutatud lõike 1 kohaselt, kohandatakse,

Slovak

Maximálna kapacita pre každú oblasť vypočítaná v súlade s ustanoveniami odseku 1 sa upraví:

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

2002. aasta reformiga kasutusele võetud uued meetodid ei ole suutnud laevastike liigset püügivõimsust vähendada.

Slovak

Riadenie flotily nepoužíva parametre kapacity rybolovu. Zameriava sa iba na tonáž a výkon flotíl, čo spôsobuje výskyt pa-

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Siiani ei ole ühine kalanduspoliitika suutnud lahendada Euroopa Liidu kalanduse põhiprobleemi – liiga suurt püügivõimsust.

Slovak

Spoločnej rybárskej politike sa ešte stále nepodarilo vyriešiť hlavný problém rybolovu Európskej únie: jeho nadmernú kapacitu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Euroopa Liit on ainuke püügivõimsust omav liit maailmas, mille suhted kolmandate riikidega on täiesti läbipaistvad, sest EL avaldab kõik üksikasjad.

Slovak

EÚ je jedinou rybárskou mocou vo svete, ktorá realizuje svoje vzťahy s tretími krajinami úplne transparentne, keďže všetky podrobnosti o týchto vzťahoch zverejňuje.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Seejuures ei määrata püügivõimsust enam kindlaks püügipäevade arvu põhjal, nagu varasemalt, vaid püügitegevuse ülempiiri väljendatakse kilovatt-päevades.

Slovak

Zámerom odvetvia je, aby RAC začali preberať iniciatívu v tejto oblasti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Käesoleva määruse kohaldamisel määratakse kalalaevatunnistusega selle omaniku õigus kasutada riiklikke piiranguid järgides teatavat püügivõimsust vee-elusressursside kasutamiseks ärilisel eesmärgil.

Slovak

Na účely tohto nariadenia, „licencia na rybolov“ udeľuje držiteľovi právo, obmedzené vnútroštátnymi pravidlami, používať určitú rybársku kapacitu na komerčné využitie živých vodných zdrojov.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Siiski näitab kogemus, et pidev vanametalliks lammutamiseks antav toetus ei vähenda tõhusalt püügivõimsust, kuna käitajad lihtsalt arvestavad lammutamisetoetuse edaspidiste investeerimisotsuste hulka.

Slovak

Skúsenosti však ukazujú, že stála podpora šrotovania nevedie k účinnému zníženiu kapacity, keďže prevádzkovatelia jednoducho zahrnú šrotovaciu prémiu do budúcich investičných rozhodnutí.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Püügilaevastiku vähendamise kavad on seni suutnud vähendada laevastiku püügivõimsust vaid 2% võrra aastas, seejuures korvab selle vähenemise tehnoloogia arengust tingitud tootlikkuse kasv.

Slovak

Úspechom programov na redukciu flotily bol zatiaľ len pokles jej kapacity o 2% ročne, ktorý bol vykompenzovaný nárastom produktivity vplyvom technologického pokroku.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Alates 2002. aasta reformist ei või enam asendada ühtegi püügivõimsust, mille kasutuselt kõrvaldamiseks anti riigiabi, ja sihttasemeid vähendati automaatselt riiklike vahendite abil kasutuselt kõrvaldatud püügivõimsuse summa võrra.

Slovak

Pred rokom 2002 riadili flotilu viacročné orientačné programy, no tieto neumožnili vyriešenie problému nadmernej kapacity flotily Spoločenstva. Od reformy v roku 2002 nemožno nahradiť žiadnu kapacitu, na ktorej zníženie boli použité verejné zdroje a referenčné úrovne sa automaticky znížili o kapacitu zníženú vďaka verejným fondom.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Kuid nagu on selgitatud käesoleva otsuse põhjenduse 115 punktis c, ei ole kütusekulude vähendamine ette nähtud mitte kalastustegevuse soodustamiseks säästva kalapüügi tähenduses, mis arvestab ühise kalanduspoliitika eesmärkidega, vaid see aitab kalandusettevõtjatel säilitada senist püügivõimsust.

Slovak

Ako sa už vysvetlilo v odôvodnení 115 písm. c) tohto rozhodnutia, zníženie výdavkov na pohonné látky sa nezameriava na rozvoj rybolovných činností v zmysle trvalo udržateľného rybolovu, ktorý je v súlade s cieľmi spoločnej politiky rybného hospodárstva, ale na udržanie úplne rovnakej činnosti rybárskych podnikov.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Mõningatel juhtudel on seda saavutatud tööstusele õiguste andmise kaudu, mis on julgustanud neid kasutama oma investeeringuid tõhusamalt ja likvideerima liigset püügivõimsust (vt 4.1).

Slovak

V niektorých prípadoch sa to dosiahlo tým, že sa odvetviu poskytli práva, čo ho povzbudilo k efektívnejšiemu využitiu svojich investícií a odstráneniu nadbytočnej kapacity (pozri 4.1.).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Toetust on võimalik saada vähemalt viis aastat vanade kalalaevade varustuseks või moderniseerimiseks, kuid see toetus ei tohi puudutada laeva püügivõimsust (tonnaaži või võimsust) ega võimaldada püügivahendi efektiivsusesuurendamist.

Slovak

Verejná finančná podpora za účelom vybavenia alebo modernizácie rybárskych lodí môºe byť udelená lodiam, ktoré majú minimálne päť rokov, ale nemôºe sa týkať ani kapacity (tonáºe alebo výkonu lode) ani zvyovať účinnosťnástrojov na rybolov.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

7. Püügivõimsust ja -koormust piiratakse preventiivse püügilimiidi abil tasemel, mis ei ületa oluliselt artikli 2 lõikes f kirjeldatud hinnangute tegemiseks nõutava ja andmekogumisplaanis määratletud teabe saamiseks vajalikku taset.

Slovak

7. Na rybárske kapacity a kampaň sa vzťahuje preventívny limit ustanovený na úrovni nepresahujúcej úroveň, ktorá je potrebná na získanie údajov uvedených v pláne zberu dát a požadovaná na vyhodnotenia uvedené v článku 2 písm. f).

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Keskmise pikkusega lahendusena näeb komisjon püügilaevastiku ümberstruktureerimise jätkumist, et vähendada selle praegu ülemäärast püügivõimsust – kui ressurss jaguneb väiksema arvu ettevõtete vahel, suurenevad vastavalt nende kasumid ja see aitab paremini taluda diislikütuse hinnatõusu.

Slovak

Zo strednodobého hľadiska je vhodné pokračovať v reštrukturalizácii flotily, aby došlo k zníženiu jej kapacity: menšie množstvo aktívnych podnikov, ktoré sa delia o zdroj, môže zvýšiť ich zisky a lepšie absorbovať nárast cien nafty.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

5. veebruaril võttis komisjon vastu teatise püügivõimsuse ja -koormuse näitajate parandamise kohta ühise kalanduspoliitika raames (2). Teatise eesmärk on algatada arutelu sobivaima viisi leidmiseks, kuidas suurendada püügivõimsust ühise kalanduspoliitika raames.

Slovak

V oblasti mlieka a mliečnych výrobkov Rada prijala 26. septembra smernicu a dve nariadenia, ktorými sa menia, dopĺňajú a zjednodušujú platné právne predpisy: smernica 2007/61/ES (1) povoľuje štandardizáciu obsahu proteínov v určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku určenom na ľudskú spotrebu; nariadenie (ES) č. 1152/2007 (2) zlepšuje systém dodávok mlieka do škôl a zjednodušuje intervenčné opatrenia pre maslo; nariadenie (ES) č. 1153/2007 (3) liberalizuje trh s konzumným mliekom tým, že umožňuje v Spoločenstve výrobu a predaj mlieka s rôznym obsahom tuku.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK